Proč?

Proč?

Cítíme jistou povinnost vyjádřit se ke skutečnosti, že se chystá starosta Řeporyjí vybudovat pomník „Vlasovcům“ neboli příslušníkům Ruské osvobozenecké armády. Zcela zásadní je fakt, že se jednalo vojenské těleso vytvořené s cílem podpořit Třetí říši v boji proti protihitlerovské koalici.

Tedy pomoci zvrátit situaci směřující k osvobození mnoha evropských zemí od nacismu. Už druhořadá je myšlenka, že po vítězství hitlorovského německa nad spojenci, vedení ROA hodlalo realizovat vytvoření nového Ruska bez bolševiků. „Vlasovci“ byli specializováni na vyhledávání, boj a likvidaci partyzánů, příslušníků odboje, komunistů, židů…Tedy pomoci Německu potlačit všechny možné odchylky jejich zvrácené ideologie.Samozřejmě, byli podílníky na osvobození Prahy. Musíme vzít ale v potaz historickou skutečnost blížícícho se konce války, kolabující a utíkající Německo a spěchající osvoboditelskou Rudou armádu. Mezi tím vším původní sovětští vojáci německých zajateckých táborů a zcela jistě jejich obavy, co se stane, až Rudá armáda osvobodí celý prostor středních čech. Jak bude nahlížet na vojáky, kteří se dobrovolně rozhodli v zajateckých táborech přestoupit na stranu nepřítele?

Mnozí z nich přijali veskrze fašistickou ideologii. Vždyť toto přeci nemůžeme považovat za hrdinství! Proč Pavel Novotný nevybuduje pomník tisícům českých odbojářů bojujících na barikádách? Proč nenechá vystavět pomník československým železničářům, kteří hrdinně nastavovali životy při podporování protinacistických aktivit. Proč nevybuduje pomník zavražděným příslušníkům tuzemského odboje, jejich hrdinným rodinám nebo kupříkladu pražským židům, které nacisté vyhladili v plynových komorách?

Proč nezrealizuje pomník příslušníkům Rudé armády, kteří daleko od domova srdnatě nasazovali životy a po tisících umírali tady v Čechách za naši svobodu? Vždyť si mohli osvobodit pouze své území a osvobození naší vlasti mohli nechat na Vaše dědečky, babičky, prastrýčky pane Novotný, třeba by se ubránili desetitisícům elitních vojáků Třetí říše.

Pro Vaši informovanost uvádíme, že při osvobozování naší vlasti padlo: 144. 000 vojáků Rudé armády, 33. 000 vojáků Rumunské armády, 180 příslušníku US Army a 79 příslušníků Polské armády. Z československého armádního sboru založeného v Buzuluku, padlo při osvobozování naší vlasti přes tři a půl tisíce vojáků. Vojáků ROA, tedy „Vlasovců“ padlo cca 350.

Ano, padlo více vlasovců než vojáků US Army či příslušníků Polské armády, ale nějak jste, pane Novotný, přehlédl ty desetitisíce Sovětů, Rumunů a Čechoslováků. Nebýt jich, tak by se Řeporyje psali Rübstich. Apropo, vy jako Árijec nevypadáte, takže kbyby vlasovci spolu s wehrmachtem a dalšími oddíly Třetí říše realizovali svůj sen, vy byste dnes pobýval někde za Uralem.

My jako členové Českého svazu bojovníků za svobodu si naopak uvědomujeme současný nebezpečný směr, před kterým varoval prezident Dr. Edvard Beneš, že přijde doba, kdy znovu Němci zopakují své zvrácené choutky na naše území a náš lid. A tak přichází doba, kdy jsou na českolipsku realizovány pomníky příslušníkům divizí SS a gestapa, na Liberecku je po 75 letech veřejně oslavován Henlein a na Karlovarsku a Chebsku K. H. Frank. V prodejnách knihy se na pultech objevují publikace, v nichž jsou glorifikovány psychopaté ze zbraní SS jako čestní hrdinové.

Jisté české politické subjekty podporované a živené Sudetoněmeckým landsmanšaftem připravují půdu pro převzetí věcí movitých i nemovitých znovu německými rodinami, kteří byli a pravděpodobně dnes stále jsou tvůrci a pokračovatelé neonacistické ideologie. Příklad, královehradecký krajský soud prolomil Benešovy dekrety a přiklepl rodině Walderode, která rovněž, stejne jako Vlasovci, kolaborovala s nacisty, rozsáhlé majetky.

Proto my voláme skutečné Čechy, antinacisty a antifašisty, aby vstouzpili do našich řad, do řad ČSBS, po bok ještě žijích desítek veteránů, odbojářů či jejich potomků a znovu se postavili plíživému zlu a neokoloniálním pařátům říšské orlice.

 

Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Hradec Králové
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*