Jarka Škrabálková

Jarka Škrabálková

Zlobí mne politická situace nejen v naší krásné vlasti, ale i ve světě. Také mne zlobí nevšímavost, netečnost a pohodlnost lidí. A jsem tvor zvídavý, přemýšlivý, s notnou dávkou fantazie (občas i k mé škodě). Zkrátka, chci najít pravdu a dělám pro to maximum, nebo alespoň si to myslím. A také chci, aby moje-vaše děti a děti jejich dětí nás jednou neproklínaly a abychom jim zde zanechali co nejvíce toho krásného a čistého.

Články Datum
Pozor, za zády máte zombie! 31.3.2016
Politické pozadí pádu WTC 30.3.2016