Proletáři všech zemí, vyližte si prdel!

Proletáři všech zemí, vyližte si prdel!

V jednom ze svých dřívějších textů jsem se pozastavil nad replikou z Hřebejkova filmu Pelíšky “Proletáři všech zemí, vyližte si prdel!”. Jen pro pořádek doplním, že se zde jedná o vulgární parafrázi hesla Bedřicha Engelse “Proletarier aller Länder vereinigt Euch!”, “Proletáři všech zemí, spojte se!”. Skutečnou sílu Engelsova hesla, ale také tu pravou “sílu” hesla z filmu Pelíšky, si však uvědomí jen ten, kdo ví co, či spíše kdo, je to ten “proletář”.

Samotné toto slovo pochází z latiny. Pojmem “proles” byli ve starém Římě označováni příslušníci nejchudší vrstvy, kteří nevlastnili nic, kromě otrhaných šatů. Proletáře v dnešním slova smyslu poznáte taky velmi snadno. Sic má často víc, než jen otrhané šaty. Proletář je člověk někým druhým najatý, zaměstnaný za mzdu. Nevlastní nic, čím by si peníze na obživu vydělal sám (nevlastní tzv. výrobní prostředky, tedy stroj, pozemek, nemovitost atd.) kromě svých rukou, a musí se tedy nechat na práci někým najmout. Proletáře najdeme doslova na každém kroku. Proletář je prodavač v supermarketu, hlídač, řidič autobusu, pokladní v kině, metař, popelář, servírka v restauraci, dělník na stavbě, ale také třeba programátor, i ten úspěšný, úředník, státní úředník, manažer nebo ředitel velké společnosti.

Bylo by velkým omylem myslet si, že co proletář to člověk, který by si měl hned stěžovat na pracovní podmínky či na výši svého platu. Je přece zcela na každém z nás, jak se uskromní či za jakých podmínek si už začne stěžovat. Mám-li na chvilku a jen jako popřít onen základní princip ideologie komunismu o rovnosti mezi lidmi prohlásím, že kdyby všichni lidé v produktivním věku (při dnešních cenách) vydělávali alespoň 25 tisíc korun čistého, tak jako patrně má třeba ten ředitel společnosti, nebylo by třeba tento článek psát, nebylo by třeba komunistů, nebylo by třeba revoluce. Už dnes totiž, ti lidé, kteří zdaleka nevydělávají ani polovinu této částky, dost dobře nechápou úlohu komunisty ve společnosti (a my víme proč). Natožpak, aby ji chápali lidé s příjmem dostačujícím na alespoň relativně pohodlný život. Aby vůbec chápali, že právě oni jsou těmi proletáři!!

proletari-vech-zemi-2Proletáři si tedy podle pana Kodeta, potažmo podle režiséra Hřebejka, mají vylízat prdel. On to třeba autor této repliky ve skutečnosti tak nemyslel a nebo vlastně nevěděl, kdo je to ten proletář. Buďme nachvilku naivní a nesuďme jej hned. Nebo tuto ostudnou větu pronesl v pouhé snaze od srdce si odplivnout nad dobou vlády těch tzv. komunistů, což tehdy, v době vzniku filmu bylo v módě. A v módě zůstalo dodnes. Bráno ovšem z kterékoli strany, pan filmař  prohlásil, a třeba pan poslanec Petr Gazdík s ním prý souhlasí, že si mají vylízat prdel ti, kdo třeba ač poctivě a těžko pracují, nemají na důstojný život, neb jsou svým zaměstnavatelem tak “dobře” placeni.

I přes celkem nezáviděníhodný původ slova svého označení není ještě proletář ta nejhorší kategorie lidí, není onou nejspodnější třídou, se kterou se denně setkáváme. Marx s Engelsem či Lenin tehdy při své práci asi vůbec nepočítali se zrodem jakési “podtřídy” proletáře, která se nazývá “prekariát”. Ta dnes pozvolna ale jistě postupně proletáře nahrazuje. Jak už sám původ tohoto názvu “prekérní” napovídá, úloha prekariátu je doslova prekérní. Sám se už poměrně dlouho těším výsadě, moci se do prekariátu počítat. Pracuji na dohodu o provedení práce, občas také zcela bez písemné smlouvy, protože mne k tomu situace na trhu práce prostě nutí. Přicházím tím o výhody, které zajišťuje (či měl by zajišťovat) trvalý pracovní poměr. Na ten vás dnes ovšem každý nezaměstná. Ale za to je to docela dobrý adrenalin, vám povím, být v tom prekariátu. Kam se hrabe bungee jumping! Zjednodušším-li to zcela, dnes práci mám, zítra ji mít nemusím a nikoho nezajímá kolik hodin za měsíc odpracuji a kolik si tedy vydělám a zda to bude minimální mzda nebo ne. Pochopitelně si na důchod nespořím, jsem totiž rád, že mi zbývá na jídlo dnes. A kdoví, zda se při provozování tohoto adrenalinového sportu vůbec důchodu dožiji.
Až mě teda zítra uvidíte sedět nebo klečet na ulici s dlaní nataženou do ulice vězte, že bych do práce šel a pracoval tvrdě, pokud jsem zdráv a pln sil a ulice mě “nepřetvoří”. Co ale se mnou bude až nemoc či stáří příjde, až sil ubude? Budu i na dále tím proletářem, který si má vylízat prdel?
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Proletáři všech zemí, vyližte si prdel!

  • Znám mnoho lidí kolem sebe i z vyprávění, kde podnikatelé zaměstnávají nadále lidi bez toho, že by je řádně přihlásili a odváděli nemocenskou a sociální zabezpečení. Někteří vydávají pofidérní smlouvy. někteří chtějí , aby si dotyčný pracovník udělal živnostenský list a někteří zaměstnávají pracovníky beze všeho. okrádají tak pracovníky o dovolenou , nemocenskou a jsou zcela závislý na povaze svého zaměstnavatele. Proč s okamžitou platností není možno tyto zaměstnavatele oznámit? Protože to mají ve vládě krásně ošetřené a ten pracovník, který by tak učinil by byl také potrestám. Lidé, kteří nemohou sehnat práci jsou rádi, že aspoň o něco takového zavadí a tak si říkají lepší něco než-li nic. A tak mnozí podnikatelé vesele a bez vědomí si svého podlého jednání chytračí a pracovníky řádně nepřihlašují. Většinou se jedná o pracující chudobu, která pracuje na svého chlebodárce, kterých těchto kšeftů mívá obvykle více a je tzv, vysmátej. ODS říká, že podnikatelé nemůžeme trestat za úspěch, ale co považují za úspěch třeba toto jednání ? Ani se nedivím, když si vzpomenu na jejich duchovního otce a současně kecálisty. A proto volám všichni pracovníci, kteří jste takto okrádáni spojte se a nedržte hubu.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*