Proč falešná vláda přijímá přesně 153 skutečných uprchlíků ?

Proč falešná vláda přijímá přesně 153 skutečných uprchlíků ?

Všichni vidíme, že vládu sice máme, ale je to vláda nějaké jiné země, ne té naší, dokonce to sami o  sobě prohlašují, jak jsou definitivně padlí na hlavu. O tom se lze snadno přesvědčit, není potřeba o jejich řečech diskutovat, jsou to lži a bláboly, očividně ale nepřátelské svému vlastnímu národu, své vlastní zemi.

Svědomí už nemají, neví co to je.

 Proč tedy tato pokrytecká vláda pyšných oslů a hyen a prasat přijímá nějaké skutečné emigranty a ne cvičená zvířata, jak je vidíme třeba v Německu ? Že by se přece jenom v nich něco hnulo ?

 …to asi ne, to by přece přestali lhát a mlžit.

 V bouři chaosu a řízeném přílivu „imigrantů“ do celé Evropy se loď našeho národa díky Bohu zcela klidně pohybuje  navzdory všem, co do ní dělají díry. Můžeme dokonce říkat pravdu, jak ryby ve vodě, a jakoby si toho nikdo z těch vlastizrádců ani nevšímal.

Do záchranné sítě, kterou „jsme prostřednictvím této vlády“ vhodili jiným křesťanským rybám jich uvízlo 153….

Oni už nejsou naše vláda, už nám vládne Někdo jiný , a tak se učte, učedníci… 🙂 …

jezis

Jan:21

Snídaně u jezera

1Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto:2Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu.

3„Jdu na ryby,“ řekl jim Šimon Petr.

„Půjdeme s tebou,“ odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili.

4Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on).5„Nemáte něco k jídlu, hoši?“ zavolal na ně.

„Nemáme,“ odpověděli.

6„Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete,“ řekl jim. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb.

7Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody.

8Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami.9Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb.

10Ježíš jim řekl: „Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili.“11Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť – 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla.

12„Pojďte snídat,“ řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ protože věděli, že je to Pán.13Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu.

Amen

Napište si do vyhledavače „153 immigrants“ a budete překvapeni.

Náhoda neexistuje. Kdo hledá, najde.

 

P.S. Vysvětlivky:

Osel jak známo je zvíře nepříliš chytré, jako člověk uznává jenom co vidí, a říká co mu kdo nakuká, na žrádlo mu stačí sláma z ČT nebo i jiný hnůj. Kývá jen hlavou jak osel.

Prase je zvíře prodejné, chrochtá si u koryta, je mu jedno, kdo mu zaplatí vždyť hlavní je přece mlaskat.Co je pravda ho nezajímá.

Hyena žere mršiny a dokáže dokonce během roku změnit pohlaví. Tito lidé spolupracují s tím nejhorším smrtonosným zlem z USA, EU a „nábožensko-nadlidkých“ vraždících doktrín, které všechny dnes zastřešuje Vatikán, šárija/árija ekumenický satanismus.

Co dělat? Pravdu hledat, být v klidu, vyhýbat se zlu.

Ve jménu Ježíše Krista

 

Petr Přecechtěl

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*