SLIBEM NEZARMOUTÍŠ, aneb Bohouškův krmelec (Díl třetí)

SLIBEM NEZARMOUTÍŠ, aneb Bohouškův krmelec (Díl třetí)

Důstojné pracovní podmínky a aktivní politika zaměstnanosti

Postupně budeme zvyšovat minimální mzdu z dnešních 8 500 Kč na 12 000 Kč v roce 2018. Zlepšíme podmínky pro sladění osobního a pracovního života, zejména podporou zkrácených úvazků, pružné pracovní doby a práce z domova pro matky a otce s dětmi Důsledně budeme prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže. Vrátíme nárok na nemocenskou i v prvních třech dnech nemoci. Budeme podporovat sociální podnikání jakožto specifický typ ekonomické činnosti. Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ze zdevastovaných úřadů práce vytvoříme efektivní a respektovanou instituci, která bude velmi aktivním prvkem na trhu práce. Nezaměstnaným poskytne úřad práce individuální servis, ale bude od nich vyžadovat zájem a aktivitu. Obnovíme povinnost zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná místa. Úřady práce budou s využitím národních i evropských zdrojů realizovat účinnou aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž efektivitu budou systematicky vyhodnocovat. Budeme podporovat vytváření stabilních míst s reálnou dlouhodobou udržitelností. S využitím programu Evropské unie bude absolventům škol a vyučeným do 25 let, kteří do čtyř měsíců nenaleznou práci, nabídnuto zaměstnání, další vzdělávání, učňovská příprava nebo stáž. Dlouhodobě nezaměstnaným budou nabízeny veřejně prospěšné práce s uplatněním principu „odměna za aktivitu“. Na uplatnění nezaměstnaných budou úřady práce spolupracovat i se státními podniky a úřady na základě speciálních programů. Nepřipustíme zhoršování pracovněprávního postavení zaměstnanců a budeme zde podporovat nezastupitelnou roli odborů.To je mňamina, co? Kdo by ji nechtěl ochutnat? Ačkoliv je vymalována jako růžová jahůdka, když ji dáte na jazyk, pořádně v ústech ztrpkne. Tak tohle se vám Bohoušku opravdu povedlo! Minimální mzda až na 12.000 korun. Zatím sice máme jen 11.000,-, ale přeci není všem dnům konec.  Teď Bohouši zcela vážně, prozradíš nám také recept, jak s tak závratnou sumou vyžít, tedy zaplatit nájem, poplatky a neumřít hlady? A co tu máme dále? Pracovní úřady, instituci zcela zbytečnou, neboť rozhodně neplní již od samého počátku svou funkci. Ale jinak dobrý způsob, jak zaměstnat lidi, kteří budou brát výplatu za nic. Zaujala mě věta: „Úřady práce budou s využitím národních i evropských zdrojů realizovat účinnou aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž efektivitu budou systematicky vyhodnocovat.“ A pod tím si máme představit, co? Máte tím snad na mysli např. ono vytváření pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané dotovaných státem? To je pěkná kulišárna, vy se chlapci nezdáte. No posuďte sami, na úřadu práce budete dlouhá léta a ejhle, najednou je vám nabídnuto právě toto dotované místo. Začnete jásat, ale jak vzápětí zjistíte, vaše radost byla předčasná. Jak jinak, i tady je také jedno ale. Práci sice konečně máte, dokonce se smíříte i s minimální mzdou (lepší nežli nic), jenže dostanete smlouvu na dobu určitou, tedy přesně na jeden rok, ale bez jakékoliv možnosti prodloužení, protože po roce na vaše místo přidělí dalšího dlouhodobě nezaměstnaného a vy skončíte opět na úřadu práce. Ve statistikách pak přibývají čárky za umístěné a prémie jsou v kapse. Co na tom, že se počet nezaměstnaných nezměnil, deset jich umístili a deset se jich vrátilo. Ve statistice bude uvedeno dvacet umístěných. Tak tomu se říká, že vlk se nažral a koza zůstala celá. A kde je ta slibovaná podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je?

Skočíme zas na lep? Budeme baštit imaginární jahůdky z předvolebních bilboardů? Nebo si je vyložíme v pravdivém znění? Tedy, občane, občane, cukřík teď sypu ti, zobej ho, zobej dokud jsi při chuti. Slibuji hodně, slibuji rád, že sliby neplním, nedám ti znát. Jsme mistři přetvářky, jsme mistři falší, co nejvíc dušiček, ať jsme zas v rauši.
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*