Reakce na veřejný dopis pseudopapeži Františkovi

Reakce na veřejný dopis pseudopapeži Františkovi

Vážený ex-patriarcho Bartoloměji,

dne 29. 6. 2016 jste poslal veřejný dopis pseudopapeži Františkovi, proto veřejně reagujeme na Vaše pokrytecké „poselství“.

Náš Byzantský katolický patriarchát (BKP) není jurisdikčně podřízen ani pseudopapeži Františkovi ani Vám či apostatu Kirillovi. Na vás třech spočívá několikanásobné prokletí (Gal 1,8-9) za hereze proti víře a za likvidaci Božích zákonů. BKP je hlasem volajícího na poušti. Je postaven na základě apoštolském a prorockém (Ef 2,20). BKP si nikoho jurisdikčně nepodřizuje, ale chrání nejpodstatnější pravdy víry, bez nichž žádný katolík ani pravoslavný spasen nebude. BKP zdůrazňuje osobní jednotu mezi křesťanskou duší a Ježíšem Kristem skrze pravdivé pok&aac ute;ní. Pokud je jednota mezi duší a Kristem, pak je i jednota mezi jednotlivými údy Kristova Těla. Vy tři arciheretici, kteří nezákonně okupujete církevní úřady, máte falešnou jednotu v herezích a v apostazi od Krista. Vaše jednota vrcholí v dosažení cíle, jímž je oddělení duší od Krista a jejich věčné zavržení. Vy nejste apoštoly Krista, ale antikrista!

Všepravoslavný sněm je heretický, a proto je neplatný. Navíc je neplatný i proto, že už v minulosti jste měli na svědomí několikanásobné zločiny související s jeho přípravou. Proti plánovanému Sněmu odvážně vystoupil alexandrijský patriarcha Petr, a brzy na to zahynul, když se helikoptéra s ním i s jeho metropolity zřítila do moře. Rovněž máte na svědomí likvidaci kanonického jeruzalémského patriarchy Ireneje, který je už 10 let držen v domácím vězení, a dokonce jsou mu odpírány i potraviny a léky. Bez něho je tento Sněm rovněž neplatný. Před několika dny došlo k pokusu o aten tát na syrského metropolitu, masmédia však podala informaci, že původně měl být proveden atentát na patriarchu Jana. Ten se nekompromisně postavil proti vlčímu sněmu na Krétě.

Citace z Vašeho dopisu Františkovi: „Naše církve neodvracejí sluch od volání obětí násilí a fanatismu, diskriminace a pronásledování, sociální nespravedlnosti, bídy a hladu.“

Odpověď: Církevním podvodníkům je vlastní užívat silná slova, a dělat pravý opak, anebo pod těmito vznešenými pojmy prosazovat zvrácenosti, hereze a zločiny.

Citace: Migrační krize „ukázala evropským národům nutnost řešit problémy na základě křesťanských principů bratrství a sociální spravedlnosti“.

Odpověď: Migrační krize je umělá. De facto je to cílevědomá islamizace Evropy řízená Amerikou. Je hrubou psychologickou manipulací tvrdit, že evropské národy tuto krizi musí řešit na základě křesťanských principů. Jde o zneužití mentality křesťanů s cílem jejich vlastní sebevraždy.

Citace: Cesta k jednotě mezi katolíky a pravoslavnými, dialog pravdy a lásky musí vést „k teologickému poznání, ekumenické zkušenosti a vzájemnému obohacení“.

Odpověď: II. vatikánský koncil přijal tzv. internáboženský dialog. Vstoupit do jednoty s apostatickým Vatikánem znamená přijmout hereze a synkretismus s pohanstvím! Tzv. teologické poznání je pak de facto popřením Božství Kristova, inspirace Písma, Kristovy jedinečné vykupitelské smrti na kříži i Jeho reálného a historického vzkříšení. Tyto základní pravdy vatikánští heretici nazývají mýty a fundamentalismem.

Citace: „… morální a duchovní příčiny ekologické krize…, aby byla překonána, je třeba radikálně změnit způsob života.“

Odpověď: Ptáme se Vás, jak radikálně změnit způsob života? Stát se heretiky a přijmout ducha světa s homosexualismem, jak to prosazujete ve svém heretickém dokumentu z Kréty? To je cesta do pekla. Naproti tomu evangelium vyzývá každého člověka, že musí konat pokání. To dnes na prvním místě znamená odvrátit se od současných herezí, přijmout Boží zákony a učit lidi je zachovávat a ne je obcházet.

Citace: „… plodné výsledky všepravoslavného sněmu, prvního po více než 1000 letech.“

Odpověď: Obrátil jste se na pseudopapeže s prosbou o modlitbu za plodné výsledky všepravoslavného sněmu. Ovocem modlitby Františka je přijetí na sněmu heretického dokumentu, který ve skutečnosti prosazuje homosexualismus do církve. Nazývá to ale vznešeně „odstraněním diskriminace“. Tato manipulace je zločinem proti Bohu a výsměchem evangeliu i celé křesťanské Tradici! V heretickém dokumentu je prosazeno i „odstranění fanatismu“, což znamená, že kdo nepřijme současné hereze a synkretismus, které hlásá katolická církev, bude ocejchován jako náboženský fanat ik a trestán. Rovněž v dokument zavádí oficiálně tzv. „internáboženský dialog“, který znamená podřízení křesťanství pohanským kultům, a tím jeho faktickou likvidaci. Dále tvrdí herezi, že jedna religie (křesťanství) nesmí dominovat nad jinými (pohanskými kulty). To jsou hříchy proti Duchu svatému, za které dopadá Boží anathema na Vás i na ex-patriarchu Kirilla, kteří nesete zodpovědnost za tento heretický dokument i jeho propagaci!

Cílem Vašeho veřejného dopisu Františkovi z 29. 6. 2016 je, aby Vlčí sněm na Krétě byl povýšen do roviny koncilní autority. To je velký podvod a zločin.

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

(Papež František Foto : people.com)
Loading...

Podobné články

2 Komentáře “Reakce na veřejný dopis pseudopapeži Františkovi

  • Papež a Církev nemá již ve světě Autoritu, nebot jí jde jen o Moc a Majetky/mamon/!!!!!!!!

  • Papez Frantisek je kryptozid a take podle toho jedna. Zidi infiltrovali krestanstvi, jelikoz bylo jejich uhlavnim nepritelem. Nalhali lidem, ze neni treba se drzet Bozich zakonu a proto dnesni spolecnost vypada takova jaka je. V totalnim rozkladu.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*