Proč je protiválečné hnutí u nás slabé?

Proč je protiválečné hnutí u nás slabé?

Demonstrace konané na svátek sv. Václava, tedy 28. září 2014 na Václavském náměstí v Praze pod heslem „Ne sankcím, ano míru“ jsem se zúčastnit nemohl, mohl jsem však shlédnout brzy video umístěné na You Tube. A všiml jsem si zvláštní věci.

V druhé části videa, které trvá jednu hodinu se po 44. minutě v pozadí mezi organizátory mimo dosah mikrofonu odehrávaly jakési vzrušené dohady. Střídali se tam různí lidé, kteří se zapojovali do diskuse a opět z ní vystupovaly. Klidně a v zásadě beze slova mezi nimi stál Adam B. Bartoš, předseda strany NE Bruselu-Národní demokracie. Vzhledem k tomu, že do diskuse se zapojoval i František Červenka, člen ND, tušil jsem, že se jedná o možnosti, aby mohl s projevem vystoupit i Adam Bartoš. Nakonec po 5 minutách Adam Bartoš ze skupiny odešel, debata však ještě nějakou dobu pokračovala. Kameraman se celou dobu místo na řečníka a následujícího zpěváka soustředil výhradně na diskutující skupinku, ačkoliv jejich rozhovor byl zcela překryt slovy a písní od hlavní tribuny.

Nakonec se kameraman po cca pěti či šesti minutách vrátil na hlavní tribunu, neboť dozněla píseň a organizátor uvedl, že Jan Koral (z iniciativy New World Order Opposition) přečte slova Daniela Solise, který se nemohl zúčastnit osobně. V té chvíli vedle něho stál Adam Bartoš, držel v ruce složený papír zřejmě s připraveným projevem, načež z místa odešel. Jan Koral velmi výstižný projev Daniela Solise (kandidáta do Senátu za ND v Praze 5) dočetl, načež se z davu ozval výkřik „Adame, Adame! My chceme Adama!“ Nezdálo se mi, že by ve zbývajícím čase do konce záznamu mohl ještě promluvit, ale měl jsem již přečtený na Protiproudu článek o této demonstraci a v něm se přece psalo o provokaci, která doprovázela Bartošův projev! Nicméně Jan Koral pokračoval slovy, směřujícími k závěru:

„Na tuto akci byli pozváni ještě někteří další řečníci, politici, ne každému se to vydařilo, takže je to o trošku kratší než jsme původně čekali, já předpokládám, že takových akcí jako je tato, ať už zaměřené přímo na ty sankce, nebo na jakékoliv další komplikace související právě s tím probíhajícím konfliktem na Ukrajině, bude samozřejmě víc, pořádá to poměrně dost různých a v podstatě dost různorodých skupin, takže příležitost vyjádřit svůj názor na nějaké takové akci zcela určitě bude, ať už ji bude pořádat kdokoliv, a zeptám se tedy, jestli máme ještě něco v programu…“

To už jsem byl úplně zmatený. Tak demonstrace je kratší než původně organizátoři čekali, přesto Adam Bartoš nedostal slovo.

Slova se opět ujal organizátor, který uvedl: „Než to ukončíme, poprosil mě pan Ších, abych vám dal informaci, že všichni víte, že na Staroměstském náměstí každý víkend – a je to ohlášeno až do poloviny ledna – má probíhat tzv. Pražský majdan, tam chodí pan Bursík, Kocáb a podobní lidé, a paralelně s touto akcí je tam petiční stánek, který se jmenuje Antimajdan, kde můžete podepsat nesouhlas s tím, aby na Staroměstském náměstí se někdo pokoušel zavádět kyjevské pořádky, takže já vás tam neposílám rozhodně, abyste tam šli někomu ručně něco vysvětlovat, to v žádném případě, ale pakliže máte zájem, je tam stánek s peticí, kterou můžete podepsat a podpisem té petice vyslovit svůj nesouhlas. Děkuju vám mockrát, že jste všichni přišli. S tímto tuto akci prohlašuji za ukončenou a reproduktory tady zůstanou a jsou-li tady ještě lidé, kteří chtějí diskutovat, ale za organizátory prohlašuji, že akce je ukončena, a s tím, co tady zazní, již organizátoři nemají nic společného. Ještě jednou děkuji, že jste přišli, že jste vážili dalekou cestu, děkuju všem řečníkům, nashledanou.“

Těmito slovy záznam končí a já zůstal zmatený. Začal jsem však tušit, že Bartoš vystoupil po oficiálním ukončení akce, leč mimo záznam a nezbývá než se spokojit s článkem Protiproudu. Za dva dny jsem však na pokračování záznamu narazil. Na rozdíl od předešlého videa, které bylo nazváno „Demonstrace za odvolání protiruských sankcí NE sankcím, ANO míru“ se pokračování jmenuje „NE válce, ANO míru – volná diskuse“. Zřejmě aby bylo zdůrazněno, že s tímto organizátoři opravdu, ale opravdu „nemají nic společného“.

