Rozvraceč státu, ničitel křesťanství, káleč na Český národ, válečný štváč, lhář a podvodník-Tomáš Halík papežská děvka.

Rozvraceč státu, ničitel křesťanství, káleč na Český národ, válečný štváč, lhář a podvodník-Tomáš Halík papežská děvka.

A nedá si pokoj a nedá. Ten zlořečenec v kněžském rouchu Tomáš Halík opět vylezl na oči veřejnosti skrze nejmenovanou Českou televizi a zas lidem vymýval mozky svými nesmysly o migrantech, špinil Český národ a štval lidi v naší zemi proti sobě.Také Vám Halík leze na nervy jako mě??

Nemám vůbec nic proti křesťanství, ba naopak, ale nesnáším Halíkův katolicismus, katolickou církev, překrucování písma a podněcování principů, jež směřují k rozpoutání války na starém kontinentu. Zaposloucháte-li se do Halíkových řečí tak nutno uznat, že tento papeženec a nepřítel původních Evropských národů má své řeči velmi dobře rétoricky zvládnuté a propagandisticky propracované. Vše ve smyslu záměrů EU a Nového světového řádu, které postupují dle dikce Chazarských židů, Chazarské mafie, mající své centrály ve Spojených státech.Jenže vy pane Halíku nejste spasitelem, ale ani prorokem. Vy jste prachsprostý šmejd rovnající se například elitnímu kolaborantovi Štětinovi. Myslím Štětinu, co býval kovaným bolševikem, který když údajně dostal rozum zakotvil v TOP. Jste oportunistiští hajzli, kteří budou vším, čím si budeme přát aby jste byli. Hlavně aby ty blbé ovce dobře platily za vaši přetvářku a zrady. Jenže pane Halíku-ne každý je blbec a neznalá ovce!!!

Halíku-jsi roven zrádcovské šlechtě, která prodala našeho mistra Jana Husa. Té Německé šlechtě, která nutila Český národ otročit a neuznávala žádná lidská práva. Jsi příslušník katolické církve, která kolaborovala kde s kým. Lezli jste do zadku Němcům, nacistům, komunistům, lidovcům a já nevím komu ještě. Páchnete vy katolíci. Páchnete zradou a kolaborantstvím a ty Halíku taky. Patříš upálit veřejně na hranici jako Jan Hus. Nikoliv však za pravdu, ale za lež a zradu. Nabádáš České lidi, aby chtěli uprchlíky, ale neříkáš jim, že si vlastně sami sobě těmito kroky vrazí dýku do zad. Nebo jsi už zapomenul, co dělali muslimové při obléhání Vídně???

Lžeš i o písmu svatém. Jsi jak ti Jehovisti. Opomínáš, že bible je křesťanská a nikoli katolická. Využíváš toho, že písmo je psané v obrazech a tak tvoříš vlastní oportunistické obrazy. Ty jsou však v příkrém rozporu s písmem. Podporuješ teplouše, homoteplo svazky, nepřátele křesťanství a další dekadentní úlety rozkládající tradiční slušnou společnost. Kde jsi studoval ty neznabohu??? V Plzni asi ne, ale do duchovního máš daleko. Necháváš se využívat jako politická děvka mainstreamu. Chápu – je to za slušnej peníz, ale to ti není hanba???. Jan Hus by tě proklel. Pleteš do migrace víru, ale to je politika a byznys ty šmejde. Vy katolíci rádi odsuzujete za cokoliv druhé a přitom sami jste mnohem horší. Už jsi zapomněl, kolik lidí jste zavraždili??? Co to je za kecy toho Vašeho papeže, že jste proti trestu smrti, když na vašich rukách je tolik krve!!!!

Ne-nebudu se už rozčilovat, ale řekněte milí čtenáři-má cenu toho Halíkovic darmožrouta živit z našich daní a ještě si nechat krmit uši těmi kolaborantskými žvásty??? Toho se patří upálit!!!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*