Půjde Konvička do basy nebo do vyhnanství jako K.H. Borovský???

Půjde Konvička do basy nebo do vyhnanství jako K.H. Borovský???

Dnes už asi do Brixenu Konvičku nevyženou jako K.H.Borovského za jeho vlastenecké postoje, ale bude vydáno jasné varování pro všechny vlastence a národovce, že být vlastencem je trestné, že hájit zájmy národa se prostě nesmí.

Pan Konvička patrně žije  v iluzi a marných představách o demokracii, která není ničím jiným, než pohádkou. Je to prakticky stejná situace jako to bylo s komunismem. Pravděpodobně to pan Konvička slízne, ale to bude jen dokladem neexistence demokracie, svobody slova a názoru, jakožto svobody celkově. V současnosti se názory naší společnosti na islámské nebezpečí značně různí, ale to potrvá pouze do té doby, než u nás nějaké to nádraží, či letiště nevyletí do vzduchu, dokud i u nás nezačnou umírat nevinní a naše děti. Jestli si někdo myslí, že to vše skončí až bude rozprášen IS, tak je na velkém omylu. Velmi rychle se totiž najde nebo bude uměle vytvořena jiná záminka k vraždění.

Možná mi budete nadávat, ale domnívám se, že problém netkví v Islámu a islamistech, ale v nás samotných. S postupem času jsme si totiž přestali vážit křesťanských hodnot a kultury. Přestali jsme se chovat jako křesťané. Sama katolická církev skrze některé své představitele nejedná v souladu s biblí a jinými posvátnými texty, čímž sama podrývá podstatu křesťanství. Nebráníme svá území a národy a dovolujeme infiltraci našich národů nežádoucími prvky zvenčí. Byl odvržen socialismus, jenž měl a má s křesťanstvím na rozdíl od kapitalismu velmi mnoho průnikových bodů, neřkuli totožných. Nechali jsme se ovládnout modlou peněz a upozadili jsme lidské hodnoty dokonce sami mezi sebou. Dokonce mi přijde divné, že mnozí vyzývají k přijímání uprchlíků skrze křesťanskou lásku k bližnímu. O jaké lásce je tu řeč, když v Evropě se pomalu nenávidí každý s každým, hledíme jen sami na sebe a nedokážeme se dohodnout sami mezi sebou. viz jednání sněmovny nebo vlády. Komu my chceme kázat morálku a integrovat jej do společnosti, když sami máme problémy integrovat do společnosti sami sebe?? Stačí se jen podívat na dění v marketech-lidé se dívají buď do země nebo jeden na druhého vrhají nepřátelské pohledy. Jeden se snaží škodit druhému!! To přeci není normální. Této nenormálnosti k naší smůle využily struktury NWO k vytváření nové a lépe ovladatelné rasy, která má vzniknout mísením Evropanů s Araby. Tato cesta je propagandou prosazována a to s jediným cílem. Vytvoření méně inteligentní nové rasy. Evropané jsou inteligenčně na velmi vysoké úrovni, což se o takových Somálcích, Afgháncích a dalších říci nedá. V zemích třetího světa je totiž zcela normální incest-tedy křížení mezi příbuznými, čímž dochází k degeneraci dalších generací a mentálnímu zaostávání. Inteligentní společnost chápe a mnohem hůře se ovládá, kdežto stádo tupců lze utáhnout na vařené nudli. Podstatné je, aby mohli pracovat. Tedy nově vzniklá rasa má být schopná pracovat, avšak neschopná kreativně myslet-tedy lidští roboti nebo chcete li hovádka. To vše postupně povede i k degeneraci bílé rasy a to bychom neměli připustit.

