Scénář ještě není dokončený, píšeme si jej my sami.

Scénář ještě není dokončený, píšeme si jej my sami.

Dnes se píše 3. dubna roku 2015. Máme za námi docela zmatečný týden a já jsem jen ze srdce ráda, že dny, kdy k nám přijela na kolech obrněnců minulost, skončily.
Čestný, moudrý, skutečný hrdina Pplk. MUDr. Marek Obrtel.

Pan Obrtel. Člověk, který z velké blízkosti viděl hrůzy války. Vojenský lékař, který se nebojí vrátit systému medaile, byť byly zasloužené za skutečnou práci pro druhé…Jeho dopis, který napsal, zde s hrdostí vkládám a prosím Vás všechny moudré a věrohodné lidi, poděkujme panu podplukovníkovi za jeho odvahu, a skutečnou pravdu s jakou se hlásí k míru.

Vždyť kdo jiný má většího práva , sdělit svůj náhled na nynější řinčení zbraněmi?

marek obrtel

marek obrtel 2

Otevřený dopis veliteli (velitelům) amerického konvoje předaný osobně dne 29. 3. 2015 ve Vyškově

Vážený pane !

Chtěl bych Vám touto cestou předat do rukou svůj otevřený dopis, kterým bych rád vyjádřil svůj názor v otázce smyslu, legitimity a prospěšnosti akce – průjezdu amerického konvoje přes území České republiky. Přijíždíte jako ozbrojení vojáci cizího státu na naše území za mimořádně vypjaté mezinárodní situace, několik dnů předtím, než si připomeneme 70. výročí osvobození naší vlasti od fašismu a ukončení druhé světové války. Přijíždíte v době, kdy se ve světě, v Evropě, zcela otevřeně na Ukrajině, ale také v některých dalších, například Pobaltských zemích, opět rozhořely fašistické pochodně a podpora fašismu je zcela zřejmá i z vyjádření vrcholných politiků nejen těchto zemí. Já proti Vám dnes ještě nestojím na ulici s transparenty, vyzývajícími Vás k návratu domů, nebo nazývajícími Vás okupanty. Neházím po Vás rajčaty ani vejci, protože bych si chtěl myslet, že to jediné, co Vás přivedlo do České republiky po vlastní ose, je poklonit se právě v tyto dny památce více než 25 milionů ruských a sovětských obětí, 420 tisícům amerických obětí a mnoha milionům všech ostatních obětí druhé světové války.

Takový čin bych z Vaší strany vnímal jako nanejvýš šlechetný i přesto, že daleko působivější by byla Vaše účast ve slavnostních uniformách a beze zbraní poté, co se rychle a bez jakýchkoliv problémů dopravíte s technikou z Pobaltí do Německa speciálními vlaky.

Musím Vám však také upřímně říci, že velmi mnoho občanů naší země nevnímá Váš průjezd Českou republikou tímto způsobem. Vidí v něm opravdu spíše demonstraci síly a snahu připomenout nám, „kdo je tady pánem“. A nesmíte se jim divit. Vaše země – tedy USA – mají na svědomí desítky převážně uměle vyvolaných válečných konfliktů od ukončení druhé světové války. Za nimi pak miliony mrtvých, převážně nevinných civilistů, včetně dětí. Byla to právě vysoká představitelka Vaší prezidentské administrativy USA, která na dotaz, zda bylo nutné povraždit půl milionu iráckých dětí, sdělila po krátké odmlce – myslím, že ta oběť za to stála…..

Dodnes jsme konfrontováni s osudem Srbska, více než 2000 srbských obětí amerického bombardování, opět  včetně dětí. Ještě mnoho let budou lidé nejen v Srbsku trpět nemocemi, způsobenými negativními účinky ochuzeného uranu z tisíců Vašich bomb, které padaly na Jugoslávii, ale ty přebytečné také do vod Jaderského moře, kde zůstávají velkou neznámou.

V České republice a v Evropě máme velké problémy s mohutnou imigrací obyvatelstva ze zemí Blízkého a Středního východu a Afriky, které USA svou imperialistickou, mezinárodní politikou zcela zničily.

Na území dříve normálně fungujících států s kompletní infrastrukturou jsou nyní „spálené země“, ve kterých jste dopomohli ke vzniku takových organizací, jakou je třeba Islámský stát, nebo dříve al-Káida, Váš někdejší spojenec.

Od roku 2000 napadla Vaše země vojensky bezdůvodně minimálně šest zemí, kdy ani jedna z nich se nedočkala proklamované svobody a demokracie, natož důsledného dodržování lidských práv a svobod. Lidé se pak právem ptají: „ Kdo je tedy tím světovým agresorem?

