Shromáždění občanů proti EXEKUČNÍ GENOCIDĚ

Shromáždění občanů proti EXEKUČNÍ GENOCIDĚ

Na 21.března 2014 svolávají občanské iniciativy protestní shromáždění zaměřené proti exekučnímu teroru. V Karlových Varech se shromáždění koná  na třídě TGM u sochy Masaryka od 15 hodin. Smyslem shromáždění je vyjádření protestu a též setkání lidí, kteří chtějí aktivně vystupovat proti probíhající exekuční genocidě Českého národa.

Proč hovořím o genocidě? Od roku 2009 bylo na 7,5 miliónu dospělých Čechů navaleno na 6 miliónu exekucí.

Proč užívám termín exekuční mafie?  Předešlé vlády ČR vznik exekuční mafie iniciovaly. Zákon o soukromých exekutorech z roku 2001 dal vzniknout soukromých exekutorům  a inkasním agenturám, jde o nepřípustnou privatizaci státní moci. Vlády pana Topolánka a Nečase bagatelizovaly vliv 2. světové hospodářské krize z podzimu roku 2008, dále ji učinily vleklou a prohlubující se svým korupčením, rozkrádáním a privatizací republiky.  Na stále sílící krizi mají podíl všechny vlády ČR od roku 1990, tím že z České republiky vytvořili ekonomickou kolonii západu bez potravinové a energetické soběstačnosti. Dílo zkázy začaly privatizací a dokončují gigantickým zadlužením občanů české republiky.


Do DLUHOVÝCH PASTÍ nepadají pouze nezodpovědní občané, nebo oběti lichvářských úroků. Vláda posílá exekutory i na  odvážlivce, kteří se po roce 1990 zadlužili, roztáčeli kola ekonomiky, tvořili zaměstnanost, štědře přispívali do veřejného rozpočtu a v neustále se zhoršujícím stavu od roku 2008 nejsou schopni zvládat své závazky, které byly uzavírané za nesrovnatelně jiných podmínek. Svým nekonáním dávají vlády pánů Topolánka, Nečase, Rusnoka a nyní i Sobotky volné pole působení exekuční mafii, kterou tvoří cizácké banky, domácí lichváři, jenž nejsou korigováni zákonem o bankách a bankovním dohledu. Soudcům nařizuje občanský soudní řád posílat dlužníky přímo do náručí exekutorů, aniž by měli možnost posoudit příčiny a spravedlivě rozdělit dluh mezi viníky, tedy dlužníka, věřitele a vládu ČR.   Nemohou ani rozpoznat lichvu, jelikož to trestní zákoník neumožňuje.  Postavení sta tisíců exekuovaných se mění, z daňových poplatníků vzniká armáda nezaměstnaných a ukrývajících se takzvaných neviditelných živících šedou ekonomiku.

Shromáždění v Karlových Varech svolává hnutí REFORMY ZDOLA. Pozvánku naleznete na www.reformyzdola.cz. Vedle protestu proti řádění exekuční mafie má shromáždění též informační charakter. Je třeba pochopit příčiny a souvislosti, proč ani současná vláda nemá zájem na zastavení sílící exekuční genocidy. Hlavními cíli  našeho hnutí jsou reformy zákonů proti lidu, potrestání zemských škůdců a obnova demokratických principů směrem k občanské společnosti.

zdroj : exilovenoviny.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*