SLIBEM NEZARMOUTÍŠ, aneb Bohouškův krmelec (Díl šestý)

SLIBEM NEZARMOUTÍŠ, aneb Bohouškův krmelec (Díl šestý)

Demokratický právní stát

Základem fungujícího státu je jeho demokratická povaha zajišťující účast občanů na správě věcí veřejných, důsledné oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, státní správa a justice schopná odolávat korupčním tlakům.

Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu vyvolatelném lidovou iniciativou zdola, který umožní občanům vynutit si konání referenda o zásadních otázkách fungování státu.

Prosadíme přísná pravidla, která znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů k  ožebračování lidí. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o  získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka. Zavedeme proto místní příslušnost (tzv. teritorialitu) exekutorů. Podstatně snížíme náklady vymáhání pohledávek a exekucí a tím i celkovou výši dluhů omezením nákladů právního zastoupení, a to zejména u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a  pohledávek veřejného sektoru.Prosadíme uzákonění nového systému poskytování bezplatné právní pomoci lidem, kteří si ji nemohou obstarat sami v  důsledku své složité sociální situace.Chceme být politickým partnerem české občanské společnosti. Povedeme otevřenou diskusi s  odbory, občanskými sdruženími a iniciativami, aktivisty a intelektuály ovlivňujícími veřejné mínění. Občanským iniciativám nabídneme informace a podíl na přípravě zákonů již v  jejich nejranější fázi. Prosadíme zákon o lobbingu, který lobbistům přesně vymezí podmínky pro jejich činnost. Budeme věnovat pozornost vládní podpoře činnosti zájmových svazů a spolků, včetně organizací dětí a mládeže.

Tak tohle je přímo kalorická bomba, ovšem s tím rozdílem, že po ní nepřiberete ani deko, ale totálně vám po ní vybouchne žaludek. Nechce se ani věřit, že naši kuchtíci něco takového zařadili so svého jídelního lístku. Myslel to Bohoušek a jeho vlastizrádná parta vážně? Nebo to měl být pokus nás totálně otrávit? Tak Bohoušku a teď s pravdou ven! Kdepak je ten slibovaný ústavní zákon o všeobecném referendu, kampak se nám po volbách asi zatoulal? Ty že chceš být naším partnerem? Ty že s námi chceš vést diskuzi? Ty že nám poskytuješ informace a umožňuješ nám podílet se na přípravě zákonů? Vážně nás máš za úplné hlupáky? Od té doby, kdy jste se ke korýtkům dostali, řídíte se svým heslem: „ jedu si to svoje, kálím na to tvoje“. Víš, co si o  vás myslím Bohoušku? Že jste neuvěřitelná pakáž, která pro svou zemi a vůbec celou naši společnost neudělala ani, co by se za nehet vešlo. Jen samé kecy, slibujete nemožné na počkání a zázraky do tří dnů, ale ve skutečnosti jste jen ta nejhorší špína, proti které byl Jidáš opravdu břídil. Peníze nesmrdí, co? Ale věř mi, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrne. A vy to poznáte  velmi brzy na vlastní kůži. Však my to už dobře víme, jaká pravda skrývá se ve vašem víně. Před volbami, to jste svatí, ukázaná ale platí. Sotva ke korýtku přičichnete, pro moc a mamon okamžitě na sliby zapomenete. Kdo by znovu věřil lhářům, co národ a zemi naši zaprodali euroamerickým hrobařům. Jak zní vaše heslo pravé? Jen se k moci dostaneme, do chřtánu nesvůry  multikulturní dravé hned vás všechny nacpeme. Pak nebude už český stát, ale jenom chalífát…

 
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*