Rusko, o kterém se to povídá a které má ve světě dvě základny na obranu proti islámským fundamentalistům,… anebo je to právě Vaše země se 700 základnami po celém světě a s výše uvedenou minulostí?

Rusko, obklíčené ze všech stran vojáky NATO, provokované a donucené se bránit agresi Spojených států, anebo právě Vaše země, snažící se za každou cenu vyřešit si svoje vnitřní problémy na úkor Ruska a celé Evropy?“

Vím, jste jen vojáci, a plníte nařízení svých velitelů, oni zase těch svých a ti pak těch nejvyšších….. A ti nejvyšší realizují vůli vrcholných politiků USA a zejména oné hrstky finančních magnátů, kteří tvoří politiku USA ke svému prospěchu. A tato politika je často velmi zrůdná. Vy jste pouze jejími vykonavateli. Často velmi nepoučenými a účelově zmanipulovanými. O tom jsem se na vlastní uši přesvědčil již mnohokrát, v Afghánistánu v Bagrámu i v Kosovu na základně v Bondsteelu, kde jsem strávil mnoho času diskuzí s americkými vojáky. Mnozí z nich ani nevěděli, kde leží země jako „Československo“, Maďarsko nebo Polsko či Rakousko. Věděli, že je Německo a pak už je jen Rusko. Natož aby znali historii a podstatu konfliktu například v Srbsku, Kosovu, Bosně a Hercegovině. Nebo nyní na Ukrajině. Jenže musíte vědět, že my jsme ta Evropa, v Evropě leží naše země, žijí tady naše děti, máme tu své domovy a svoje zájmy.

Naprostá většina obyčejných lidí se necítí ohrožena Ruskem. Není k tomu žádný logický důvod, pouze demagogické výkřiky našich zkorumpovaných politiků a části veřejnosti, a to právě té části, která Vás při průjezdu republikou vítá. Ta druhá část dostala totiž jasně najevo, že vyjádření nesouhlasu může hraničit až s trestným činem.

Lidé mají obavy z válečného konfliktu právě Vaší země s Ruskem, ale na území Evropy, mimo Vaše teritorium. Za Vaše zájmy. Tak jako tomu bylo zatím vždy s výjimkou krátkého období od konce druhé světové války, jehož výročí si právě teď brzy připomeneme.

Na tomto místě Vás chci ujistit, že se Vám snažím porozumět. Také jsem bývalý voják – vojenský lékař, podplukovník v záloze. Za svou 25letou vojenskou službu jsem sloužil také v nejvyšších funkcích zdravotnické služby AČR. Pracoval jsem v mnoha prestižních mezinárodních týmech jak v rámci Partnership for Peace, tak později zejména v NATO. Jsem bývalým velitelem kontingentu AČR a náčelníkem 11. polní nemocnice v Afghánistánu a zdravotnickým poradcem velitele mnohonárodnostní brigády v Kosovu.

Když jsem však zjistil, a přesvědčil se o tom, jaká je úloha NATO a že tato organizace slouží Spojeným státům, jak je NATO  zneužíváno ve prospěch prosazování jejich vlastních mocenských zájmů, kolik krve nevinných lidí má NATO na rukou, rozhodl jsem se obětovat svou slibnou vojenskou kariéru a armádu jsem opustil. Když pak eskaloval opět účelově vyvolaný konflikt na Ukrajině, který je jako přes kopírák podobný tomu v Kosovu, s tím rozdílem, že Kosovu jsme jeho samostatnost přiznali velmi rychle a bez problémů, což na východní Ukrajině je problém neřešitelný, rozhodl jsem se také proto vrátit veškerá svá válečná vyznamenání z operací NATO a tuto organizaci jsem nazval zločineckou.

Rozumím Vám, jste vojáci, máte svoje informace a možná i přesvědčení, že děláte dobrou práci, jako jsem je měl kdysi já. Ale stejně jako mi kdysi říkal jeden vysoký důstojník US Army ze skupiny PSYOPS, když jsem měl pochybnosti o správnosti svého konání: „You must think out of box“, já jsem se snažil, ale marně, stejně tak říkám totéž já Vám. „Think out of box, please…“, jinak budete konec života trávit v depresích a ve výčitkách svědomí. Jsem lékař a o lidské psychice něco vím. Vím něco i o tom, jaké to je, stát na nesprávné straně barikády, ale člověk má vždycky šanci se rozhodnout…

V tyto dny jedete přes území České republiky, abyste uctili památku padlých v období druhé světové války, nejstrašnější války v historii lidstva. Já tomu chci věřit, že to tak je…  Někteří lidé na Vás budou křičet, nadávat Vám a házet na Vás rajčata. Proč, to jsem Vám již napsal. Jsou tady však i lidé, kteří Vám budou mávat a fotit se s dětmi na Vašich obrněných transportérech, což bude příjemné….

