Soudní dvůr EU žádný rozvrat nastaveného nefunkčního systému imigračních kvót nedopustí!

Soudní dvůr EU žádný rozvrat nastaveného nefunkčního systému imigračních kvót nedopustí!

Generální advokát Soudního dvora EU Yves Bot dnes navrhl zamítnout žaloby Slovenska a Maďarska proti mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót. Radujme se! Evropské právo bude bez nejmenších pochybností naplněno!

Vše tedy je a bude v naprostém pořádku? Spravedlnost, právo, pravda i moc jsou na straně Bruselu a nám všem nezbývá, než se s tím smířit a podřídit se?

Myslím si, že ne!

Třeba takový někdejší komunistický prokurátor a předseda Nejvyššího soudu soudruh Josef Urválek (fanatický komunista a doslova „ztělesněný ďábel„), jakožto oddaný stoupenec totalitního režimu, svého času také soudil naprosto profesionálně a v souladu s tehdejším komunistickým „právem“. A mnozí mu přitom fanaticky tleskali a obdivovali ho. Ale dnes, s odstupem času, můžeme dost dobře vidět hloubku svinstva, nespravedlnosti a zločinnosti páchané pod hlavičkou komunistické totalitní státní moci, které se tehdy u nás takto dělo.

Josef Urválek a Josef Goebbels - dobové foto (halonoviny.com)
Josef Urválek a Josef Goebbels – dobové foto (halonoviny.com)

Mnozí možná namítnou, že tyto věci nelze vůbec srovnávat, že tehdy byla totalita a že „ve jménu lidu“ na politickou objednávku a na základě zcela pokřiveného práva tehdy docházelo až k justičním vraždám, což dnes absolutně nepřipadá v úvahu.Pravda – nic tak otevřeně hrubého a odporného se dnes dozajista neděje. Jen pro odlišný názor již nikdo odsuzován a těžce trestán není. To už je za námi. Dnes máme demokracii a svobodu a neochvějně hájíme „posvátné principy“ humanity a pomoci a také jakési „společné Evropské hodnoty“ (mimochodem – jde o syndrom paní Columbové – všichni o nich mluví a ohání se jimi, ale které to jsou, to nikdo pořádně neví), ze kterých neustoupíme za žádnou cenu ani o píď!

Generální advokát Evropského soudního dvora Yves Bot (presstv.ir)
Generální advokát Evropského soudního dvora Yves Bot (presstv.ir)

Pan Yves Bot je nepochybně ryzím profesionálem na svém místě a Soudní dvůr EU většinou rozhoduje v souladu s názorem tohoto svého generálního advokáta. A ten je dle zdrojového článku následující (v závorce k tomu připojuji svůj komentář):

„Systém kvót účinně a přiměřeně přispívá k tomu, že Řecko a Itálie mohly efektivně čelit důsledkům migrační krize v roce 2015.“

(Naprostý nesmysl a lež. Každý může již téměř 2 roky vidět, že systém kvót je zcela nefunkční, nedemokratický a nesmyslný a že jej reálně naplnit vůbec nelze! Drtivá většina imigrantů „přidělených“ a „přijatých“ do jiných destinací, než je Německo, z nich stejně nakonec odešla. Jediné, čemu tento „systém“ přispívá, je nanejvýš prohloubení vnitřního rozkolu a nepochopení mezi zeměmi EU majícími v této věci zcela odlišné názory a zájmy.)

„Malá účinnost opatření je dána mimo jiné částečným či úplným nevykonáním napadeného rozhodnutí některými členskými státy Unie, včetně Slovenska a Maďarska. To je v rozporu s „principy solidarity a spravedlivého rozdělení zátěže”.“

(Naprostá lež a falešná argumentace nemající s realitou vůbec nic společného! Můžeme snad dávat vodě za vinu, že „neteče do kopce“? Můžeme imigrantům v rámci EU přikázat, kam smějí a kam nesmějí jít a pokud tak nečiní, trestat za to členské země EU? A k té údajné „principiální solidaritě a spravedlnosti“ – pokud má loď na zádi díru, nabírá vodu a pro „velkou zátěž“ se začíná potápět, je řešením a „činem solidarity“ namísto ucpání díry a vylévání vody přes palubu tuto vodu povinně přenášet a vylévat i v jiných částech lodi (případně dělat další díry, aby mohla voda do ní přitékat ještě rychleji)?)

„Lisabonská smlouva dává (Evropské) radě moc přijmout dočasná opatření týkající se otázek azylu, když je „jasně zjištěna krizová situace“.“

(Ano, Lisabonská smlouva vědomě založila a umožnila celé toto nedemokratické svinstvo! Pravdu měli ti, kteří před ní varovali! A lhali ti, kteří tyto věci bagatelizovali, Lisabonskou smlouvu euroservilně prosazovali a tvářili se přitom jako kdovíjací velcí demokraté! To ovšem neznamená, že na základě Lisabonské smlouvy je možné a správné svévolně rozhodovat a nařizovat věci, které znamenají zásadní zásah do životů milionů obyvatel Evropy, a to proti jejich zájmům i vůli a jen a pouze na základě stanovení a názoru několika jedinců bez patřičného mandátu! A pokud jde o tu „jasně krizovou situaci“ – jak je v takovém případě možné, že už dávno nejsou postaveni před soud všichni ti, kteří ji zapříčinili?)

„Rozhodnutí o kvótách bylo jen dočasné (pozn. – má skončit v září letošního roku), a tudíž „nemělo za následek žádné porušení běžné legislativní procedury“.“

(V takovém případě je dnes takové rozhodnutí již zcela nesmyslné a překonané. A pokud jde o onu „běžnou legislativní proceduru“, jak je možné, že se v průběhu téměř 2 let, kdy již bylo dostatečně zřejmé a jasné, že tady jde o nenaplnitelné a nesmyslné rozhodnutí, nepřistoupilo k nějaké té „běžné a demokratické evropské legislativní proceduře“, která by tuto věc přivedla na správnou míru změnila a napravila? Že by žádná taková demokratická procedura v EU ve skutečnosti vůbec nebyla, nebo nebyl a není zájem cokoli měnit a naopak jediným zájmem je trvat na nesmyslu a trestat jeho neprovedení?!)

____________________________________________________________________

Je vidět, že poměry od dob soudruha Urválka se sice změnily, ale určité principy jsou stále stejné a stejně odporné.

Nemyslím si, že by nám ve 21. století ve svobodné a demokratické Evropě mělo stačit a měli bychom být „uspokojení“ pouze tím, že o věcech můžeme do jisté míry svobodně a beztrestně psát a kritizovat různé nesmysly a nešvary, když na celkovém výsledku se reálně vůbec nic nemění a absurdní věci škodící nám všem jsou na denním pořádku. V takovém případě totiž jen stále přítomná totalita získala nové netušené možnosti a oblékla si navenek plášť údajné svobody a demokracie.

(A mimochodem – od onoho rozhodnutí o „dočasném opatření“ v podobě kvót povinného přerozdělení původních pouze 120 tisíc imigrantů, o kterém je tento soud, do Evropy přišel další skoro 1 milion imigrantů …. a voda teče dál a dál.)
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*