Putin: Genderová ideologie je zločin proti lidskosti. Nechte děti na pokoji

Putin: Genderová ideologie je zločin proti lidskosti. Nechte děti na pokoji

Prezident Ruské federace tvrdě kritizoval Západ za to, že umožnil probuzené kultuře zavést „obrácenou diskriminaci“ prostřednictvím kritické rasové teorie a zničení tradičních rodinných hodnot prostřednictvím genderové ideologie.

Ruský prezident Valdimir Putin odsoudil propagaci probuzené kultury na Západě, včetně kritické rasové teorie a genderové ideologie, a druhou označil za „zločin proti lidskosti“.

Putin tuto poznámku pronesl minulý čtvrtek, když hovořil s hodnostáři a reportéry v diskusním klubu Valdaj v Soči, každoročním fóru o ruských záležitostech.

Ruský prezident tvrdě kritizoval Západ za to, že umožnil probuzené kultuře zavést „obrácenou diskriminaci“ prostřednictvím kritické rasové teorie a destrukci tradičních rodinných hodnot prostřednictvím genderové ideologie, což obojí přirovnal k propagandistickým nástrojům používaným komunistickými vládami za sovětské éry Ruska. Vystavování nevinných dětí netradičním sexuálním hodnotám pak označil za „obludné“ a za „zločin proti lidskosti“.Ruský vůdce začal kritikou kritické rasové teorie. Narážel na hnutí jako Black Lives Matter a na rušení kultury v USA a tvrdil, že tyto typy hnutí zdaleka nebojují proti rasismu, ale vytvářejí jakousi „obrácenou diskriminaci“.

„Boj za rovnost a proti diskriminaci se změnil v agresivní dogmatismus hraničící s absurditou,“ řekl Putin.

Putin popsal cenzuru, která se dnes na některých místech prosazuje proti klasickým uměleckým dílům či literatuře, jež jsou dnes pokládány za „zaostalé“ nebo mimo dosah současných obav o rasu či pohlaví.

„Díla velkých autorů minulosti – například Shakespeara – se už neučí na školách ani na univerzitách, protože se věří, že jejich myšlenky jsou zaostalé,“ tvrdil prezident.

„… klasikové jsou prohlášeni za zaostalé a neznalé významu pohlaví nebo rasy.“

Putin také kritizoval tzv. kvóty rozmanitosti zavedené v zábavním průmyslu, které vybírají postavy podle jejich rasy nebo pohlaví.

„V Hollywoodu se rozdávají oběžníky o správném vypravěčství a o tom, kolik postav jaké barvy nebo pohlaví by mělo být ve filmu,“ řekl a popsal tuto taktiku jako horší než propagandu, kterou zavedlo oddělení agitpropu Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu.

Ruský prezident tvrdil, že původní boj proti rasismu, který označil za „nezbytný“ a „ušlechtilý“, teď kulturní bojovníci obhajující kritickou rasovou teorii a rušící kulturu postavili na hlavu.

„Boj proti projevům rasismu je nutnou a ušlechtilou věcí, ale nová ‚kultura rušení‘ ji proměnila v ‚obrácenou diskriminaci‘, tedy obrácený rasismus,“ řekl.

Putin poukázal na to, že současný přehnaný důraz na rasu je přesně tím, čemu se bojovníci za občanská práva v 60. letech snažili vyhnout, neboť jejich snem bylo smazat rozdíly a rozpory. Citoval slavný projev Martina Luthera Kinga „Mám sen“.

„Výslovně jsem požádal své kolegy, aby našli následující citát Martina Luthera Kinga: ,Mám sen, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v národě, kde nebudou posuzovány podle barvy kůže, ale podle charakteru,‘ řekl.

Putin se později ve svém projevu pustil do genderové ideologie a vyjádřil názor, že v mnoha západních zemích se „debata o právech žen proměnila v dokonalou fantazmagorii“.