Takže jsem si nakonec mohl Adama Bartoše poslechnout včetně oné motorkářské provokace, která skutečně skončila ve chvíli, kdy domluvil. Není důležité, abych se zde zabýval obsahem jeho slov, však pouze přečetl tzv. Jihočeskou výzvu 2014, která se zastává prezidenta a premiéra v jejich odmítání sankcí proti RF. Za důležité však považuji jednání organizátorů celé demonstrace, kteří do oficiálního programu nepustili jednoho z řečníků. Zachovali se tak přinejmenším stejně zbaběle a manipulativně jako česká média v čele s ČT při informování o ukrajinských událostech. Nevím, co si představovali, že Adam Bartoš řekne, nevím, jestli se na obsah jeho příspěvku alespoň informovali, vzhledem k záběrům v prvním videu, o nichž jsem informoval, však mám nepříjemný pocit, že jeho vystoupení prostě odmítli. Cenzurovali.

Cítím tudíž na tomto místě povinnost připomenout, že to byla Národní demokracie, která jako první zaujala nekompromisní stanovisko k ukrajinským událostem, a to krátce po svém vzniku. Následovala další prohlášení, ze kterých je zřejmé, že se v situaci orientovala. Vyhledat si to můžete na jejím webu, chcete-li. A jestliže mainstreamová média o těchto prohlášeních mlčí, a nejen to, snaží se tuto stranu dehonestovat a zejména jejího předsedu co nejvíce pošpinit lživými zmínkami o „seznamech Židů“, učinit z něj kontroverzní osobu, pak bych předpokládal, že alternativní iniciativy budou schopny se v těchto praktikách vyznat. Vždyť už to nejjednodušší hledisko, že když mainstream někoho očerňuje, je třeba to číst „Pozor! Zajímavý člověk!“

Na jedné straně se médiím hlavního proudu nadává, na straně druhé se jim věří. A tak se jim dílo v zásadě daří. Rozděl a panuj!


Samozřejmě, ne všem se musí líbit názory Adama Bartoše, ne všichni musí souhlasit s politikou Národní demokracie. Někteří lidé vyznávají levicové názory, ne všichni z nich se ovšem shodnou na „těch správných“ levicových, jiní vyznávají názory tzv. pravicové, i zde však platí, že ne všichni se shodnou na „těch správných“ pravicových názorech. Důležité však je, aby se všichni, opravdu všichni, dokázali shodnout na věci společné. Dnes je touto věcí, bez ohledu na názorové rozvrstvení, postoj k válce a míru. Přesto panují hloupé předsudky. Tento člověk má pro mne nepřijatelné názory v postoji k barvě ponožek, nemá tudíž právo mluvit k čemukoliv. Nemůže tudíž ani mluvit na demonstraci za mír! A basta!

O týden později jsem se, tentokrát již osobně, zúčastnil další demonstrace, tentokrát na Klárově, kterou pořádali Evropané proti válce. Zaměřena byla proti akci Pražského majdanu, jehož účastníci měli v plánu uspořádat pochod k Úřadu vlády. Pochod měl projít ulicí U železné lávky. V této souvislosti musím organizátorům mírně vytknout, že demonstraci svolali již na 16. hodinu, pochod majdanistů měl však kolem projít před 18. hodinou, přičemž program demonstrace byl před půl šestou vyčerpán. Ne se vším proneseným jsem mohl souhlasit a tak se mi naskytla otázka, zda bych v duchu toho, co bylo ukázáno před týdnem, neměl odejít.

Neodešel jsem, neboť vyšší cíl demonstrace, tedy onen protimajdanský, protiválečný postoj, byl ve shodě s mým postojem. Zbývá jen doufat, že podobně se brzy zachovají i všichni organizátoři dalších akcí, které nesporně budou ještě následovat. Jenom bych upřímně přivítal, kdyby to nebylo „poměrně dost různých a v podstatě dost různorodých skupin,“ jak to vyslovil Jan Koral, ale kdyby se spojily všechny protiválečné iniciativy a organizace na jednotné akci, aby ukázaly všem těm Schwarzenbergům, Bursíkům, Kocábům a dalším válečným štváčům, jaká je skutečná občanská síla a co si o nich většina občanů myslí. A kdyby společně, bez předsudků, vzájemné nedůvěry a podezírání opakovaly tyto demonstrace tak dlouho, dokud by od nich nemuselo být upuštěno. Platforma na společnou přípravu existuje!

