Psychologické technologie = novodobé zbraně NWO proti Rusku  4.část

Psychologické technologie = novodobé zbraně NWO proti Rusku 4.část

Vážený pane prezidente, vážení členové ruské vlády,

v době mimořádně silného ideologického boje NWO proti Rusku chceme upozornit na čtyři oblasti:

1) Kultura a pseudokultura

2) Školství

3) Masmédia

4) Legislativa

 

Ad 4) Legislativa

Zločinný legislativní systém: Primární metodou legislativního systému Nového světového řádu (NWO) je vnášení změn do normativních právních aktů. „Rozptýlenost“ těchto norem ztěžuje jejich odhalení, a tedy i zastavení tohoto likvidačního systému.

Současný zločinný systém v legislativě EU je vybudován na podvodu, který spočívá v tom, že se ze zákona učiní nesrozumitelný text, v němž není možné se zorientovat. Pod pozitivními pojmy a bez jakéhokoli vysvětlení je pak antizákon zaveden. Tímto způsobem, prostřednictvím nejasných a dvojznačných formulací, se prosazují sebevražedné zákony. Tato manipulace a podvod nemají nic společného se spravedlností a pravdou a jsou v rozporu s podstatou práva jako takového.

„Úmluva o právech dítěte“ je toho příkladem. Zákon, pod nímž tento destruktivní mechanismus novodobých sociálních služeb začne ve státě fungovat, se jmenuje např. „Zákon o sociálně-právní ochraně dětí“. Ve skutečnosti na této bázi kradou děti z jakékoliv rodiny, a to je vrcholný podvod, zločin a manipulace.

Samotné texty návrhů zákonů nejsou jasně formulovány. Nejednoznačnost pojmů umožňuje, aby byl takový zákon po přijetí vysvětlován tak, jak se to zainteresovaným osobám hodí. Toto je likvidace celého právnického systému, který tím slouží podvodu a zločinnosti!

Co se za antizákony schovává, lze zjistit až v praxi, kdy ničivou mašinérii již není možné zastavit. Manipulace s pozitivními pojmy, záměna pojmů a jejich dvojznačnost vypadá v praxi tak, že například vražda, při níž asistuje lékař, se nazve „sladkou smrtí“ – eutanazií, všechny sexuální zvrácenosti se nazvou právy sexuálních menšin. Lidé s morálním myš lením a normálními názory na rodinu, otcovství a mateřství jsou nazýváni homofoby. Bývají trestáni pokutami a vězením. Varování před smrtelným AIDS, který šíří homosexuálové, se rovněž trestá jako homofobie. Tedy oběti zla jsou trestány, a zločinci chráněni tzv. antidiskriminačními zákony.

Gender antizákony: V souladu s Rezolucí PS RE č.1728 „Diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity“ z 29. 4. 2010, může každá osoba změnit pohlaví i bez chirurgického zákroku. Gender-schizofrenie vnucuje dětem už ve školkách zvrácené myšlení, takže dítě neví, zda je chlapečkem nebo děvčátkem. Tento gender-transsexualismus pomocí hormonálních léků a operací změny pohlaví plodí fyzické a duševní mrzáky.

Jestliže bude Evropský soud pro lidská práva i nadále hájit práva transgenderových lidí a redukovat přitom práva většiny vyznávající tradiční rodinné hodnoty, evropská civilizace skončí autogenocidou.

Juvenilní justice: Plánovaná genocida mladé generace prostřednictvím změn v legislativě začíná z duchovního a psychologického zabíjení dětí. Děti vytržené z rodinného prostředí prožívají silný stres. Jsou k neutěšení, touží po mateřské lásce a prožívají bolestnou samotu. V Itálii soudci bezdůvodně odebírají 35 000 dětí z rodin pro soukromé firmy, aby všichni zúčastnění na „trhu s dětmi“ obdrželi od státu dotaci 2 miliardy eur ročně. A trh s dětmi vyžaduje stále nové odebírání. Právě soukromý byzny s diktuje, kolik dětí má být odebráno. Jsou to soukromé organizace a církevní dětské domovy, kam umísťují násilně odebrané děti a kam pak podle zákona směřují státní dotace.

Závěr: Právní systém EU je založen na tom, že se členské státy musí vzdát své suverenity, a tím se dostávají pod zákulisní diktaturu NWO. Ruská federace je členem OSN a Rady Evropy, proto je rovněž vystavena tlaku tohoto zločinného legislativního systému. V Rusku už lobbyisté NWO, kteří jsou mezi poslanci, prosadili mnohé sebevražedné zákony. Je nutné provést analýzu a zrušit zákony, které slouží zájmům NWO, a tedy jsou ke škodě Ruska – ohrožují jeho národní bezpečnost! Systém NWO, který si v současné době ideologicky podřídil nadn&aacu te;rodní organizace jako OSN, Radu Evropy, EU,WHO, je zločinný a neofašistický!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*