Pavel Opl

Pavel Opl

Odborník na vnitřní bezpečnost. Bývalý profesionální hasič, starší inspektor specialista Oddělení pohraniční policie, policejní rada Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR, policejní rada Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie ČR, vedoucí pracovník v daňové správě a vedoucí oddělení v exekutorském úřadu. Poradce pro oblasti bezpečnosti, vyšetřování trestné činnosti a trestního řízení. S pomocí rodiny v roce 2016 úspěšně zrealizovali charitativní projekt "Knihy pro domovy důchodců/domy s pečovatelskou péčí", v rámci kterého se podařilo v domovech pro seniory v pěti krajích naší republiky umístit celkem cca 6.500 knih, několik set časopisů, větší množství obrazových a zvukových nosičů a pár obrázků. https://www.facebook.com/profile.php?id=100011339901189

Články Datum
piratskelisty.cz Feri a Piráti ve sněmovně jsou důkazem nebezpečnosti snah o snižování věku voličů 30.10.2017
volby-5 Výsledky několika stran vyvolávají velké pochybnosti 25.10.2017
pomahat a chranit 2 Policie ČR je personálně, odborně i morálně zdecimovaná 20.10.2017