Psychologické technologie = novodobé zbraně NWO proti Rusku  2. část

Psychologické technologie = novodobé zbraně NWO proti Rusku 2. část

Vážený pane prezidente, vážení členové ruské vlády,

v době mimořádně silného ideologického boje NWO proti Rusku chceme upozornit na čtyři oblasti:

1) Kultura a pseudokultura

2) Školství

3) Masmédia

4) Legislativa

 

ad 2) Školství

Školství je v centru zájmu NWO. Jednak NWO usiluje o formaci mladé generace v duchu prozápadní euforie, a tím i antipatriotismu, a jednak mu jde o degradaci odbornosti. „Nový“ vzdělávací systém v Rusku byl založený a financovaný Sorosem. Ničení vzdělávacího systému v Rusku se prosazuje pod termíny „reformování“, „transformace“ a „modernizace“. Zavádí se tzv. Boloňský systém, který do vysokoškolského studia prosazuje novou ideologii. Univerzity jsou degradovány na podniky, které mají obsluhovat ekonomiku a ekonomické elity. Kromě to ho se vysokoškolské studium zkracuje z 5 na 3 roky. Převádí se na virtuální a distanční formu a téměř se komercializuje. Normální denní výuka se brzy stane záležitostí jen těch nejbohatších vrstev. Rovněž granty ničí a komercializují vědu. Na univerzitách se propaguje amerikanismus (př. Jalta, Bělgorod, všechna centra dotovaná Sorosem). Ničí se nejen vědeckost, ale i celý pedagogický systém. Spousta odborníků bije na poplach. Zatím nebyli slyšeni.

Vyučování rodného jazyka pomalu ustupuje angličtině. Místo toho, aby se akcentovalo na vyučování vlastní tradice a historie, což vede k lásce k ruskému národu, vyzdvihuje se jako prestižní globální jazyk angličtina. Hodin angličtiny rok co rok přibývá a propagují se v nich americké satanské svátky (jako je Halloween), globální antipatriotické myšlení a demoralizace. Cílem je vytvořit handicap a ruštinu více a více z přednášek vyřazovat.

V EU je nepsaným zákonem, že rektoři a děkani musí být zednáři. Rovněž na univerzitní profesory je vyvíjen tlak, aby byli alespoň členy Rotary clubu či Lions clubu. Tím plní zájmy architektů NWO ke škodě národa. Inteligence je vychovávána k multikulturalismu i skrze tzv. religionistiku s internáboženským dialogem. Ta nevede k poznání vlastních křesťanských kořenů, ale k jejich ničení. Granty likvidují skutečný zájem o vědu, studijní morálku, zodpovědnost i charakter studentů.

Ruská inteligence by měla být vychovávána na bázi pravdivé informovanosti. Pak bude mít kritický pohled na pseudoideál západního globalizačního systému, který vede k sebevraždě národů (juvenilní justice, technologie převratů, redukce lidstva, očkování…). Fašisté likvidovali inteligenci druhých národů fyzicky, NWO má za cíl formovat skryté vlastizrádce a agenty k vnitřnímu rozkladu národa skrze univerzity.

Rusko je křesťanským národem. Ruská inteligence by měla poznat křesťanství nejen akademicky, ale hlavně prakticky. To znamená – měla by se učit pravdivé sebekritice, jak bojovat se svým egoismem i se sklonem ke lži a zlu. To je pravé hrdinství. Křesťanští svatí jsou nám vzorem. Každé století vyžaduje hrdiny víry, kteří mají být světlem pro národ. V Rusku, které má křesťanské kořeny, studenti zatím bohužel více vědí o buddhismu či józe a neopohanství, než o pravdivém křesťanství. Žáci by měli být varováni před zpopularizovanou rockovou hudbou, která vychází z e satanského voodoo a vede k narkomanii, sexuálním zvrácenostem, cynismu až satanismu.

V EU jsou závazné školní osnovy, které demoralizují mládež. V mezinárodních programech OSN je téma pro děti od 5 let: radost a potěšení ze sexu. Jde o satanizaci dětí. Navíc učitelům je zakázáno děti kárat. Děti jsou naváděny, aby udávaly rodiče za tzv. násilí, a když je napomenou, aby telefonovaly na sociální služby, které pak tyto děti rodičům nenávratně berou. Tedy ani rodiče ani škola nesmí děti vychovávat. Výchova je kvalifikována jako násilí! Cílem OSN je systematická demoralizace dětí. Český pedagog J.A. Komenský by to nazval antipedagogikou a zločinem proti dětem! Z takovýchto dětí nikdy žádní hrdinové ani zodpovědní občané nebudou. Budou z nich narkomani, cyničtí egoisté, sexuální devianti, psychopati a zločinci. Právě proto musí ruské školství tento likvidační systém NWO pranýřovat, a ne ho implantovat. Západ školství ideologicky využívá k realizaci autogenocidních systémů. Ruské školství musí být naopak ideologicky využito k obrodě národa. Ruská inteligence musí být generací patriotů, a ne zrádců národa! Výchova morální osobnosti je prvořadým úkolem školství.

Každý učitel i student by si měl být vědom, že v současné době probíhá informační a psychologická válka, do které je zapojen každý občan Ruska, a proto systém vzdělání by se měl stát centrem osvěty pro celou společnost.

Ministerstvo školství je povinno provést kritickou diagnózu západního školství. Následně stanovit prognózu tak, aby systém školství zabezpečil morální výchovu i odbornost.

V Rusku byly určité americké organizace, které organizovaly vnitřní diverzi, zakázány, např. UNICEF, Mírové sbory, Sorosovy fondy (nicméně Sorosem zavedený vzdělávací systém progresuje ke škodě Ruska dál).

Je nutné, aby vzdělávací programy ve školství realizovaly výchovu v těchto oblastech:

1) výchova k patriotismu

2) výchova ke křesťanství a morálním hodnotám

3) výchova k zodpovědnému rodičovství

4) prevence před narkotiky, alkoholem a kouřením

5) prevence před sexuálními zvrácenostmi

6) prevence před okultismem a pohanstvím

7) kritika rockové hudby

8) internet – dvousečný prostředek – nutná kázeň

9) posílit autoritu učitelů

10) spolupráce učitelů s rodiči (čtyři soboty do roka kursy pro rodiče i učitele, využití videa, předávat varující zkušenosti s juvenilní justicí z EU)

Písmo svaté nám připomíná: „Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli.“ (Žid 12,5-12)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*