Skutečně prezident Zeman rozděluje národ v otázce přijímání uprchlíků?

Skutečně prezident Zeman rozděluje národ v otázce přijímání uprchlíků?

Stalo se jakousi zvyklostí z prezidenta Zemana dělat idiota, ožralu, narcise a já nevím co ještě.

Z těchto stupidních snah mi vyplývá, že jeho oponenti nemají reálně a konstruktivně žádnou šanci mu oponovat a tak se snaží prezidenta dehonestovat všemi možnými i nemožnými prostředky.

Domnívám se, že opak je pravdou a že prezident Zeman sjednocuje Český národ ve správném směru v přístupu k uprchlíkům. Velmi správně vyzývá k velké obezřetnosti a rozvaze přesně v duchu svých slov, že je prezidentem každého Čecha. Domnívám se dále, že Český národ je víceméně jednotný ve svém rezervovaném postoji k uprchlíkům, což považuji za správné – tedy krom pomatených sluníčkářů nebo kolaborujících fráterníků či lidí neznalých historických konsekvencí.

Miloš Zeman Foto: Idnes.cz
Miloš Zeman Foto: Idnes.cz

 

Nikdo dnes nedokáže přesně odhadnout budoucí vývoj Evropy krom těch, kteří jsou skutečně a doslovně zasvěcení, ale ti bohužel obyčejným Evropanům nesdělí nic. Z čeho má tedy prostý občan vyvozovat nějaké závěry? Z vysílání propagandistické a prolhané ČT? To je úplný nesmysl! V první řadě je nutno si uvědomit, že jak politické, společenské nebo ekonomické záležitosti mají určitý časový doběh. To ve své podstatě znamená, že důsledky našeho současného počínání můžeme pocítit za dva, pět či více let, ale musíme brát na zřetel riziko, že některé změny mohou býti nezvratné. Proto je velmi nutná obezřetnost, jak vyzývá prezident Zeman. Bylo by proto vhodné vzpomenout na dobu vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. V jakých bolestech se tato rodila a kolik měla obětí. Vzpomeňme na dobu útlaku, který naši předci zažívali od Rakušanů a Němců, jak byl pošlapán a dehonestován Český jazyk i s Českým národem. Myslím, že bohatě stačí rozvrácení Československa jistým panem Havlem, Klausem a Mečiarem. Takovéto postupy jsou neomluvitelné! Proto nesmíme propadnout cílené propagandě a musíme vystavit stopku postupné islamizaci Evropy, která ohrožuje všechny původní národy. Pakliže se někomu jeví nepochopitelné to, co píšu, tak jako příklad zhoubnosti takovéto politiky velmi dobře poslouží třeba USA, kde je tato problematika ukázková. Američané – pardon – vlastně kriminální živly z Evropy počaly s pozvolným osidlováním Ameriky. Zpočátku se nedělo nic moc, ale postupem času a po uvědomění si vlastní síly započali tito imigranti utlačovat původní indiánské obyvatelstvo. Útlak přerostl postupem času v bohapusté beztrestné vyvražďování a drancování. No a kdeže jsou Indiáni jakožto původní domorodé obyvatelstvo dnes? Byli donuceni žít v rezervacích jako zvířata. Černoši byli také na seznamu a byli otroky bez jakýchkoliv práv. Dodnes jsou v určitých směrech segregováni. A to chce Amerika diktovat světu, jak se má chovat, přičemž sami se chovají jako prasata a způsobují světový chaos. Jakým právem si tento šmejd dovoluje kritizovat Českou republiku za přístup k cikánům nebo uprchlíkům?

Skutečně do nebe volající je drzost představitelů Rakouska, kteří si dovolují vyhrožovat ostatním zemím, že když nebudou v dostatečné míře přijímat uprchlíky, tak ať nepočítají s prostředky z EU. To je sprostota. Navíc je důležité si uvědomit, že zazní-li tato slova z úst Rakouských představitelů, tak je téměř stoprocentně jisté, že původně tento záměr pochází z Německa. Je totiž více než obvyklé, že Rakušáci jsou poslušní Kašpárci Německa, které je používá jako hlásnou troubu. Německo i Rakousko společně s Brity mají však tu smůlu, že uprchlíci nemají valný zájem zůstávat v zemích střední a východní Evropy. Nikdo nemůže a ani nemá právo zadržovat uprchlíky na svém území a navíc – kdo by toto dělal, tak by musel být úplný blázen. Fakt, že uprchlíci směřují hlavně do shora uvedených zemí, značí především o ekonomické migraci a nikoliv o migraci z důvodů společenských a život ohrožujících. Tento problém je jistě velmi politicky složitý, ale je jisté, že ho nevyřeší nějaké ubohé kvóty nebo vydírání ostatních zemí ze strany Německa či Rakouska. Přístup Německa a Rakouska je autoritářský s fragmenty diktatury a totality. Z tohoto je patrné, co si o ostatních národech představitelé Německa a Rakouska myslí. Ostatní národy jakoby neměli právo na vedení své vlastní politiky, což je dokladem toho, že Lisabonská smlouva hrubě omezuje suverenitu všech zemí, které vstoupily do EU po roce 1995.

Imigrační vlna odhaluje úchylnost a nerovnoprávnost politiky EU, která je řízena především Německem a zpovzdálí USA. Odhaluje nevýhody býti členem EU, která potlačuje suverenitu přistoupivších zemí. Myslím, že výhody z členství v EU nepřevýší jeho nevýhody. Bohužel dnes jsme vazaly EU, která si nás díky politickým jidášům koupila a zničila naši ekonomiku ve smyslu přímé závislosti na ekonomice EU. Rozpad EU by mnoha zemím prospěl a především by jim mohl vrátit skutečnou suverenitu.

 

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Skutečně prezident Zeman rozděluje národ v otázce přijímání uprchlíků?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*