Sbohem Vikingové: Téměř polovina růstu švédské populace je již kvůli cizincům

Sbohem Vikingové: Téměř polovina růstu švédské populace je již kvůli cizincům

Švédsko je skandinávská země s téměř deseti miliony obyvatel. Přestože je Švédsko poměrně řídce obydleno, v urbanizovaných oblastech žije přibližně 85% obyvatelstva. Většina žije v pobřežních oblastech na jihu, kde je klima méně tvrdé.

Potomci Vikingů opustili své pohanské tradice a obrátili se ke křesťanství. Národ se stal křesťanským ve 12. století a obrátil se k protestantismu kolem 16. století. Dnes je asi 70% populace registrováno jako křesťané, přestože švédští lidé nejsou příliš náboženští.

Švédská plodnost

Míra plodnosti ve Švédsku je poměrně vysoká. S počtem 1,85 narozených na jednu ženu je v EU na třetím místě. Nicméně, je to stále méně než míra nahrazení 2,1, takže jakýkoliv nárůst počtu obyvatel v případě Švédska je nezbytně zapříčiněn přistěhovalectvím.

Muslimské ženy mají v průměru o jedno dítě více než jiné ženy

Podrobnější pohled nám ukazuje významný rozdíl v míře plodnosti mezi muslimy a nemuslimy ve Švédsku. Muslimové mají průměrnou míru 2,8.

Pro nemuslimy je tato míra pouze 1,8. Jinými slovy, muslimské ženy mají v průměru o jedno dítě více, než jiné ženy.Celkově se každoročně narodilo ve Švédsku přibližně 115 000 dětí.

V zahraničí narozená populace               

Každý šestý obyvatel je narozen v zahraničí. To znamená přibližně 17% nebo 1,7 miliónů lidí. Změna procent na čísla je velmi jednoduchá s populací 10 miliónů. Polovina ze 1,7 miliónů je neevropská.

Níže uvedená tabulka ukazuje původ v zahraničí narozených Švédů. Zleva doprava je v sloupcích zobrazena země původu, počet žen, počet mužů a celkový počet je součtem skupiny mužů a žen.

Všimněte si, že názvy nejsou v angličtině, ale jsou poměrně jednoduché. Pro ty složitější, Tyskland je Německo. Turkiet je Turecko. Norge je Norsko.

Největší skupinou jsou Finové a především finské ženy. Největší skupina mužských imigrantů pochází z Iráku, po něm následuje Sýrie.

Výše uvedené údaje jsou mírně zastaralé a Sýrie od té doby předstihla Finsko a je na prvním místě.

Pokud se nepodíváme na v zahraničí narozené, ale na ty se zahraničním pozadím, zahrnujeme ty, kteří se narodili ve Švédsku, rodičům, kteří tam migrovali. Tato čísla jsou sdílena v online databázi otevřené pro širokou veřejnost. Ukazuje nám, že v roce 2017 mělo 24% obyvatel zahraniční pozadí. Neboli 2,4 miliónů lidí. Nebo ještě jednodušeji, každý čtvrtý.

Zahraniční pozadí 2017:

Muži 1.229.334
Ženy 1.209.673

Ve věkové skupině 15-24 let, je procento se zahraničním pozadím 30%. Mladší generace mají vyšší procento migrantů, zatímco starší generace mají méně migrantů. Právě tato kategorie bude produkovat další skupinu narozených dětí.

Můžeme tedy předpokládat, že 1 ze 3 narozených dětí bude rodičům ze zahraničního prostředí. Jeden ze tří je o něco více než 30%, ale míra plodnosti mezi těmito skupinami je také vyšší. Vezmeme-li to v úvahu, jeden ze tří je konzervativní odhad. Přesto je to odhad.

Příliv dalších migrantů

V roce 2015 přijalo Švédsko 163 000 žadatelů o azyl, z větší části ze Sýrie. To se rovná 10% nárůstu počtu narozených dětí v jednom roce nebo 1,6% nárůstu celkové populace země.

V roce 2018 bylo zaměstnáno pouze 60% cizinců. Toto je naprosto nesrovnatelné s 80% švédské populace.

