Skutečný důvod pro boje v Sýrii je zcela jiný, než by kdo čekal a co má s tím společného Vatikán

Skutečný důvod pro boje v Sýrii je zcela jiný, než by kdo čekal a co má s tím společného Vatikán

Snaha NATO napadnout Rusko, která je tolik podporována propagandou sdělovacích prostředků, které celosvětově neustále brojí proti ruskému presidentovi Putinovi, má kořeny, sahající do dávné minulosti. K pochopení celé situace je nutné si napřed objasnit historii tak zvaných Iluminátů. Iluminátové jsou tajná a velmi nebezpečná organizace, je to kult, který se v současné době pokouší dostat celý svět pod svou svrchovanou kontrolu a dozorem nad tím vším pověřuje skupinu nevolených šílenců v OSN.

Pouze kvůli jejich tajuplnosti, zůstávají Iluminátové v pozadí všeho světového dění již celá staletí. Jejich základem je jakýsi druh Luciferského náboženství, neboli vyznávání Lucifera. Lucifer a Satan nejsou mnohými považováni za to stejné, ale oba mají stejné telefonní číslo. Architektonický symbol Luciferismu je pyramida, kde všichni do jejich kultu zasvěcení se ocítají nahoře, kdežto běžní otroci, kteří vykonávají veškerou práci, což jsme my, okupují tu nejspodnější vrstvu.

Přes veškerou propagandu se ale Luciferismus ve světě neujal. Kdysi, v dávných časech to byl jakýsi druh znalostí, byl to způsob, jak získat moc. Ale protože Luciferských kultů bylo hodně a nebyly sjednoceny, často bojovaly mezi sebou a v takových dobách prožíval zbytek lidské společnosti dočasnou svobodu.Kolem r. 336 před n.l. byl ale do Egyptského Luciferského kultu přijat Alexander Veliký. Jeho snaha dobýt světovládu vojenskou mocí byla kultem podporována, protože Luciferiáni sledovali ještě podružný cíl, sjednotit všecky jejich kulty v jeden celek. To se nepodařilo, snad proto, že Alexander zemřel velmi mladý. Bylo mu pouhých 33 let.

V té době existovalo v okolí Středozemního moře značné množství škol, které vysvětlovaly záhady a tajemství tohoto světa. Do těchto škol mohli pouze aristokraté a jejich děti; obyčejným lidem byl přístup zakázán. S pomocí dvou těchto kultovních škol byli rovněž dáni dohromady Julius César a egyptská královna Kleopatra. To nebyla žádná líbivá romance, jak je nám ve filmech předkládána; zde se jednalo o čistě politický a praktický tah, z pozadí navigovaný  tajnými spolky. Těmto se jednalo hlavně o to, aby tento vládnoucí pár pomohl se sjednocením jejich kultovních soudruhů po celém tehdejším světě.

Takže úkol Alexandra Velikého dokončil Ptolemaius César, rovněž zvaný Cesarion, syn Julia Césara a egyptské královny Kleopatry, který se narodil v r. 46 před n.l. On byl ten, kdo založil Luciferskou tajnou společnost přímo v centru Říma. Jeho následovatelé ho uctívali jako boha; jeho matka byla pro ně rovná bohyni Isis a dokonce mu i přezdívali Issa, syn Isis. Issa rovněž znamená v překladu Ježíš.

Tato Luciferská sekta, jejíž hlavní sídlo je stále ještě v Římě, byla základem Iluminátů. Tím pádem, skrytý za katolickým Vatikánem, kdesi uvnitř římsko-katolické církve se ukrývá tajemný Luciferský kult, což jsou dnešní Iluminátové. Celá léta se drželi v úkrytu, ale dnes vystupují na povrch a zkouší převzít vedení celé Katolické církve. Volba prvního jezuitského papeže znamenala konec odporu zbytku církve vůči tomuto tajemnému kultu.

Takže když papež František někdy v r. 2015 stál v budově OSN a schválil jejich nový plán, zvaný Agenda 2030, byl to velmi vážný krok ve světovém dění, málokým pozorovaný. Agenda 2030 je plán na převzetí veškerých světových zdrojů malou skupinkou nevolených byrokratů, kteří vládnou OSN. Tento projekt není snaha nakrmit chudé a hladovějící ve světě, jak je předstíráno. Ve skutečnosti, po podrobném prozkoumání je zjevné, že je to plán na zničení střední vrstvy v Evropě a ve Spojených státech. Je to dále plán, podle kterého mají vatikánští Iluminátové převzít kontrolu nad celým světem do roku 2030.

Ale zpátky k NATO a k jejich problémům s Ruskou republikou. Tento konflikt se nyní zřetelně projevuje právě v Syrii a je to konflikt mezi Katolickou církví v Římě, neboli Ilumináty a ruskou Ortodoxní církví. Ruská Ortodoxní církev nespadá pod Řím, což znamená, že nejsou ovládání kultem Iluminátů. V r. 1439 byl pokus přiřadit ruskou Ortodoxní církev k Vatikánu, ale ten se nezdařil.

