Soběstačné farmy, Projekt Minasungol a vznik mezinárodní organizace

Soběstačné farmy, Projekt Minasungol a vznik mezinárodní organizace

Sama nevím, proč mě těch prvních pár slov zaujalo, možná proto, že si ve svých myšlenkách uchovávám podobný názor a postoj k dnešní situaci. Tento rozhovor jsem udělala s Michalem Hábou, dvaceti osmiletým tvůrcem celého projektu.

Řekněte nám něco o sobě.

Jsem obyčejný kluk. Snažím se lidem pomáhat a vždy jsem chtěl dělat věci, které pomůžou a budou k něčemu. Také bych po sobě něco rád zanechal ostatním i s tím, aby v tom mohli pokračovat. Více nebudu o sobě říkat, protože mi to ani nepřísluší. Musíte se zeptat lidí, kteří mě znají.

Co Vás inspirovalo k vytvoření projektu Minasungol?

Dění ve světě. Jak se mění a vůbec jak vše funguje.

Jaký smysl pro lidi bude mít tento projekt?

Jeho posláním je pomoci. Vím, že to bude trvat mnoho desítek let, ale věřím, že to všichni můžeme zvládnout.

farma minasungol 3

Jaká je dle Vás pravděpodobnost, že si tento projekt získá sympatie u lidí?

Nevím. Jsem připraven spíše na kritiku, než náklonnost. Ale třeba se to někomu bude líbit. Jsem si vědom toho, že tato věc nejspíš většině lidem přijde jako hloupost a nereálná věc. Musím se přiznat, že i já sám jsem byl párkrát na pochybách o reálnosti tohoto projektu a proto jsem ho také několikrát odložil do šuplíku a věnoval se jiným věcem (také projektům), většinou v oblasti IT. Postupem času (protože se mi nedařilo), jsem se ale dostal znovu k tomuto projektu a můžu říct, že poslední necelé dva roky jsem se mu hodně věnoval, protože mu věřím a jsem přesvědčen v jeho prospěch.

Na stránkách je zmíněný systém Minasungol. Můžete vysvětlit, o co se jedná?

Tento projekt je rozdělen na dvě hlavní části. První tvoří projekt Minasungol. Zde patří farmy a vše s nimi spojené. Péče o naše klienty a zajišťování jejich bezpečnosti v nepříjemných situacích. Udržování a chod celého systému Minasungol, na kterém stojí v podstatě celá naše služba. Jedná se o strukturu jednotlivých menších systémů, které spolu spolupracují, ale v případě potřeby můžou pracovat nezávisle na sobě. Tato věc je nejnákladnější z celé této části projektu. Dopodrobna nemůžu tento systém popisovat. Abyste si ale udělala představu, tak například jedno tmavé kolečko je logistika. Ta se dělí na další menší části např. podle typu přepravy. Takto jsou rozděleny i další, např. zdravotnictví, zemědělství nebo třeba komunikace.

Celá tato první část slouží k financování té druhé. Zde se jedná o vznik mezinárodní organizace, jejímž posláním (hlavním cílem) je lepší a bezpečnější svět. Touto částí už se nějakou dobu zabývám, ale nedokážu k ní nic říct. Mám vizi, které říkám Život obyčejných lidí.

K tomuto všemu bude potřeba nejspíš hodně lidí, je to tak?

Celý systém bude tvořit velký počet lidí a budeme se také trochu odlišovat od ostatních. Např. u výběru našich spolupracovníků nebude hrát hlavní roli jejich profesionalita, i když ta bude mít také svou důležitou váhu, ale celkově jejich osoba jako taková. Tedy charakter člověka.

Jaké podmínky musí splňovat místo vhodné k výstavbě bezpečných farem?

Od začátku stavím tento projekt jako mezinárodní a tedy bude fungovat na více kontinentech. Měl bych ale říct, že pravděpodobně nebudeme působit ve všech zemích. Když bychom vzali konkrétní stát, tak místa, kde by se nacházely farmy, mají velmi přísná pravidla. Budou se vybírat podle více kritérií a všechny je musí splňovat. K tomu se samozřejmě musí i nadále ztotožňovat s nároky a přáním klientů. Vše se bude dělat individuálně podle přání klienta a zároveň také vše souběžně s našimi podmínkami. Mohu říct, že žádná farma by neměla být naprosto totožná.

farma minasungol 2

Přibližně za kolik let bude možná první výstavba těchto farem?

Nedokážu na tuto otázku odpovědět. Vidíte sama, že se jedná o velmi nákladný a náročný projekt. Hledám cesty, jak začít s realizací, ale řeknu Vám upřímně, že bez pomoci ostatních toho nejsem schopen.

V čem bude spočívat ochranná izolace objektu farmy před okolním světem?

Zde řeknu něco, co Vám možná nebude dávat smysl. Je pravda, že farmy jsou navrženy tak, aby byly plně soběstačné vůči okolí a byl do nich, co možná nejvíce, znepřístupněn vstup pro cizí osoby. My ale budeme, vůči svému okolí, co nejvíce otevření a přátelští. Budeme si navzájem pomáhat.

Před čím vším nás bude celý objekt schopen chránit?

Myslím, že člověka by mohlo napadnout pár reálných nepříjemných situací, které by mohly nastat a před těmito dokáže systém Minasungol s farmami ochránit.

