Proč falešná vláda přijímá přesně 153 skutečných uprchlíků ?

Proč falešná vláda přijímá přesně 153 skutečných uprchlíků ?

Všichni vidíme, že vládu sice máme, ale je to vláda nějaké jiné země, ne té naší, dokonce to sami o  sobě prohlašují, jak jsou definitivně padlí na hlavu. O tom se lze snadno přesvědčit, není potřeba o jejich řečech diskutovat, jsou to lži a bláboly, očividně ale nepřátelské svému vlastnímu národu, své vlastní zemi.

Svědomí už nemají, neví co to je.

 Proč tedy tato pokrytecká vláda pyšných oslů a hyen a prasat přijímá nějaké skutečné emigranty a ne cvičená zvířata, jak je vidíme třeba v Německu ? Že by se přece jenom v nich něco hnulo ?

 …to asi ne, to by přece přestali lhát a mlžit.

 V bouři chaosu a řízeném přílivu „imigrantů“ do celé Evropy se loď našeho národa díky Bohu zcela klidně pohybuje  navzdory všem, co do ní dělají díry. Můžeme dokonce říkat pravdu, jak ryby ve vodě, a jakoby si toho nikdo z těch vlastizrádců ani nevšímal.

Do záchranné sítě, kterou „jsme prostřednictvím této vlády“ vhodili jiným křesťanským rybám jich uvízlo 153….

Oni už nejsou naše vláda, už nám vládne Někdo jiný , a tak se učte, učedníci… :-)

jezis

Jan:21

Snídaně u jezera

1Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto:2Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu.

3„Jdu na ryby,“ řekl jim Šimon Petr.

„Půjdeme s tebou,“ odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili.

4Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on).5„Nemáte něco k jídlu, hoši?“ zavolal na ně.

„Nemáme,“ odpověděli.

6„Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete,“ řekl jim. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb.

7Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody.

8Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami.9Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb.

10Ježíš jim řekl: „Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili.“11Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť – 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla.

12„Pojďte snídat,“ řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ protože věděli, že je to Pán.13Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu.

Amen

Napište si do vyhledavače „153 immigrants“ a budete překvapeni.

Náhoda neexistuje. Kdo hledá, najde.

 

P.S. Vysvětlivky:

Osel jak známo je zvíře nepříliš chytré, jako člověk uznává jenom co vidí, a říká co mu kdo nakuká, na žrádlo mu stačí sláma z ČT nebo i jiný hnůj. Kývá jen hlavou jak osel.

Prase je zvíře prodejné, chrochtá si u koryta, je mu jedno, kdo mu zaplatí vždyť hlavní je přece mlaskat.Co je pravda ho nezajímá.

Hyena žere mršiny a dokáže dokonce během roku změnit pohlaví. Tito lidé spolupracují s tím nejhorším smrtonosným zlem z USA, EU a „nábožensko-nadlidkých“ vraždících doktrín, které všechny dnes zastřešuje Vatikán, šárija/árija ekumenický satanismus.

Co dělat? Pravdu hledat, být v klidu, vyhýbat se zlu.

Ve jménu Ježíše Krista

 

Petr Přecechtěl

Podobné články

Strategie duchovní války

Strategie duchovní války

Ve 2. světové válce se Rusko delší čas nebránilo, protože nemohlo uvěřit, že Hitler je nepřítel…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*