Mohu Vám ale slíbit, že až pojedete stejnou trasou, pro Vás již důvěrně známou, zpět na východ, na linii dotyku s Ruskem, kde Vaše země způsobí svou agresivní politikou globální konflikt, ve kterém nemusí být vítězů, nikdo Vám už mávat nebude. V té době už totiž i ti největší tupci a zabedněnci pochopí, že vést jakoukoliv válku, natož válku s Ruskem pro něčí mocenské zájmy na svém vlastním území, na podkladě pochybné ideologie a demagogie, je bohapustý zločin a nebetyčná hloupost, … ale to už bude pozdě.

Vážený pane, předejte, prosím, toto mé malé poselství Vašim vojákům, jako zkušenost vojáka, který si prošel něčím, co mnohé z Vašich podřízených možná ještě v jejich životě čeká.

Životy nás všech jsou v rukou nenasytných magnátů a zkorumpovaných politiků, ale tu konečnou genocidu na svých národech pak provedeme my sami. Zkuste o tom alespoň přemýšlet. Pokud se nám to nepodaří, vzpomeňte si alespoň na moje slova. Jako křesťanům, za kterého se sám považuji, nám pak zbývá ještě modlitba, což také není vůbec špatné….

S úctou,

pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel

Lt.Colonel Marek Obrtel,M.D., in reserve Open letter to US Army convoy Commander (Commanders) personally delivered March 29th 2015 in Vyškov, Czech Republic

Dear sir!

I would like to use this way to deliver you my open letter in which I would like to express my opinion on the matter of sense, legitimity and usefulness of this act – the passing of US Army convoy through the Czech Republic. You are coming to our country as armed soldiers of foreign country during very extreme international situation only a few days before celebration of 70th anniversary of liberation of our country from fascism and the end of World War II. You are coming at the time when torches of fascism are burning again in the world, in Europe, entirely openly in Ukraine and also in other countries, e.g. Baltic States, and the support of fascism is obvious also in pronouncements of the highest political figures of these countries . I am not standing against you on the street holding a banner telling you to go home and calling you occupants. I am not throwing tomatoes and eggs on you. Because I would like to think that the only thing self-driving you to the Czech Republic is that you want to pay respect to more than 25 million of russian and soviet victims, 420 thousand american victims and millions of other World War II victims. I would see such an act as more than generous from your side even though your participation in ceremonial uniforms and without guns after you quickly and without any problems move from Baltic States to Germany on special trains would be much more impressive. However, I must honestly say that many people in our country don´t think of your passage through this land this way. They really see it more as a demonstration of your strength and an effort to remind us „who is the boss here“. And you cannot blame them. Your country, USA, has been responsible for tens of war conflicts, mostly artificially induced, since the end of World War II, counting millions of dead people, mostly innocent civilians including children. And it was a high representative of your president administration who when asked if it was necessary to slaughter half a million of Iraqi children answered after a moment of hesitation „I think the sacrifice was worth it.“ We are still confronted with the fate of Serbia, more than 2000 Serbian victims of american bombing again including children. Many more years will Serbian people suffer from diseases caused by negative effects of depleted uranium from thousands of american bombs landing on Yugoslavia and also to the waters of the Adriatic sea where they still remain a big unknown. Here in the Czech Republic and in Europe there is a big problem with massive immigration of inhabitants of Near and Middle East and African countries that were completely destroyed by the imperialistic international politics of the USA. In the places of normally functioning states with complete infrastructure there are „burned lands“ now where you helped forces such as the Islamic State or Al-Qaeda, your former ally, to develop. Since the year 2000 your country has militarily and without any reason attacked at least six countries. Not a single one of them has experienced the proclaimed liberty and democracy, not to mention the human rights keeping. People are rightfully asking „Who is the world biggest agrressor? Russia which is being talked about and which has two bases in the world to defend itself agains islamic fundamentalists…or is it your country with 700 bases all around the world and with given history? Russia, surrounded by NATO soldiers, provoked and forced to defend itself against US aggression or is it your country, trying to solve its internal problems at the expense of Russia and whole Europe? “ I know you are just soldiers and you are fulfilling your superior orders as well as they are fulfilling the orders of their superiors and those the orders of the ones with the highest rank. And those are executing the will of US politicians and especially the handful of financial tycoons who adjust the politics of the US for their own benefits. And this politics is often monstrous. You are only its executors. Very often non-informed and purposely manipulated. I heard that with my own ears many times in Bagram, Afghanistan and in Camp Bondsteel in Kosovo where I spent a long time talking to american soldiers. Many of them did not even know where countries like Czechoslovakia, Hungary, Poland or Austria were. They knew there was Germany and then Russia. Not to mention the lack of knowledge of history and the cause of the conflict in Serbia, Kosovo or Bosnia and Herzegovina. Or Ukraine now. But you should know that we are Europe, our country is in Europe, our children live here, we have our homes and interests here. The vast majority of people don´t feel threaten by Russia. There is no logical reason for it, just demagogical cries of our corrupted politicians and a part of community. People are afraid of war between your coutry and Russia in Europe, far from your own territory. For your interests. Such as it ever was, except from the short period at the end of World War II that we will remember soon. I even try to understand you. I also am a former soldier – military doctor, lieutenant colonel in reserve. During my 25-year career I served in highest positions in medical service of the Army of the Czech Republic. I worked in many prestigious international teams in Partnership for Peace and later in NATO. I am a former commander of ACR Contingent and head of 11th Field Hospital in Afghanistan and a medical advisor of multinational brigade commander in Kosovo. Though when I found out about the true purpose of NATO and how it serves to the USA, how it is used to enforce their own power concerns, how much innocent blood NATO has on their hands I decided to sacrifice my own promising military career and left the army. When (again) purposely ignited conflict in Ukraine (which is very similar to the one in Kosovo, the only difference being that Kosovo autonomy was accepted very quickly and without any problem) escalated I decided to return all my NATO medals and called this organization criminal. I understand you, you are soldiers, you have your information amd you may be convinced you are doing a good job, like I was years ago. As one high officer of US Army from PSYOPS group told me when I was doubting the rightness of my doing told me „You must think out of box“ (I tried but without any success) I am telling the same to you now. „Think out of box, please..“ Otherwise you will spend the rest of your life in depressions and remorse. I am a doctor and I know something about human psyche. I know how does it feel to stand on the wrong side of barricade. But a person still have a chance to decide… In these days you are passing through the Czech Republic to honor the memory of fallen during World War II, the most terrible war in human history. I want to believe this. Some people will be shouting at you, they will be calling you names and throwing tomatoes at you. I have already written why. But there will be also people waving at you and taking photos with children sitting on your troop carriers which will be pleasant… I can promise you that when you will take the same way, well-known for you, on the way back to the touching line with Russia where your coutry will initiate a conflict possibly without a winner no one will be waving again. Because at that time even the biggest idiots will know that to make war, let alone with Russia, in their own territory for someone´s power interests and on the strenght of doubtuful ideology and demagogism is a damned crime and sky-high stupidity. But it will be too late. Dear sir, please deliver this small message to your soldiers as an experience of a soldier who has been through something that is probabaly still waiting for many of your subjects in their lives. All our lives are in hands of greedy tycoons and corrupted politicians but the endless genocide on our people will be our making. Try to at least think about it. If you fail, remember my words. As Christians (and I consider myself being one of them) we still have prayers which is not bad either… Best regard, Lt.Col. Marek Obrtel,M.D., in reserve

