Proč Vystrčil mluví o vykonávaní „funkce“, když Ústava ČR mluví o vykonávaní„úřadu“?

Proč Vystrčil mluví o vykonávaní „funkce“, když Ústava ČR mluví o vykonávaní„úřadu“?

Není to podezřelé? Copak p.Vystrčil si článek 66, na jehož základě usiluje on a lidé kolem něj o to, aby byl prezident Zeman zbaven úřadu, NEPŘEČETL? Článek 66 se totiž k možnosti zbavit prezidenta úřadu vyjadřuje takto: „Není-li prezident svůj ÚŘAD ze závažných důvodů schopen vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, může být prezident zbaven svých pravomocí“.

Tedy: Není-li schopen „VYKONÁVAT SVŮJ ÚŘAD“.

Ale toho přece prezidet schopen je! Vždyť na vykonávání svého úřadu má velký aparát, sestavající ze tři sekcí, které sestávávají z devíti odborů, ve kterých je zase celá řada nejrůznějších oddělení, archiv, kabinet, a celý tenhle hradní organizmus pracuje v těchto hodinách a dnech dál, i když pan prezident je v nemocnici.Takže: prezident zřejmě, i když v nemocničním léčení, schopen vykonávat svůj úřad je. A i jeho podpis na výzvě ke svolání Poslanecké sněmovny tuto skutečnost dotvrzuje.

Ale pozor: Situace by nebyla už tak jednoznačná, kdybychom se Ústřední vojenské nemocnice neptali, zda je prezident schopen vykonávat svůj úřad, ale kdybychom se jí zeptali, je-li prezident schopen vykonávat svoji funkci? Úřad není totiž totéž co funkce. Úřad, resp. úřední povinnosti může úředník vyšší předat na určitou dobu úředníku nižšímu, ale nemůže mu stejně jednoduše předat svoji funkci. Protože funkce je s jednotlivcem úžeji spojena , je jaksi tělesnější a každému lékaři se proto bude jistě zdát, že po stránce zdravotní je vykonávaní funkce pro nemocného člověka (a tedy i pro prezidenta), obtížnější, než vykonávání jeho úřadu.

Takže se ptám: nebyl fakt, který jsem právě popsal, příčinou toho, že se pan Vystrčil nezeptal nemocnici, zda je nemocný prezident schopen či nechopen vykonávat svůj úřad, jak se měl zeptat když mu jde o uplatnění či neuplatnějí článku 66 Ústavy ČR, ale že se jí možná záměrně zeptal jinak? A totiž tak, zda je prezident schopen vykonávat svoji funkci. A to ve víře, že ta funkce

má větší naději na zápornou odpověď než ten úřad. A on tak získá tzv. bianco šek na rozpoutání protihradní štvanice, jíž jsme v těhto hodinách a dnech svědky.

K podezření, že se tak mohlo stát, mě totiž vede fakt, že jak z úst p. Vystrčila, tak z úst jeho politických spojenců a též z megafonů všech oficiálních médií, se téměř výhradně line řeč o neschopnosti prezidenta vykonávat svoji funkci a nikoli o jeho neschopnosti vykonávat svůj úřad, jak by člověk logicky čekal. I Seznam Zprávy v pondělí večer pod titulkem: PREZIDENT NENÍ SCHOPEN VYKONÁVAT FUNKCI, ŘEKLI JEHO LÉKAŘI, uvádí:

„Předseda Senátu Miloš Vystrčil na tiskové konferenci citoval z dopisu Ústřední vojenské nemocnice. Podle lékařů není prezident Miloš Zeman schopen v současnosti vykonávat funkci“.

Takže zase ta FUNKCE!

Sakra, proč by nemocnice mlela o neschopnosti vykonávat funkci, kdyby se jí p.Vystrčil ptal na schopnost či neschopnost vykonávat úřad?

 

Lubomír Man
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Proč Vystrčil mluví o vykonávaní „funkce“, když Ústava ČR mluví o vykonávaní„úřadu“?

  • Někteří senátoři si myslí, že je Zeman Caligula a bojí se, že přivede do senátu koně a ukáže se, že to zvíře je inteligentní. Tak se v té konírně bojí, že začali útočit jako tehdy na Caligulu.
    Zeman nepotřebuje senát zesměšnit tím, že by jmenoval svého koně senátorem. Na to stačí Vystrčil.

  • Vystrčil je posedlý mocí. Měl by se léčit. Díky němu víme, jaká je škoda, že nás opustil pan Kubera.
    Navíc mu pomáhají novináři, spíše bulvární pisálkové, které žene nenávist vůči některým ústavním činitelům.
    Dnes na TK hrad potvrdil Vondráčkovu verzi o podpisu listiny. Nikde jsem nečetl například omluvu, že se zmýlili a že spekulace byly vyfabulovány za účelem dehonestace prezidenta a dalších. Místo toho dále stupňují tlak.
    Nevěřte těmto zfanatizvaným zbytečným lidem, věřte zdravému rozumu. Vzpomeňte, jak by jednal pan Kubera a podle toho měřte.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*