Rusové píší Merkelové o hrozbě bioenergických zbraní

Rusové píší Merkelové o hrozbě bioenergických zbraní

My, Moskevský výbor pro ekologické bydlení a St.-petěrburgská společnost pro ochranu lidí před bioenergetickým terorem a Německá asociace proti technickému psychologickému teroru, jsme se rozhodli požádat Vás o pomoc, protože jste moudrá žena, proevropsky orientovaná, jež má k dispozici důležitý hlas v Evropě. Chápeme, že přes veškerou Vaši snahu tomu tak není absolutně a Vy musíte vzít v úvahu mnoho různých zájmů.

Otázka se týká tajného páchání zločinů proti nevinným lidem v Ruské federaci, v Německu a v dalších zemích světa. Nashromáždilo se rozsáhlé množství skutečností, které potvrzují po desetiletí trvající vojensko-lékařské experimenty na mírumilovných občanech, experimenty s tzv. psychofyzickými zbraněmi, které byly prováděny bez souhlasu lidí. Oběti těchto zvěrstev a jejich rodiny jsou donuceny žít v těchto podmínkách psychofyzického a sociálního teroru i přes svou poslušnost zákonům a i když jsou to svědomití občané. Tyto tzv. „nesmrtící zbraně“ nebo „méně smrtelné zbraně“ mají hrůzostrašné účinky a ohrožují život každého jednotlivce, celé populace státu, celého světa.

Následky jejich upotřebení překonávají takové zbraně, které známe jako zbraně hromadného ničení. Sjednocují všechny nelidské vlastnosti nejbarbarštějších zbraní hromadného zabíjení jako jsou chemické, biologické či nukleární zbraně hromadného ničení. Kromě škod na lidském či zvířecím těle je také možná tajná manipulace a kontrola mysli, myšlenek a lidského chování. Docela dobře mohou být vražděni disidenti a politicky zainteresovaní lidé, protože tyto psychofyzické zbraně mohou působit na fyziku člověka až k jeho smrtelnému konci. Obydlí a domy bezúhonných občanů jsou tajně transformovány v tréninková místa pro tyto zbraně. Nezanechávají žádné stopy po své přítomnosti, tajné služby provádějí obvykle své experimenty na dálku. Máme zprávy, že příbuzní obětí těchto zbraní, kteří se odvážili oslovit soud se stížnostmi, byli zabiti stejnými zbraněmi. Existuje nespočetné množství dosud žijících svědků, kteří by mohli podat důkazy o tom, že byli těmito zbraněmi ozářeni. Občané, kteří byli zneužiti k takovýmto experimentům, jsou diskreditováni, ztrácejí práci a jsou prohlašováni za duševně choré.

Podle instrukcí tajných služeb ti, kteří si stěžují na tyto vojensko-lékařské experimenty, musejí být zkoumáni psychiatrií a předáváni na uzavřená psychiatrická oddělení. Navíc jsou vyvolávány fyzické zdravotní problémy, jsou podvodně zabavována obydlí a domy a zničeny rodiny; příbuzní a děti brutálně vražděni. V lékařských institucích státu se v mnoha případech mlčí o poraněních z ozáření, úmyslně se šídí údaje analýz. Podstatná část obchodního lékařského establišmentu je v Rusku kontrolována tajnými službami.

Milici a veřejným zástupcům je zakázáno vyšetřovat a odhalovat okolnosti těchto ozáření a proto oběti nemají žádnou možnost získávat forensní šetření.

Podle seznamu z 13.8. zakázaných publikací není dovoleno médiím přinášet zprávy o psychofyzickém ozařování populace. V tomto roce pět členů moskevského výboru pro ekologii bydlení bylo zavražděno (Rybin V.P; Rybina A.F; Bliniková D.V; Sazanov I.N; Smirnovová V.I.). Evropský nejvyšší soud pro lidská práva a soud OSN o tom byli informováni, ale od té doby jsme od nich neobdrželi žádnou odpověď.

Den co den umírají nevinní lidé kvůli těmto tajným experimentům s psychofyzickými zbraněmi, umístěnými v černých výzkumných programech – mezi nimi děti a starší občané. Tato nová forma genocidy musí být zastavena a viníci musejí být voláni k odpovědnosti před mezinárodní soud. Máme přesné informace, že dokonce v Německu existují již stovky obětí, které jsou mučeny, trýzněny a zabíjeny stejně jako oběti v Rusku.

Vlastníme oficiální seznam německých obětí, jejich podepsané výpovědi. Již v roce 2005 se více jak stovka německých obětí obrátila na Evropskou komisi pro lidská práva s peticí. V letech 2006 a 2007 byli informováni téměř všichni členové Německé spolkové sněmovny, že němečtí občané jsou tajně mučeni psychofyzickými zbraněmi.

Jsme si vědomi, že Německo, Rusko a další země porušují mezinárodní smlouvy a konvence jako je generální deklarace lidských práv (články: 2,3,5,7,12, 28, 30), Mezinárodní pakt o lidských právech a politických právech (články: 2,5,6,7); dále dohodu o mučení a dalším ponižujícím chování (články: 2,4,5,12,13,14); Ruská federace porušuje svou ústavu (články: 17,20, bod 1, 21, bod 2, 23 a bod 1,38, 42).

Tato zbraň 21. století je hrozivější než atomové zbraně, ačkoli se označuje jako „nesmrtící zbraň“, což však nesouhlasí s realitou. Její použití může vést k vyhynutí všeho života v celých oblastech.

Naši vědci varují, že i slabá dávka ozáření může zapříčinit vyčerpanost lidstva, zničit jeho imunitní systém a tudíž způsobit vážná onemocnění vedoucí ke smrti lidí. Hodnota lidské bytosti dneška je více a více brána v úvahu pouze pomocí ekonomických hledisek. Nepokusila se německá vláda zastavit tajné experimenty na svých občanech? Nic proti zneužití a mučení nevinných bytostí? Nic proti vpádu do soukromí občanů?

Obracíme se na Vás, Vaše excelence madam Merkelová, ve Vaší funkci jako spolkové kancléřky Spolkové republiky Německo a doufáme, že Rezoluce A4-005/99 Evropské Unie, která zakazuje vývoj a umísťování takových zbraní, může být brzy realizována s Vaší podporou. Bohužel naše rozmanitá zpráva autoritám vlády nebyla úspěšná. Byla zcela ignorována.

Žádáme Vás proto, abyste podnítila zájem o tuto otázku. Prosím nezavírejte oči před tímto barbarstvím. Nebo jinak Vám Vaši vlastní lidé nikdy neodpustí schovávání se a nezákonnost těchto kriminálních činů.

S úctou a respektem
Prezident moskevského výboru pro ekologické bydlení:
Alla Petuchová
Členové moskevského výboru pro ekologické bydlení:

Igor Alexejev, Natalia Kostčetová, Vitalij Galanin, Světlana Morinová, Světlana Vorontzová, Inna Popová, Vladimír Vorontzov, Tamara Tretjaková, Naděžda Sybinová, Sergej Frolov, Valentin Kozlov, Vitalij Popov, Eduard Kandybin

Členové St.-petěrburgské společnosti pro ochranu lidí před bioenergetickým terorem:

Viktor Danilov, Margareta Rosančuková, Galina Kacerniková, Irina Drušinina, Světlana Kondratová, Eugenia Gnesdilová, Anna Levina

zdroj : psychophysical-torture.de.tl   překlad : Karel a Dana Rašínovi exopoliticsczechrepublic.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*