RADA NÁRODNÍ DOMOBRANY

RADA NÁRODNÍ DOMOBRANY

Historicky první rada Národní domobrany (dále jen rada) byla ustavena dne 26. ledna 2016 v Praze. Jejími představiteli se stali podplukovník v záloze MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a poručík ve výslužbě PhDr. František Krejča.

Role rady Národní domobrany je reprezentační, informační, koordinační a motivační. Jednotliví představitelé rady, rada jako celek a jí pověřené osoby usilují o získání podpory široké veřejnosti pro myšlenku domobranectví a Národní domobranu jako takovou.

Rada komunikuje se zájemci o Národní domobranu z řad veřejnosti, s domobranci a skupinami Národní domobrany. Za účelem získání široké podpory pro myšlenku domobranectví a Národní domobranu rozvíjí kontakty se sdělovacími prostředky, vstupuje v jednání s politickými stranami, hnutími, občanskými spolky, osobnostmi veřejného života, místními zastupitelstvy, orgány státní správy, zákonodárnými sbory, Armádou, Aktivními zálohami, Policií České republiky a usiluje s nimi o vzájemný dialog a rovnocenné partnerství.

Rada, společně s přizvanými odborníky na právo a bezpečnostní problematiku, připravuje znění návrhu zákona o Národní domobraně a prostřednictvím zákonodárců usiluje o jeho předložení Poslanecké sněmovně, jeho následné projednání a schválení. Rada veřejně podporuje schválení občansky přívětivého zákona o závazném celostátním referendu, které představuje alternativní způsob vyvolání zákonodárné procedury a následné schválení zákona o Národní domobraně a mnoha dalších potřebných zákonů souvisejících s bezpečností a celkovou stabilitou České republiky. Rada propaguje myšlenku domobranectví a Národní domobranu publikační a jinou související činností.

 

NÁRODNÍ DOMOBRANA

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat svou činnost v souladu s přísahou a povinností, kterou jim ukládá zákon. Souběžným úkolem Národní domobrany je bránit územní integritu a existenci České republiky v případě, že dojde k závažnému selhání, paralýze nebo zhroucení státní moci a nebude možné jiným způsobem účinně bránit její státní svrchovanost a suverenitu. V takových případech je morálním i ústavním právem a povinností občanů čelit fyzickému ohrožení i rozpadu státu. V těchto situacích Národní domobrana, v intencích zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, hodlá asistovat jako druhá dobrovolná záloha Armády České republiky nebo jednat samostatně, na základě vlastního uvážení.

Národní domobrana je založena na principech svobody, lidské důstojnosti, aktivního občanství, dobrovolnosti, neziskovosti a zákonnosti. Je pojistkou občanů proti zradě a selhání politických elit a bezpečnostních složek, kterých jsme byli v naší novodobé historii mnohokráte svědky. Národní domobrana vede občany k vlastenectví, brannosti a upevňuje jejich pouto k rodnému místu.

Národní domobrana je iniciativou sdružující občany České republiky bez ohledu na rasovou a etnickou příslušnost, pohlaví, věk, náboženské vyznání a politické přesvědčení. Je iniciativou všech, které spojuje silný pocit vlastenectví a povinnosti k domovině.

Narodni domobrana_brozura

 

www.narodnidomobrana.cz
www.facebook.com/narodnidomobrana

Loading...

Podobné články

 • · Edit

  V současné situaci, kdy existuje hrozba islamizace Evropy a USA, EU a „česká“ vláda není schopna naší zemi zajistit bezpečí, tak je Národní domobrana potřebná. Každý, kdo je ochoten bránit českou zemi, je potřebný. Chtělo by to vytvořit nějaké milice a velkou domobranu.

  Jinak přeji Národní domobraně hodně štěstí!!!!!!!
  A přeji hodně štěstí také panu Obrtelovi, paní Liskové a panu Krejčovi!!!

 • Zdravím, dnes jsem sledoval dění na náměstích v Praze přes veřejné televize. Takovou cenzuru musí prohlédnout snad každý. Co s tím chcete dělat? Už nezbývá nic jiného než petice. Tu jsme podepsali všichni v naší praci a zasilam ji na adresu ND. Musí se tu politická elita vystřídat. A poté zveřejnit všechny jejich zlodějiny a následně je potrestat.

 • Za situace, kdy přísahy ozbrojených složek a sliby politiků o oddanosti a službě ve prospěch národa znamenají ve skutečnosti činnost v jeho neprospěch a k jeho zmaru, je existence Národní domobrany naprosto oprávněná a více než potřebná. Je však potřeba počítat s diskriminaci a různými nelichotivými nálepkami ze strany kolaborantů u moci i bez ní. Ale slušných lidí a vlastenců je většina, jen nejsou tolik vidět. Češi se dovedou i semknout, když jde do tuhého, takže šance máme, jen toho času už moc není.

 • · Edit

  Národní domobrana je v současné době nanejvýš potřebná. Hlavně proto, že vláda s největší pravděpodobností nebude ochotná zajišťovat bezpečnost obyvatel.

 • · Edit

  Jelikož česká armáda a policie tu není k tomu aby chránila NÁŠ lid před přívalem dobyvačných muslimů, ale aby se zabývala spolu s NATem, USA, EU přípravou války proti RUSKU, které nás nějak neohrožuje, je třeba tuto Národní domobranu podpořit a dále propagovat!!!!!

 • Prioritní by mělo být šíření zdravého rozumu. Za to děkuji zejména paní Liskové, jejíž články k tomu velice napomáhají. Dále bychom měli šířit národní uvědomění, abychom se nestyděli za to, že jsme „jen“ Češi, což nám politici a média intenzivně nutí. Lidi by se měli naučit přemýšlet a dělat si vlastní analýzy bez ohledu na to, co nám média tlačí do hlavy. V neposlední řadě je i obrana – je třeba bojovat s politiky, aby se jim nepodařilo národ odzbrojit, je třeba se naučit bojovat i se zbraněmi, na které není třeba průkaz apod. Bezpečí je důležitá součást svobody. Pokud nám vezmou pocit bezpečí, budeme podělaní jako politici, kteří se bojí o koryta. To se nám nesmí stát.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*