Napsal-li jsem, že „ne se vším proneseným jsem mohl souhlasit“, pak v zájmu spravedlnosti musím dodat, že mnohé se mi také líbilo. Není to však obsah mého příspěvku. Přesto uvedu, že vystoupení organizátorů úspěšně oživovaly neumělé, s nadšením však zpívané parodické popěvky a scénka o smutném osudu polských jablek. Jeden z popěvků si zde dovolím uvést (zpívá se na melodii Běž domů Ivane!, ale to snad ani není třeba uvádět…):

Běž k čertu, Bandero,žižka web
čeká tě Jaceňuk.
Běž k čertu, Bandero,
tady tě holky nemilujou.

Běž k čertu, Bandero,
vem s sebou Kocába,
běž k čertu, Bandero,
čeští kluci tě nemilujou.

Běž k čertu, Bandero,
vem s sebou Bursíka,
a taky Kharlíka,
i s fajfkou vyhulenou.

Běž k čertu, Bandero,
a už se nevracej
NIKDY!!!

Docela mě potěšilo, že účastníci demonstrace v naprosté většině uposlechli tak trochu zoufalé výzvy organizátorů, aby vyčkali na místě na pochod majdanistů, do kterého zbývala asi půlhodina prázdného času, méně už jsem chápal výzvu, abychom je nechali pokojně a v klidu projít. V inkriminovanou chvíli se všichni seskupili na okraji ulice U železné lávky s transparenty a zvětšenými fotografiemi. Další průběh si můžete prohlédnout na videu. Vůbec se nedivím, že mnoho účastníků klid neudrželo. Nejenže výzva byla trochu v rozporu s textem na pozvánce „Braňme Úřad vlády před pochodem Pražského majdanu“. Osobně mnohem více souhlasím se způsobem, který použili členové Národní demokracie při Prague Pride, kdy zablokovali průvodu cestu. Na tomto místě by to šlo ještě účinněji, stovka účastníků by ten průvodek cca 50 fašounů zdržela mnohem déle. Pravda, byli opět doprovázeni silnou policejní ochranou (naše fašisty si musíme chránit!), ale kdyby polovina účastníků zaujala ve vozovce polohu vsedě, zastavilo by to pochod válečných štváčů na poměrně dlouhou dobu. Takto se o to zřejmě pokusil jen jeden statečný starší pán, který však vzápětí, osamocen, za pomoci dvou policistů vstal, takže majdanisté v klidu pokračovali, brodíce se v symbolické krvi.

Scénář Evropanů proti válce se mi zdá tak trochu připrcatělý, až zbabělý. Představovali si, že na fašouny zapůsobí tichý postoj, že se snad zastydí před transparenty? Nechci si raději představit, jak by s námi zatočili, kdyby byli silní jako v Kyjevě.

Třešničkou na dortu bylo zjištění, že se majdanisté, nejspíš plné kalhoty strachu, stejnou cestou nevrátili, jak bylo plánováno. Na Úřadu vlády je zřejmě pustil někdo zadním vchodem, takže ulici U železné lávky minuli a náhle jsme je viděli, jak urychleně zahýbají na most! (Nabízí se otázka, komu patří Úřad vlády…) Většina účastníků demonstrace se vydala urychleně za nimi, ti však se asi stejně rychle snažili zmizet a pospíchali na „své“ naše Staroměstské náměstí. Taky jsem tam došel a zaslechl jsem jednoho z řečníků, jak prohlásil zcela jasně a nekompromisně: „Budeme tady tak dlouho, dokud vláda naše požadavky nesplní!

Tak se těšte, Češi. Jsou vlastně jen 3 možnosti: Buď jim vláda vyhoví, nebo jí dojde trpělivost a z náměstí je vyžene, nebo to uděláme my!

A ještě perlička na závěr. U petičního stolku „Nechceme v Praze majdany“ se zastavil i samotný Karel Schwarzenberg. Co myslíte, jak asi zareagoval na výzvu, aby také připojil svůj podpis?

schwarzenberg 3

Nebudu vás napínat. Vyjádřil se: „To je pomýlené!“ Nu, my si myslíme, že pomýlený je pan Schwarzenberg.

Na závěr jenom zopakuji svou výzvu: Spojme se!! Vzpomeňme na Svatoplukovy pruty.

zdroj : http://www.monarchista.cz

 

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*