Psychologické technologie = novodobé zbraně NWO proti Rusku  3.část

Psychologické technologie = novodobé zbraně NWO proti Rusku 3.část

Vážený pane prezidente, vážení členové ruské vlády,

v době mimořádně silného ideologického boje NWO proti Rusku chceme upozornit na čtyři oblasti:

1) Kultura a pseudokultura

2) Školství

3) Masmédia

4) Legislativa

 

ad 3) Masmédia

Smyslem masmédií je informovat národ. Pravdivá informovanost znamená správnou orientaci. Jednotný národ podporuje svou vládu, která chrání jeho zájmy. V současném ideologickém a psychologickém boji jsou nejsilnější zbraní NWO masmédia. Cílevědomě je zneužívá k systematické dezinformovanosti. Zákulisní program světových elit je redukce lidstva na jednu miliardu. Způsob, jakým má být této redukce dosaženo, je globalizace národů a pak jejich vyhlazování pomocí zavádění autogenocidních systémů. Jde o propagaci zvrácené sexuality, která je spojena se zav&a acute;děním juvenilní justice. V důsledku je likvidována rodina, vzrůstá kriminalita, narkomanie, alkoholismus… Dalšími prostředky postupného holocaustu obyvatelstva jsou biologické zbraně v podobě nových virů vypěstovaných v amerických laboratořích, vakcinace s cílem sterilizace dětí, umělá pandemie, šíření pseudokultury atd. Aby mohl být autogenocidní proces zahájen, národ musí být dezinformován a pod pozitivními pojmy přijímat zlo jako dobro a lež jako pravdu. Sám si pak zrealizuje sebevraždu. To jsou technologie NWO. A těm v dnešní době plně slouží prozápadní masmédia. Manipulují veřejným míněním. Mění tradiční myšlen&iacute ;, které bylo postaveno na pravdě, morálních hodnotách, spravedlnosti a hájení dobra. Transformuje je na myšlení rozkladné, devastující a sebezničující. Podstatnou pravdu postaví stranou a prosadí polopravdu, která ideologicky vyhovuje.

Př.: Chtějí-li zrealizovat státní převrat, masmédia začnou zákonnou vládu osočovat z vylhaných zločinů (dnes například Sýrie…).

Masmédia v rukou NWO jsou nejsilnější zbraní k sebezničení lidstva. Kdo vyhraje v informační psychologické válce, ten vyhrává.

Př.: Katolička pokročilého věku, která dobře ví, že sebevražda neboli eutanázie je těžký hřích, po shlédnutí filmu, který sugestivně propagoval eutanazii, byla hned ochotna eutanazii přijmout, ač ví, že to Desatero zakazuje!

Mnohá západní masmédia používají techniky změny podvědomí. Tedy je to vlastně masová psychologická manipulace.

Co masmédia v Rusku? Nemohou být pod pláštíkem tzv. demokracie dány do rukou agentům NWO, aby jimi rozkládali národ. V dané situaci musí být pevná kontrola nad ideologickou diverzí NWO v masmédiích. Masmédia musí propagovat výchovné, pozitivně vzdělávací, apologetické programy. Musí kriticky ukazovat na negativní stránky nepřítele, kterým je NWO. Musí odhalovat tzv. důvěrné informace, kterými jsou zločiny západního globalizačního systému drženy v tajnosti. Jde o krádeže dětí sociálními službami a jejich tyranie v systému juvenilní justice, odm askovávání systému špionáže a mezinárodní korupce, které konají agenti NWO. Je potřebná pravdivá osvěta, jasná kritika skrytého nepřítele a profesionálního lháře.

V amerických technologiích státních převratů hrají hlavní roli masmédia. Proto pracovníci masmédií v Rusku musí mít jednotnou linii a pokud někdo z nich pracuje proti státu a prosazuje zájmy Ameriky, musí být zbaven funkce a potrestán. Zneužívání demokracie v RF je přípravou k vybudování systému zrádců ve všech společenských sférách. Cíl agentů NWO je svržení vlády a pak zglobalizování a zotročení ruského národa. Kéž se Rusko poučí z Jugoslávie, Libye, Egypta, Ukrajiny…

Čína se oddělila od masmediální globalizace NWO:

Státní orgány řídící tisk, vydavatelství, kinematografii, radiové a televizní vysílání Čínské národní republiky vydaly soubor pravidel podle nichž se v televizních pořadech a seriálech zakazuje ukazovat scény, které poskvrňují všeobecně přijaté hodnoty ve společnosti. Zákaz se vztahuje na scény, které ukazují homosexuální vztahy, mimomanželské vztahy, milostné scény mezi neplnoletými. Rovněž scény, které ukazují okultní praktiky a mluví se v nich o reinkarnaci (hinduismus, buddhismus). Zákaz se rovněž vztahuje na scén y detailního vyšetřování zločinů, aby, jak uvádí Shanghai Daily, „nedocházelo k inspirování delikventů“. Vládní orgány rovněž oznámily, že vyřazeny musí být i scény ukazující kouření, pití alkoholických nápojů a užívání drog, aby tak nebyla zavdána škoda neplnoletým. Podle zpráv portálu Sina, tato pravidla se rovněž vztahují na seriály, které jsou rozmístěny na internetu. Zde bude uplatněna přísná nepřetržitá kontrola. Americké amorální filmy, ani gay pride a amorální festivaly nema jí v Číně místo! To, co udělala Čína, je příklad hodný následování!

V Číně nastalo duchovní probuzení a obrácení ke křesťanství. Misii konají především protestanti, ale i katolíci. Náboženská struktura je pod státní kontrolou, protože NWO dnes křesťanské struktury zneužívá ke svým zájmům. Příkladem je Vatikán, Světová rada církví a rovněž úsilí o zneužití pravoslavné církve skrze její zrádnou hierarchii (patriarcha Kirill) k její vlastní sebelikvidaci. Tzv. internáboženský a ekumenický dialog je dnes navíc prostředkem k ohrožení bezpečnosti ruského státu.

V dnešní situaci je nadějí k záchraně pravoslavné církve před její duchovní sebevraždou současný prezident a vláda. Musí však zamezit vlivu NWO nejen v masmédiích, ale i ve vedení pravoslavné církve a odvolat z úřadu heretického patriarcha Kirilla. Podobný zásah v historické krizi katolické církve udělal římský císař – český král Zikmund. Z jeho iniciativy koncil sesadil dva papeže. Jak by dnes řešil situaci v Rusku pravoslavný car?

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři




Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*