Milan Mundier

Milan Mundier

Narodil jsem se v roce 1982 ve Znojmě, ale celý můj dosavadní život je neodmyslitelně spjat s Brnem. Vystudoval jsem sociální práci a sociální pedagogiku na Vyšší odborné škole Brno a posléze sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií Brno. Zabývám se vzděláváním a integrací osob s chronickým duševním onemocněním a nově také problematikou nezaměstnanosti u absolventů vysokých škol. Publikoval jsem rovněž řadu textů na Britských listech. Mezi mé zájmy patří četba, film, historie, politika a sport (jogging).

Články Datum
Rozhovor s Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 6.11.2015
Co by měl řešit moderní sociální stát? 2.11.2015
Rozhovor s profesorem Janem Kellerem pro Svobodnenoviny.eu 26.10.2015
Debata o uprchlících vstoupila do nové fáze 23.10.2015