Reakce na stanovisko premiéra Andreje Babiše k výzvě občanů

Reakce na stanovisko premiéra Andreje Babiše k výzvě občanů

Výzva spolků, občanů „Hlas volající po spravedlnosti a právu“ byla v závěru loňského roku zaslána premiérovi s průvodním dopisem, ve kterém žádáme odvolání NSZ Pavla Zemana, zodpovědného za stav státního zastupitelství.

Nesouhlasíme se stanoviskem premiéra Andreje Babiše k výše uvedené výzvě, jak uvádí v dopise ze dne 19. 12. 2018. Jsme i nadále přesvědčení, že je nutné tristní situaci v justici řešit a napravit. Je nutné zajistit občanům rovná práva, zajistit dodržování Ústavy, zákonů a Listiny práv a svobod. Není možné, aby byl rozdílný přístup k stejnému případu. Není možné, aby byl kryt zločin a na druhé straně byli trestání nevinní lidé a vše se skrývalo za beztrestnost státního zástupce, či soudce a právo na jejich právní názor.Stížnosti občanů, které Institut Aleny Vitáskové z. s. dostává, jsou v rozporu s tím, co je v dopise tvrzeno. Žádáme urychlenou legislativní nápravu a to v zásadních bodech:
– Zřízení „Soudu Spravedlnosti“ – instituce, která bude projednávat (nebo též prošetřovat) a rozhodovat provinění soudců a státních zástupců
– Povinnost státu dostatečně odškodnit občany a jejich rodiny poškozené justicí
– Osobní zodpovědnost státních zástupců a soudců
– Omezený mandát státních zástupců a soudců
– Zkvalitnění výchovného systému soudců a státních zástupců

K výše uvedenému požadavku nás vedou nekonečné stížností občanů, které IAV dostává, jak je se stěžovateli jednáno a jaký má proces neoprávněného trestního stíhání na občana a jeho okolí dopad. To, že pak další léta vymáhá škodu, která mu tímto vznikla a stát se opět chová k občanovi, jako ke společensky podřadnému, není nadále přípustné. Stejně tak není přípustné, aby ve vězeních byli odsouzeni, kteří nespáchali žádný trestný čin.

Doposud nebylo veřejnosti vysvětleno:
– Výroky premiéra A. Babiše, že se dá u nás trestní stíhání objednat na zakázku
– Proč někteří státní zástupci a soudci bydlí v bytech pro sociálně potřebné, pro rodiny s nízkým příjmem
– Zda se jedná pouze o amorální chování těchto osob, které z titulu svých funkcí musí být srozuměni (jako strážci zákona), že nejednají v souladu s příslušnou legislativou a dobrými mravy
– Jak mohou mít tito lidé důvěru veřejnosti. Naopak, oni se nestydí vzít si talár a hlásat spravedlnost a morálku v soudních síních!
– Jak je možné, že někteří soudci mají solární elektrárnu a nakonec soudí tyto případy?
– Proč doposud nebyla veřejnost seznámena s šetřením kauzy ČEZ a nákupu solárních elektráren za podivných okolností
– Proč není doposud vyřešena kauza OKD, přitom se viníci rozkradených bytů veřejně znají
– Proč státní zastupitelství a policie nekoná, když ERÚ s největší pravděpodobností je zcela paralyzováno, vydané legislativní akty jsou od srpna 2018 nicotné a je poškozován veřejný zájem
– Proč je rozdílný přístup k obsahově stejným kauzám, někde to je trestný čin, jinde není
– Proč se vybrané trestní kauzy neřeší – například privatizace Mototechny a další podivné privatizace

Činnost OČTŘ je dlouhodobě veřejnosti silně kritizována, zničených životů přibývá a stále není nikdo ochoten sjednat nápravu. Doporučuji, aby všichni stěžovatelé zasílali podklad přímo na podatelna@vlada.cz
k rukám pana premiéra A. Babiše, kopii na ministerstvo spravedlnosti k rukám ministra spravedlnosti pana Jana Kněžínka posta@msp.justice.cz a kopii na Institut AV. Po schválení stěžovatele zavede Institut na svém webu rubriku „Občan v osobní válce“ a bude všechny příběhy uvádět, pochopitelně se zveřejněním jmen aktérů zničených životů. Občané, kteří se stále ještě obávají odplaty za svůj názor, můžete posílat i nadále své stížnosti pouze na Institut AV,
s poznámkou, že nechcete zatím zveřejnit.

I nadále budeme požadovat, aby zákonodárci začali vnímat situaci ve společnosti a zahájili z poslanecké iniciativy kroky k nápravě legislativy v oblasti justice.

Příloha: dopis premiéra A. Babiše ze dne 19. 12. 2018
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*