Na stránkách projektu Minasungol jsem narazila na informaci, že celý objekt dokáže být nezávislý na svém okolí na libovolně dlouhou dobu, ale jaká tato doba může přibližně být? Jedná se tu o měsíce nebo o roky?

Můžou to být i roky. Nedá se ale přesně říct, že tu lidé mohou být tolik a tolik let. Důležitou roli zde hraje například okolí farmy nebo přírodní podmínky, kdy v případě jejich změn (pokud by se zhoršovaly), se dají do pohybu mechanismy, které slouží k tomu, aby naši klienti byli v bezpečí.

Co bude pohánět chod celého objektu? Budou k tomu potřeba alternativní zdroje energie?

Systém pohonu je navržen tak, aby zde lidé měli k dispozici všechny hlavní známé zdroje energie. Také je navržen tak, aby je lidé měli k dispozici i v případě, že by veřejná infrastruktura zrovna nefungovala nebo přestala na delší dobu dodávat energie. A nakonec je také vše navrženo tak, aby zde lidé mohli mít určitý komfort (např. teplé jídlo, teplá sprcha atd.) i bez energií.

Farmy člověka zaujmou hlavně svým vzhledem. Ten má určitě svůj důvod. Mě se líbí ty domečky uvnitř. Působí velmi skromným dojmem, nemyslíte?

Ano, to máte pravdu. Domečky v podstatě takové i jsou. Ono když si člověk uvědomí, k čemu a v jakých podmínkách, mají domečky sloužit, tak příjde na to, že v těchto situacích je luxus, nebo chcete-li přepych, až na posledním místě. Samozřejmě nikde není napsáno, že jednotlivé domečky musí takto vypadat. Vše je individuální podle přání klienta. I když bych to sám moc nedoporučoval, pokud budou chtít naši klienti úplně jiný vzhled domečků, např. ve stylu nějakého moderního designu, samozřejmě takové budou mít. Takový dům ale musí projít naší vnitřní technickou úpravou, protože musí splňovat i naše podmínky.

Dočetla jsem se, že zde bude možnost vlastní produkce potravin, ale o jaký typ potravin se jedná? Jde jen o rostlinnou stravu nebo bude možný i zvířecí chov k obstarání masa?

Jedná se o klasické potraviny, jaké všichni známe: zelenina, ovoce, maso, mléčné výrobky, bylinky nebo třeba pekařské produkty. Vše je produkováno v bio kvalitě a přímo na farmě.

Přibližně kolik lidí bude přijímáno do jednoho objektu farmy?

Záleží na počtu našich klientů, tedy jak velká bude konkrétní rodina nebo skupina. Také budou důležité jejich požadavky a představa. K tomu se také musí připočítat naši lidé, kteří budou na jednotlivých farmách působit.

Bude pobyt v objektu farmy možný pro každého nebo se bude jednat o dražší záležitost? Dokážete říct něco k vašim klientům?

Nebudu lidi nijak rozdělovat. Nejspíš si ale dokážete na tuto otázku odpovědět už sama. Našim klientům budeme zajišťovat bezpečí v nepříjemných situacích a abychom někdy v budoucnu společně dosáhli našich cílů, nebo se k nim alespoň co nejvíce přiblížili, musí mít i naši klienti společnou vizi a snahu. Bez těchto základních věcí nemůžeme spolupracovat.

Velmi by mě zajímala cena za tuto službu? Existuje nějaký ceník?

Ceník neexistuje a existovat ani nebude. Řeknu Vám to upřímně tak, jak to je. Zaprvé nedokážu udělat na toto nějakou kalkulaci. Tohle teď není v mých silách a pokud by to v budoucnu bylo, žádnou cenu bych si stanovit nedovolil. Nevím proč, ale jsem prostě takový. Chtěl bych, aby si naši klienti uvědomili, o co všechno se jedná a sami si určili, co všechno jsou ochotni za to vynaložit. Všichni se pak společně musíme domluvit, jestli to, za to, budeme schopni splnit.

Tento projekt mi příjde poměrně zvláštní a netipický. Víte o něčem podobném, že by existovalo?

Nějaký rok zpátky jsem hledal, zda už něco podobného není. Nic jsem nenašel, tím ale neříkám, že něco podobného neexistuje. To nevím. Jak šel čas, tak jsem si uvědomil, o co se vlastně jedná a že tento projekt nemůže být jen dalším businessem. Tohle prostě nejde. Už delší dobu zvažuji, zda by tento projekt šel udělat formou neziskové organizace. Touto možností si ale stále nejsem jistý, protože moc nerozumím zákonům a všem podmínkám spjatých s touto formou. Mám dvě hlavní podmínky v tomto projektu, a proto tedy pořád nevím, zda by tento projekt mohl být formou neziskové organizace nebo by musel být klasickou firmou. Jelikož se budeme zavazovat našim klientům pečovat nejen o jejich bezpečí, ale i o bezpečí jejich dalších generací, první důležitou podmínkou a také zároveň mým přáním je, že celou tuto skupinu Minasungol později předám dál, aby mohli pokračovat. Druhou podmínkou, bez které by se nezačal realizovat tento celý projekt, je, že bych se vzdal veškerého zisku. Bude sloužit všem a k tomu, abychom společně dosáhli našich cílů.

 

Zaujalo mě heslo na stránkách projektu, které hlásá „Hlavním cílem je lepší a bezpečnější svět.“ Domníváte se, že projekt Minasungol je schopný toto heslo naplnit?

Projekt ne, ale lidé ano.

 

Natálie Veselá
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*