Poslední ruský car, Mikuláš II. dobře věděl o Iluminátech a o jejich snaze podrobit si ruskou církev a proto bylo zorganizováno zničení jak jeho, tak celé jeho rodiny. Sovětský svaz, řízený Ilumináty rovněž zkoušel potlačit a zničit ruskou Ortodoxní církev, ale ani to se mu nepodařilo.

Po značném pátrání do původu těchto konfliktů vyjde najevo, že Iluminátové vidí ruskou Ortodoxní církev jako hlavní a poslední překážku jejich celkové světovlády. Spojené státy už jsou pod jejich totální kontrolou a Evropa, pod vedením Evropské unie zrovna tak. Tyto země nebudou Novému světovému zřízení klást odpor. Ale ruská Ortodoxní církev je a zůstává jim trnem v boku.

Teroristická skupina známá jako ISIS není přesně to, za co ji media předvádějí světu. ISIS je pojmenována po Kleopatře, kterou její následovníci považovali za převtělení bohyně Isis. Její syn, Ptolemaios César, známý jako Issa, je skutečný zakladatel Iluminátů. Americké CIA je řízeno organizací Skull and Bones, která sama je řízena Jesuity a tito se zodpovídají vatikánským Iluminátům. Tak, jako Al Quaeda, stejně tak i Islámské státy, včetně ISIS, to všecko jsou výtvory CIA. A skrze ISIS je vedena válka proti Rusku.

Když si uvědomíme skryté či zjevné nepřátelství Turecka vůči Rusku a připočteme k tomu přílišnou blízkost Syrie k Ruským hranicím, tak pochopíme, že vedení Ruska nemůže ignorovat zbrojení v tomto státě. Tím pádem, s použitím ISIS a Ameriky, ve skutečnosti válčí v Syrii Iluminátové proti ruské Ortodoxní církvi, kterážto je ta poslední instituce, která nás ještě brání před celosvětovým zotročením a možná i vyhubením.

Je jisté, že válka mezi Amerikou a Ruskem by neskončila pro Ameriku dobře. Toto by měli Američané pochopit a tvrdě se postavit proti jakýmkoliv dalším ozbrojeným konfliktům. Problém je, že Luciferský kult, skrývající se celá staletí za Vatikánem a jeho členové, Iluminátové, ovládají vládu Spojených států a jiných zemí skrze OSN.

Běžní Katolíci a i běžní Jesuité s tímto vším nemají co do činění. Sledují pouze víru Kristovu a světské pletichy se jich často netýkají. Jezuité se vyznamenali rovněž jako skvělí učitelé a vychovatelé a mnozí z nich o zákeřné a anarchistické části jejich řádu snad ani neví. Ale to vrchní vedení, ta špička pyramidy, ta je prohnilá skrz naskrz. Je zjevné proč tomu tak je. V každé korporační hierarchii se vždycky ti oportunisté, ti šplhavci, ti bezpáteřní psychopati a jim podobné zrůdy dostanou až nahoru, zatímco dobrý kněz, lidumil, který by za svoje stádečko věřících duši dal, je poslán do nejzapadlejší vesnice.

Ranně křesťanské hnutí vzrostlo coby opozice vůči utlačovatelské povaze Luciferiánů, kteří v té době již vládli v Římě. Proto je Křesťanství důležité pro pochopení Iluminátů. I kniha Zjevení, která byla zhruba v té době psána, ukazuje na dosah zlovlády Luciferského kultu Ať už měl zmíněný Jan, který ji sepsal, přímé vědomí o rozsahu nebezpečí, které tento kult znamenal pro svět, anebo opravdu podléhal šamanistickým zjevením, tato kniha opravdu ukazuje dosah jejich zločinné snahy ve světě. Podle mého osobního názoru mohla být kniha Zjevení psána i pod jejich diktátem a sloužila jako jakýsi plán pro jejich činnost. Zakončení, i když pro ně samotné nepříznivé, mohlo být přidáno, anebo má zcela jiný význam, než chápeme.

Jen jako poznámka na okraj, druhé stejně vlivné středisko vlivu a dosahu Iluminátů, i když nevím přesně co je jeho funkce, je ve městě Medina, v Saudské Arabii. Tam, v přestrojení za Muslimy, uplatňují členové tohoto kultu vliv na celý svět. Nesmíme zapomínat, že Mohammed, pisatel Koránu, nebo taky prorok, podle Muslimů, založil svoje náboženské zásady na opravdu mírumilovné a snášenlivé teorii. Tehdy ještě žil ve městě Mekka. Ale pak se přestěhoval do Mediny a rázem jeho nauka dostala zcela jiný charakter. Náhle přesvědčoval lidi na víru mečem, ohněm a krví, nevěřící trestal smrtí a počínal si jako zběsilý šílenec.

 

ZDROJ:

Sepsáno podle dokumentu: „The Illuminati Vatican & Its War with the Russian Ortodox Church“ (v překladu: Vatikán Iluminátů a jeho válka s ruskou Ortodoxní církví). Napsal Kerth Barker, 4. prosince 2015

 

Jana Kaufman
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*