Celkový dopad na veřejné výdaje byl čistou ztrátou, a to navzdory nárůstu počtu obyvatel, což vedlo k vyššímu HDP. Dříve jsme diskutovali o tom, že náklady na žadatele o azyl by mohly činit až 27 000 EUR na jednoho žadatele za rok, a to pouze za procesní náklady (bydlení, právníci, překladatelé).

Islám ve Švédsku

V současné době je 8,1 % švédské populace islámské. V závislosti na výši migrace, očekáváme, že do roku 2050 to bude mezi 11% až 30%.

11% by to bylo s nulovou migrací. 30% by to bylo v případě migrační úrovně podobné jako za poslední roky. 30% by znamenalo 4,4 miliónů muslimů ve Švédsku do roku 2050 ve srovnání s méně než miliónem nyní.

Matematika

Každý rok se narodí 115 000 dětí. Dva ze tří se pravděpodobně narodí švédským rodičům, takže 77 000. Ostatních 38 000 budou pocházet ze zahraničního pozadí.

Jelikož jsou migranti obecně mladší, když vychovávají děti, v průběhu času lze očekávat nárůst jejich podílu na nově narozených.

Přestože v roce 2015 činil počet migrantů 163 000, tento rok byla výjimka. V roce 2014 to bylo jen 80 000. Od té doby to kleslo na zhruba 30 000 v letech 2016 a 2017. Zdá se, že aktuální rok 2018 je na stejné úrovni jako loňský rok.

I při nižších číslech však máme ročně 30 000 nováčků. Přidejte to s 38 000 dětmi narozenými rodičům se zahraničním původem a dosáhnete hodnoty 68 000. Počet narozených dětí je 77 000.

Každoročně je ve Švédsku 145 000 nových obyvatel. Přibližně polovina z nich má švédské pozadí, zbytek jsou cizinci. Jelikož migranti jsou obecně mladší, když vychovávají děti, v průběhu času lze očekávat jejich podíl na nově narozených. Téměř polovina růstu švédské populace je již kvůli cizincům.

Pokud míra plodnosti zůstane stabilní, stejně jako počty migrantů, můžeme vytvořit jednoduchou předpověď pro budoucnost Švédska. Jakmile děti narozené v roce 2017 vyrostou a začnou mít děti, 77 000 Švédů bude mít 69 000 dětí s mírou plodnosti 1,8.

38 000 v zahraničí narozených bude mít 38 000 dětí a mírně zvýšenou mírou plodnosti, aby to odpovídalo vyšší míře mezi muslimy. Navíc 30 000 migrantů z tohoto roku budou mít děti, dáme jim velmi malý odhad 32 000 dětí. Skutečnost bude pravděpodobně vyšší, protože to budou muslimové s vyšší mírou porodnosti, ale zůstaňme konzervativní. 32 000 je na základě 2,1 versus skutečné míře u muslimů 2,8.

Takže tato nová vlna narozených dětí bude mít 69 000 Švédů a 70 000 lidí se zahraničním původem. Takže v jediné generaci, pokud Švédsko půjde po stejné cestě, budou rodilí Švédové představovat menšinu mezi narozenými dětmi. Od té chvíle je jen otázkou času, než se Švédové stanou menšinou celkově.

Kde se usadili?

To, co je zřejmé, je, že se migranti nerozšířili po celé zemi rovnoměrně. Hotspoty pro migranty jsou v Malmö a Stockholmu. Dokonce i v těchto městech se shlukují na předměstí. Můžete projít středem města Malmö, aniž byste si všimli velké změny, ale jděte na předměstí a zapomenete, že jste ve Švédsku.

S rostoucí populací migrantů, začnou se šířit více a více a Švédové si začnou kolem sebe všímat změn.

Přichází změna

Demografická otázka je něco, co je švédským lidem stále více a více vnímáno. Například, nedávno založená strana s názvem Alternativa pro Švédsko vznesla otázku, že se Švédové stanou menšinou během několika desetiletí a označila to za nahrazení obyvatel v jednom ze svých veřejných projevů a slíbila, že ji zastaví, pokud v září vstoupí do parlamentu.

Toto prohlášení se setkalo s nadšením a potleskem, což naznačuje, že švédští obyvatelé si více uvědomují tuto demografickou záležitost.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*