„Zélóti těchto nových přístupů jdou dokonce tak daleko, že tyto pojmy [mužů a žen] zcela ruší,“ řekl. „Každý, kdo se odváží zmínit, že muži a ženy skutečně existují, což je biologický fakt, riskuje ostrakizaci,“ dodal.

Ruský vůdce se pak zabýval vznikem „newspeaku“ vytvořeného touto genderovou ideologií a označil za „šílený“ nápad nahradit slova jako „matka“ a „otec“ slovy „rodič číslo jedna“ a „rodič číslo dvě“ nebo „mateřské mléko“ slovy „lidské mléko“ ve snaze vyhnout se urážkám lidí, „kteří si nejsou jisti svým pohlavím“.

Putin použil silná slova, aby odsoudil pokus některých zemí a vlád vnutit tuto ideologii i malým dětem. Naučit je, že neexistují žádná biologická pohlaví, nebo jim umožnit změnu pohlaví označil za „obludné“.

Tvrdil, že v mnoha případech volbu dítěti ukládá učitel, zatímco rodiče jsou „vyřazeni z procesu“.

„Ani se neobtěžují poradit se s dětskými psychology – je dítě v tomto věku schopné učinit takové rozhodnutí?“ zeptal se Putin.

„Nazývat věci pravými jmény, věcmi, to hraničí se zločinem proti lidskosti a děje se to ve jménu a pod praporem pokroku.“

V komentářích k různým agendám prosazovaným propagátory probuzené kultury a takzvanými kulturními bojovníky Putin poukázal na to, že použitá taktika a předložené myšlenky nejsou nové; svázal je s historickou marxistickou propagandou.

„Pro některé lidi to může být překvapení, ale Rusko už tam bylo,“ řekl.

„Po revoluci v roce 1917 bolševici, opírajíce se o dogmata Marxe a Engelse, také prohlásili, že změní stávající způsoby a zvyky, a to nejen politické a ekonomické, ale i samotnou představu lidské morálky a základů zdravé společnosti,“ vysvětlil.

Podle Putina jsou tytéž konzervativní hodnoty, na něž v té době útočili komunisté v Rusku, nyní těmi, na něž útočí probuzené davy na Západě.

„Zničení odvěkých hodnot, náboženství a vztahů mezi lidmi, včetně úplného odmítání rodiny (to jsme měli také), povzbuzování k informování o milovaných, to vše bylo prohlášeno za ‚pokrok‘ a bylo tehdy široce podporováno po celém světě, stejně jako dnes,“ řekl.

Vytvoření zcela nového jazyka a zavedení nových pojmů, jako jsou „rodič číslo jedna“ a „rodič číslo dvě“, také není nové, uvedl. Ruský prezident poznamenal, že stejnou techniku používali sovětští kulturní vymahači.

„Opakuji, není to nic nového. Ve dvacátých letech takzvaní sovětští Kulturtraegeři také vynalezli nějaký newspeak, protože věřili, že tím vytvářejí nové vědomí a mění hodnoty,“ řekl.

Prezident Putin má dlouhou historii v obraně tradičních rodinných hodnot.

V roce 2013 jako předseda vlády podepsal návrh zákona, který má zakázat šíření informací o „netradičních sexuálních pojmech“ mezi dětmi po celé Ruské federaci. Putin návrh zákona o CBS o dva roky později v roce 2015 obhajoval argumentem: „Jsem přesvědčen, že bychom děti měli nechat na pokoji.“

V roce 2016 Putin jako prezident jmenoval do čela ruské Komise pro ochranu rodiny a práv dětí aktivistku podporující život, šestiletou matku a manželku ruského pravoslavného kněze.

A v roce 2019, během diskuse kolem rodinných hodnot, která se konala během setkání o ústavní reformě, Putin prohlásil: „Pokud jde o „rodiče č. 1“ a „rodiče č. 2“, už jsem to veřejně řekl a zopakuji to ještě jednou: dokud budu prezidentem, nebudeme mít rodiče č. 1 a 2, budeme mít „papa“ a „mamma“.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*