Rozhovor ze setkání Hanse-Christiana Ströbele a Edwarda Snowdena

Rozhovor ze setkání Hanse-Christiana Ströbele a Edwarda Snowdena

snowdenn

Poslanec Spolkového sněmu SRN Hans-Christian Ströbele vyprávěl v berlínském studiu Hlasu Ruska o perspektivách azylu v Německu pro odhalitele Národní bezpečnostní agentury (NSA) Edwarda Snowdena a o vztazích Německa s USA.
ZPRAVODAJ: Pane Ströbele, minulý čtvrtek 31. října jste se setkal v Moskvě s Edwardem Snowdenem. Jak dlouho trvala beseda?

STRÖBELE: Skoro tři hodiny, asi do půle osmé večer.

Z: Jakým dojmem na Vás zapůsobil Edward Snowden? Co můžete říci o tomto mladém mužovi?

S: Vypadal zdravý a čilý, vůbec nebyl unavený ani sklíčený. Nejenže odpověděl na všechny otázky, ale také vyprávěl mnoho jiného. Pravdaže znovu a znovu zdůrazňoval, že ho velmi znepokojuje skutečnost, že nemá prakticky žádné kontakty s rodinou, kromě otcovy návštěvy, a že samozřejmě trpí v důsledku jiných omezení, nemůže mj. cestovat.

Z: A co jste projednávali?

S: Jel jsem do Moskvy, abych zjistil, čím může pan Snowden pomoci ve vyšetřování špiónské aféry, mj. v Německu. Druhá otázka, kterou jsem mu položil, byla: je-li ochoten oznámit to, co ví, v Německu – například německému soudnictví, generálnímu prokurátorovi nebo parlamentu, bude-li založena parlamentní vyšetřovací komise.

Z: Řekl jste, že pan Snowden je ochoten vypovídat na území Německa. Jakou informací disponuje?

S: To nevím. Vím jenom, že dokumenty, které se nyní zveřejňují týdně a měsíčně ve světě – v Brazílii, v Itálii nebo v Německu – a vyvolávají podezření, že NSA špehuje všude a dostává obrovské objemy informace, že značná část těchto dokumentů patří Snowdenovi. Vycházím z toho, že své dokumenty zná, a jako dlouholetý pracovník amerických zvláštních služeb je může dešifrovat. A Snowden potvrdil, že má co k tomu říci.

Z: Projednává se možnost poskytnutí Edwardu Snowdenovi azylu v Německu. Jaké má na to šance?

S: Z hlediska právního je to možné. Musíme ale to chtít. Jsou dva způsoby, jak poskytnout panu Snowdenovi možnost pobytu tady v Německu. Za prvé, poskytnout mu azyl, a v tomto případě bude muset projít procedurou poskytnutí azylu a dokázat, že je vystaven politickému pronásledování. Za druhé, spolkový ministr vnitra mu může povolit pobyt z politických a humanitárních důvodů. Tak stojí v našem zákoně. Stačí, když to bude spolkový ministr vnitra chtít.

Z: V pondělí 4. listopadu oznámila spolková kancléřka Angela Merkelová veřejnosti prostřednictvím svého vládního mluvčího Steffena Seiberta, že „transatlantický svazek si zachovává pro nás Němce prvořadý význam“. Znamená to jednoznačně „ne“? Jak máme chápat pozici spolkové kancléřky?

S: Ne, to je potvrzení oddanosti partnerství a možná i přátelství s USA a jejich vládou. Musíme hodně jednat právě s USA, protože pan Snowden učinil následující prohlášení: pro něho je důležité ne tak Německo a Evropa, jako to, aby bylo v USA skoncováno s praxí odposlouchávání, a aby se nepáchaly eventuální zločiny.

zdroj : czech.ruvr.ru

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*