S ohledem na budoucnost a další existenci Evropských národů je důležité si uvědomit, že záměr mísení ras je destabilizační a ohrožující. V tomto smyslu pan Konvička koná kus velmi dobré práce a snaží se lidem nastínit hrozbu nebezpečí. Dost možná jsou některá jeho vyjádření poněkud neohrabaná a vyznívají divně, ale svou podstatou se nejedná o žádný rasismus, ale o touhy zachovat a chránit svůj původní národ a hodnoty. Tento jeho přístup lze souhrnně nazvat jako vlastenectví nebo konzervativní nacionalismus, což každý národ potřebuje, protože jinak by už zanikl, či byl asimilován. Bohužel záměry nadnárodních struktur držící v rukách otěže kapitalismu jsou jiné. Ty jen potřebují levnou, nemyslící pracovní sílu. Obdobný je záměr i struktur mocenských, které potřebují nemyslící a poddajné ovce, které by neohrožovaly žádným způsobem jejich mocenské postavení.

Politicky vzato je kapitalismus největším nepřítelem demokracie, který ji brání v rozvoji. V současnosti zažíváme demokracii pouze na fragmentální úrovni, která je navíc hrubě ovlivňována špinavými penězi kapitálového trhu a to, co slyšíme v televizi nebo rozhlase o demokracii je pouhá utopie a mnohdy i lež a klam. Vezmeme li záležitosti politické po filozofické stránce a odmyslíme si jakékoliv vládnoucí postavení jakékoliv politické strany, tak docházím k závěru, že demokracie lze dosáhnou teprve po aplikaci komunismu jako světového řádu.

V souhrnu globálního dění je evidentní, že o skutečnou demokracii nikdy nebyl zájem. Její implementované fragmenty slouží pouze k zavření úst lidem a jejich oblbnutí. O demokracii se mluví i v souvislosti s migranty, kde se jedná o zneužití tohoto pojmu.

Bude li pa Konvička odsouzen za své postoje a tvrzení, dostaneme velký důkaz o tom, že systém už neví kudy kam a trestá lidi vlastně za to, co by jako správný stát měl dělat sám. Dostaneme důkaz o tom,že náš stát vlastně není náš, a že nehájí prvotní zájmy národa, ale zájmy šedých mocenských struktur. TAKOVÝ STÁT MY NEPOTŘEBUJEME-JE NÁM K NIČEMU.

(Martin Konvička Foto: ČTK )
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Půjde Konvička do basy nebo do vyhnanství jako K.H. Borovský???

  • Mám jednu výhradu – konzervativní nacionalismus není to, co bych přisuzoval panu Konvičkovi. Nacionalismus, ať už jakýkoli – je založen na averzi, neřku-li nenávisti k jinému národu. Pan Konvička je patriot, a patriotismus je láska k vlasti a svému národu. Patriot si váží sám sebe, své vlasti a národa a a právo na tuto náklonnost přiznává i jiným národům, místo aby je nenáviděl. Buďme patrioty a braňme sebe, svou vlast a svůj národ před nacionalisty a před každým, kdo nás chce zničit z národnostních, náboženských nebo rasových důvodů. Vládu, která je na straně nepřítele, je třeba svrhnout a potrestat trestem nejvyšším podle zákonů země!

  • Menšina nám diktuje, jaké máme mít názory. Pokud je nepřijmeme, začnou nás zavírat. V tomto státě je trestné říci, že můj dům je můj a že do něj nechci ubytovat žádné přivandrovalce, kteří nejsou ničím jiným, než trojským koněm islamistů. Za xenofoba je označen každý, který vysloví obavy o zdravý rozum papalášů, kteří sem zvou invazní nájezdníky. V historii se snažili dobýt Evropu islámští vládci a Evropa se ubránila. Nyní sem jdou beze zbraní, ty si seženou až na místě a my je ještě musíme povinně vítat. Jak zvrácené.
    Evropa je na rozcestí – buď svrhne ty pomatence, kteří sem invazní nájezdníky zvou, nebo bude muslimská. Erdogan už si staví palác, ze kterého bude novou Osmanskou říši řídit.
    Je nutné zavřít hranice s Tureckem. Vyjde to mnohem levněji, než platit Turecku výpalné.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*