Průměrná světová mzda a bohatství na obyvatele

Průměrná světová mzda a bohatství na obyvatele

V současnosti je možné spočítat průměrnou světovou měsíční mzdu, a to v případě, že se všechny finance na světě rovnoměrně rozdělí. První možností je, že můžeme přesně spočítat kolik je na světě finančních prostředků (v hotovosti a ve formě vkladů) nebo analyzovat světové bohatství, které zahrnuje úspory a dluhy domácností.  Další možností je sledovat rozevírající se nůžky mezi bohatými a chudými nebo vycházet z Marxovy tzv. teorie nadhodnoty.

Průměrná světová měsíční mzda

V prvním případě USA, EU, Čína a Japonsko tvořily v roce 2004 zhruba 27,555 bilionů dolarů hrubého domácího produktu (což bylo asi 50,65 % výkonu celého světového hospodářství). Finanční zásoby (v hotovosti, úvěrech, vkladech a dalších prostředcích) činily ve stejném roce 2004 celkem 23,559 bilionu amerických dolarů. Tedy za předpokladu, že rozložení finančních toků je stejné jako rozložení hrubého domácího produktu (tj. 50,65 %, tak nám celková částka světových financí vyjde na 46,513 bilionu dolarů).

pavel herman

V případě, že v roce 2004 bylo na světě přibližně kolem 6,44 miliardy lidí, vyjde nám, že rovnoměrné rozdělení všech peněz by na každého obyvatele Země (včetně důchodců a nemluvňat) připadalo zhruba tak 7,200 dolarů. Při tehdejším kurzu dolaru a koruny, tj. 25 korun dojdeme k výsledku 180.000 korun. 1)

Průměrné bohatství na obyvatele

V druhém případě studie skupiny Allianz o světovém bohatství analyzovala úspory a dluhy domácností ve více než 50 státech světa. Hrubá finanční aktiva domácností (tj. vše, co domácnosti vlastní) v roce 2012 celosvětově vzrostla o 8,1 %. Celkové bohatství tak dosáhlo úrovně 111 bilionů euro. Od roku 2000 rostla hrubá finanční aktiva ve východní Evropě v průměru o 14,7 % ročně.

Průměrná hrubá finanční aktiva byla k závěru roku 2012 na hlavu kolem 4.480 euro (116.500 korun) ve východní Evropě. V relativně chudých zemích jako Kazachstán nebo Ukrajina se finanční aktiva pohybují pod 2000 euro (52.000 korun). Podle skupiny Allianz v České republice bohatství na obyvatele v Česku vzrostlo za rok 2012 celkově 10.100 eur, což je při tehdejším kurzu celkem 260.000 korun. 2)

Příjmy bohatých a pracujících v USA

Američtí super bohatí mají pětkrát vyšší příjem než v roce 1995. Jen průměrný příjem nejbohatších amerických rodin z roku 1990 vzrostl ze 17 milionů na 87 milionů dolarů, což představuje pětinásobný nárůst v reálných hodnotách. Údaje ukazují, že tyto rodiny zaznamenaly nárůst ve svém příjmu o 31 % jen v letech 2006 a 2007 samotných, přičemž průměrný příjem každé z těchto rodin dosáhl 345 milionů dolarů. 3)

Zatím co bohatí v krizi bohatnou, tak 40 % Američanů vydělává méně, než v roce 1968. Tehdy byla minimální mzda ve výši 1,68 dolaru na hodinu. To po přepočtu inflační kalkulačky a Amerického úřadu pro pracovní statistiky je dnes 10,74 dolarů. Roční mzda při platu 10,74 dolarů na hodinu je 21.480 dolarů. Podle Úřadu pro sociální zabezpečení dnes 40,28 % všech amerických pracujících vydělává za rok méně než 20.000 dolarů. 4)

Závěr: Pareto, Marx a nadhodnota

Při zvyšujícím se počtu nezaměstnaných se snižuje jejich podpora. Pokud je méně pracujících, tak se obvykle počítá se snížením důchodů. Zdá se to logické a nevyhnutelné. To ano, pokud zůstaneme ve sféře rozdělování. Vezmeme-li v úvahu hrubý národní produkt, který se zvětšil o více než 40 % za méně než dvacet let, zatímco objem mezd neustále klesal, je tomu zcela jinak! 5)


V současné situaci se zjevně odráží nerovnoměrné rozložení bohatství, které ve skutečnosti můžeme vyjádřit na základě Paretova pravidla 80 : 20. Zhruba 20 % obyvatel vlastní 80 % bohatství, a zbývajících 80 % obyvatel se dělí o 20 % bohatství. Dále se v této problematice odráží Marxova tzv. teorie nadhodnoty, na základě této teorie můžeme vypočítat jakou výši zisku z dělníkovy práce si přivlastňuje stát či velkokapitalisté. 6)

Zdroje:

1) Novák, L.: Kolik by byla průměrná světová měsíční mzda? Maxim, 2013, roč. 10, č. 9, s. 17

2) Bohatství na obyvatele v Česku loni vzrostlo na 260 tisíc korun

http://www.novinky.cz/ekonomika/314188-bohatstvi-na-obyvatele-v-cesku-loni-vzrostlo-na-260-tisic-korun.html (on-line text, 24. 9. 2013)

3) Američtí super bohatí mají pětkrát větší příjem než v roce 1995

http://www.zvedavec.org/komentare/2010/02/3549-americti-super-bohati-maji-petkrat-vetsi-prijem-nez-v-roce-1995.htm (on-line text, 25. 2. 2010)

4) 40 % Američanů vydělává méně, než kolik byla minimální mzda v roce 1968

http://www.zvedavec.org/vezkratce/7198/ (on-line text, 7. 8. 2013)

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/40-percent-of-u-s-workers-make-less-than-what-a-full-time-minimum-wage-worker-made-in-1968 (on-line text, 4. 8. 2013)

5) kolektiv autorů: Černá kniha kapitalismu. Vyd. Milan Havlíček – Orego 2000, Praha 2005, ISBN 80-86117-24-3, str. 10

6) WHEEN, F.: Marxův kapitál. 1. vyd., 2007, Praha nakladatelství – Pavel Dobrovský – BETA

Publikováno se svolením autora
Autor publikuje na http://pavelherman.blog.idnes.cz/

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*