Soběstačné farmy, Projekt Minasungol a vznik mezinárodní organizace

Soběstačné farmy, Projekt Minasungol a vznik mezinárodní organizace

Sama nevím, proč mě těch prvních pár slov zaujalo, možná proto, že si ve svých myšlenkách uchovávám podobný názor a postoj k dnešní situaci. Tento rozhovor jsem udělala s Michalem Hábou, dvaceti osmiletým tvůrcem celého projektu.

 

Řekněte nám něco o sobě.

Jsem obyčejný kluk. Snažím se lidem pomáhat a vždy jsem chtěl dělat věci, které pomůžou a budou k něčemu. Také bych po sobě něco rád zanechal ostatním i s tím, aby v tom mohli pokračovat. Více nebudu o sobě říkat, protože mi to ani nepřísluší. Musíte se zeptat lidí, kteří mě znají.

 

Co Vás inspirovalo k vytvoření projektu Minasungol?

Dění ve světě. Jak se mění a vůbec jak vše funguje.

 

Jaký smysl pro lidi bude mít tento projekt?

Jeho cílem je pomoci. Bude to trvat dlouho, ale vím, že to všechno má smysl.

 

Jaká je dle Vás pravděpodobnost, že si tento projekt získá sympatie u lidí?

Nevím. Jsem připraven spíše na kritiku, než náklonnost. Ale třeba to někoho zaujme. Jsem si vědom toho, že tato věc nejspíš většině lidem přijde jako hloupost. Tomuto projektu se věnuji už několik let a jsem přesvědčen v jeho prospěch.

 

Na stránkách je zmíněný systém Minasungol. Můžete vysvětlit, o co se jedná?

Tento projekt je rozdělen na dvě hlavní části. První tvoří projekt Minasungol. Zde patří farmy a vše s nimi spojené. Péče o naše klienty a zajišťování jejich bezpečnosti v nepříjemných situacích. Udržování a chod celého systému Minasungol, na kterém stojí v podstatě celá naše služba. Jedná se o strukturu jednotlivých menších systémů, které spolu spolupracují, ale v případě potřeby můžou pracovat nezávisle na sobě. Tato věc je nejnákladnější z celé této části projektu. Dopodrobna nemůžu tento systém popisovat. Abyste si ale udělala představu, tak například jedno tmavé kolečko je logistika. Ta se dělí na další menší části např. podle typu přepravy. Takto jsou rozděleny i další, např. zdravotnictví, zemědělství nebo třeba komunikace. Pomocí této první části bychom chtěli také financovat část druhou. Zde se jedná o vznik mezinárodní organizace, jejímž posláním je lepší a bezpečnější svět. K tomuto nyní řeknu jen toto. Mám vizi, které říkám Život obyčejných lidí.

 

K tomuto všemu bude potřeba nejspíš hodně lidí, je to tak?

Celý systém bude tvořit velký počet lidí a budeme se také trochu odlišovat od ostatních. Např. u výběru našich spolupracovníků bude hrát hlavní roli jejich profesionalita a jejich osoba jako taková. Tedy charakter člověka.

 

Jaké podmínky musí splňovat místo vhodné k výstavbě farem?

Od začátku stavím tento projekt jako mezinárodní a tedy bude fungovat na více kontinentech. Je možné, že nebudeme působit v některých zemích. Místa, kde se budou objekty (farmy) nacházet, mají velmi přísné a specifické požadavky a všechny je musí splňovat. Mohu říct, že žádný objekt by neměl být naprosto totožný.

 

Přibližně za kolik let bude možná první výstavba těchto farem?

Nedokážu na tuto otázku odpovědět. Vidíte sama, že se jedná o velmi nákladný a náročný projekt.

 

V čem bude spočívat ochranná izolace objektu farmy před okolním světem?

Zde řeknu něco, co Vám možná nebude dávat smysl. Je pravda, že farmy jsou navrženy tak, aby byly plně soběstačné vůči okolí a byl do nich, co možná nejvíce, znepřístupněn vstup pro cizí osoby. My ale budeme, vůči svému okolí, co nejvíce otevření a přátelští. Budeme si navzájem pomáhat.

 

Před čím vším nás bude celý objekt schopen chránit?

Myslím, že člověka by mohlo napadnout pár reálných nepříjemných situací, které by mohly nastat a před těmito dokáže systém Minasungol s farmami ochránit.