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Marek-Obrtel-Jen-at-dostanou-poradne-na-prdel-Mirovi-stvaci-do-der-368642

A proč ten název nad článkem?

Pan  Pplk. MUDr. Marek Obrtel nám ten scénář svým dopisem nejen naznačil, ale dokonce i ten scénář velmi posunul k tomu dobrému, oč by měl Svět okamžitě usilovat.

Milí přátelé, ono je totiž za pět minut dvanáct..

 

Blog autorky http://milenapolakova.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

  • Slušní lidé existují. Bohužel jsou málo vidět a slyšet. Pokud ano, hned jsou těmi druhými označováni buď za proruské extrémisty nebo jsou jejich názory zesměšňovány. Slušným lidem se nechce do politiky, protože v té špíně by nedokázali žít. Děkuji každému, kdo se nebojí špínu označit za špínu.

  • · Edit

    Dopis pana doktora Obrtela by se měli naučit nazpaměť všichni naši politici v Poslanecké sněmovně a Senátu a všichni členové vlády a měli by z jeho znalosti být zkoušeni před každým zasedáním Parlamentu a vlády a před cestami na jednání do Bruselu. Rovněž tak naši europoslanci, kteří by ho měli šířit v Europarlamentu. Pana dr. Obrtela bych doporučoval navrhnout na udělení Nobelovy ceny míru, protože jeho činy opravdu něco znamenají, na rozdíl od těch, kteří již touto cenou byli vyznamenáni a obdrželi je místo za práci pro mír za vyvolávání válek (Barack Obama a EU :))).
    Vyzývám Vás všechny, abyste se jednoznačně a bez váhání postavili na obhajobu pana dr. Obrtela, kdyby se jej naši politici snažili jakkoli šikanovat nebo trestat za jeho vlastenecké činy.

  • · Edit

    Pan Obrtel je čestný člověk, a svými postoji a činy stal jedním z nejlepších Čechů současnosti. Na 100% s ním souhlasím a když bude třeba, vždy ho jakkoliv podpořím.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*