 

Na stránkách projektu Minasungol jsem narazila na informaci, že celý objekt dokáže být nezávislý na svém okolí na libovolně dlouhou dobu, ale jaká tato doba může přibližně být? Jedná se tu o měsíce nebo o roky?

Můžou to být i roky. Nedá se ale přesně říct, že tu lidé mohou být tolik a tolik let. Důležitou roli zde hraje například okolí farmy nebo přírodní podmínky, kdy v případě jejich změn (pokud by se zhoršovaly), se dají do pohybu mechanismy, které slouží k tomu, aby naši klienti byli v bezpečí.

 

Co bude pohánět chod celého objektu? Budou k tomu potřeba alternativní zdroje energie?

Systém pohonu je navržen tak, aby zde lidé měli k dispozici všechny hlavní známé zdroje energie. Také je navržen tak, aby je lidé měli k dispozici i v případě, že by veřejná infrastruktura zrovna nefungovala nebo přestala na delší dobu dodávat energie. A nakonec je také vše navrženo tak, aby zde lidé mohli mít určitý komfort (např. teplé jídlo, teplá sprcha atd.) i bez energií.

 

Farmy člověka zaujmou hlavně svým vzhledem. Ten má určitě svůj důvod. Mě se líbí ty domečky uvnitř. Působí velmi skromným dojmem, nemyslíte?

Ano, to máte pravdu. Domečky v podstatě takové i jsou. Ono když si člověk uvědomí, k čemu a v jakých podmínkách, mají domečky sloužit, tak příjde na to, že v těchto situacích je luxus, nebo chcete-li přepych, až na posledním místě. Samozřejmě nikde není napsáno, že jednotlivé domečky musí takto vypadat. Vše je individuální podle přání klienta. I když bych to sám moc nedoporučoval, pokud budou chtít naši klienti úplně jiný vzhled domečků, např. ve stylu nějakého moderního designu, samozřejmě takové budou mít. Takový dům ale musí projít naší vnitřní technickou úpravou, protože musí splňovat i naše podmínky.

 

Dočetla jsem se, že zde bude možnost vlastní produkce potravin, ale o jaký typ potravin se jedná? Jde jen o rostlinnou stravu nebo bude možný i zvířecí chov k obstarání masa?

Jedná se o klasické potraviny, jaké všichni známe: zelenina, ovoce, maso, mléčné výrobky, bylinky nebo třeba pekařské produkty. Vše je produkováno v bio kvalitě a přímo na farmě.

 

Přibližně kolik lidí bude přijímáno do jednoho objektu farmy?

Záleží na počtu našich klientů, tedy jak velká bude konkrétní rodina nebo skupina. Také budou důležité jejich požadavky a představa. K tomu se také musí připočítat naši lidé, kteří budou na jednotlivých farmách působit.

 

Bude pobyt v objektu farmy možný pro každého nebo se bude jednat o dražší záležitost? Dokážete říct něco k vašim klientům?

Nejspíš si dokážete na tuto otázku odpovědět už sama. Našim klientům budeme zajišťovat bezpečí v nepříjemných situacích. To je vše, co k našim klientům řeknu.

 

Velmi by mě zajímala cena za tuto službu? Existuje nějaký ceník?

Ceník neexistuje. Chtěl bych zde říci, aby si naši klienti uvědomili, o co všechno se jedná.

 

Tento projekt mi příjde poměrně zvláštní a netipický. Víte o něčem podobném, že by existovalo?

Nějaký rok zpátky jsem hledal, zda už něco podobného je. Nic jsem nenašel, tím ale neříkám, že něco podobného neexistuje. To nevím. Chci zde říct jednu věc a to tu, že tohle by neměl být jen další business. Také jsem zvažoval, zda by byl tento projekt formou neziskové organizace. K tomuto stále nemám jasné stanovisko. Mám dvě hlavní podmínky v tomto projektu. Jelikož se budeme zavazovat našim klientům pečovat nejen o jejich bezpečí, ale i o bezpečí jejich dalších generací, první důležitou podmínkou a také zároveň mým přáním je, že celou tuto skupinu Minasungol později předám dál, aby mohli pokračovat. Druhou podmínkou, bez které by se nezačal realizovat tento celý projekt, je, že bych se vzdal veškerého zisku. Bude sloužit všem a k tomu, abychom společně dosáhli našich cílů.

 

Natálie Veselá
Loading...

Podobné články

Oč jde v ČSSD?

Oč jde v ČSSD?

Naše ČSSD není svěží stranou pracujících, ale starou babiznou vařící lektvary pro omámení důvěřivých kolemjdoucích.…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*