Proč by nás měla znepokojovat modifikace počasí

Proč by nás měla znepokojovat modifikace počasí

chemtra

Modifikace počasí je činnost záměrně manipulující nebo upravující počasí. Nejběžnější formou modifikace počasí je očkování mraků, aby se zvýšil déšť či sněžení, obvykle za účelem zvýšení místního zásobení vodou. Modifikace počasí může mít rovněž za cíl zabránit, aby nedošlo ke škodlivému počasí, jako je krupobití nebo hurikány; nebo k vyprovokování poškozujícího počasí proti nepřátelům či rivalům jako taktika vojenského či ekonomického válčení.

Lidé už dlouho usilovali o účelové úpravy takových atmosférických jevů jako mraky, déšť, sníh, kroupy, blesky, bouřky, tornáda, hurikány a cyklóny. Magické a náboženské praktiky ke kontrole počasí zkoušely různé kultury už tisíce let před moderní érou.

Modifikace počasí: Britannica

Moderní éra modifikace počasí začala v roce 1946 prací Vincent J. Schaefera a Irving Langmuira v General Electric Research Laboratories v Schenectady v New Yorku. Schaefer objevil, že když se do mraků v podchlazené komůrce sestávajících z vodních kapiček vhodí pelety suchého ledu (zmrazený oxid uhličitý), jsou kapičky rychle nahrazeny krystalky ledu, což zvýší jejich velikost a ty spadnou na dno komůrky. Experimenty Schaefera-Langmuira předvedly, že tzv. super-zchlazené mraky, zvláště ty sestávající z vodních kapiček při teplotách bod bodem mrazu, lze vysrážet. Když se super-podchlazené mraky naočkují zrnky suchého letu, vytvoří se ledové krystaly a dostatečně vyrostou, aby z těchto mraků vypadly. Termín používaný k definování této metody je očkování mraků.

Další studie zjistily, že existují i určité jiné substance než suchý led, kterých lze použít k očkování mraků. Např. když se spálí jodid stříbrný a jodid olovnatý, vytvoří nepatrné částice dýmu. Tyto částice pak vytváří v super-podchlazených mracích ledové krystaly při teplotách pod asi -5 °C, zatímco super-podchlazené kapičky mraků se vypaří. Ty vodní páry jsou pak k dispozici pro to, aby pak tvořily na jodidu stříbrném nebo jodidu olovnatém krystaly. Ač i mnoho dalších materiálů může způsobit, že se tvoří krystaly ledu, ty výše uvedené jsou používány nejobvykleji. Převážně proto, že suchý led se rozptyluje z letadel, ale jádra jodidu stříbrného lze vytvářet na zemi a pak je dostat do výšky přes stoupavé proudy, nebo zavést letadly či i tvořit pyrotechnickými zařízeními jako rakety či vybuchující dělostřelecké granáty. K dalším zadokumentovaným látkám k očkování mraků patří použití oxidů hliníku a barya.

  

Od průlomu s očkováním mraků v 50. letech se zkoumaly a aplikovaly i další metody manipulace počasí. K nim patřilo; rozpouštění mlhy, úpravy elektřiny v mracích, potlačování krupobití, úpravy síly bouří a hurikánů, pokusy o kontrolu bouří a hurikánů. K účelu této webové stránky se zaměřím na vojenské aplikace modifikace počasí, které byly zadokumentovány.

První pokus o modifikaci hurikánu začal 13. října 1947 na hurikánu, který směřoval od západu na východ a na otevřené moře. Tento pokus měl kódové jméno Project Cirrus. Project Cirrus byl ve spolupráci General Electric Corporation, US Army Signal Corps, Úřadu námořního výzkumu a US Air Force. Kolem dešťového pásu hurikánu létalo letadlo a do mraků svrhlo téměř 180 liber (82 kilogramů) drceného suchého ledu. Hurikán změnil směr a u Savannah v Georgii způsobil sesuv půdy. Cirrus byl zrušen a hrozily žaloby. Tahle katastrofa pozdržela očkování hurikánů o jedenáct let.

Operace Cumulus byla vojenským projektem očkování mraků britské vlády v 50. letech. Vláda UK chtěla prošetřit výhody manipulace počasí k vojenským účelům. Zjištění z této operace ukázala, že očkování mraků poskytuje výhodu, když pohyby nepřítele váznou v bahně a zvýší se průtok řekami a potoky, aby to ztížilo nebo znemožnilo jejich přechod.

V 60. letech realizovala vláda Spojených států Project Stormfury jako pokus o oslabení tropických cyklónů tím, že do nich vletěl letoun a očkoval je jodidem stříbrným. Byla u toho hypotéza, že jodid stříbrný způsobí to, že super-podchlazená voda v bouři vymrzne, čímž rozruší strukturu hurikánu. To vedlo k očkování několika atlantických hurikánů. Později se však ukázalo, že tato hypotéza je nesprávná. Ve skutečnosti se tím zjistilo, že většina hurikánů neobsahuje dostatek super-podchlazené vody, aby bylo očkování mraků účinné.

Operace Popeye byla operace amerických ozbrojených sil k očkování mraků (běžící od 20. března 1967 do 5. července 1972) během Vietnamské války se záměrem prodloužit sezónu monzunů nad Laosem, zvláště v oblastech Ho Chi Minhovi stezky. V této operaci se očkovaly mraky jodidem stříbrným, což vedlo v cílových oblastech k prodloužení období monzunů v průměru o 30 až 45 dnů. Cílem Operace Popeye bylo zvýšit v pečlivě vybraných oblastech dešťové srážky, aby vietnamskému nepříteli, jmenovitě vojenským zásobovacím náklaďákům, znemožnili použít cesty; tím, že změkl povrch těchto cest, způsobily se posuvy půdy podél cest, spláchly se říční přechody, udržovaly se podmínky nasycenosti půdy vodou i mimo normální časový rozsah. Tato operace byla považována za relativně úspěšnou. 54. eskadrona meteorologického průzkumu prováděla operaci „dějete bahno, ne válku“.

Tato operace se vedla v pruhu Laoského výběžku východně od náhorní plošiny Bolovens v údolí řeky Se Kong. Test prováděl personál z Naval Ordnance Test Station umístěné v China Lake California. Bylo provedeno padesát experimentů s očkováním mraků s výsledkem, že 82,4% mraků během krátkého období po naočkování vytvořilo déšť. Po úspěšném dokončení testovací fáze Project Popeye přešel od experimentu k operačnímu programu amerického ministerstva obrany.

V roce 1976, rok po Vietnamské válce, byla podepsána Ženevská dohoda, Konvence o zákazu technik modifikace životního prostředí k vojenskému či jakkoliv nepřátelskému použití. Dohoda zakazuje techniky nepřátelského použití modifikace prostředí. Shledávám po tomto datu kvůli restrikcím Spojených národů jako velice těžké nalézt důkazy o použití modifikace počasí, existuje však dostatek důkazů na podporu tvrzení, že různé země na tomto poli nadále dosahují pokroků.

Následující prohlášení nejsou sice jasným důkazem existence technologie modifikace počasí, ale pro nás by měly být dostačující na to, abychom se začali zabývat s počasím spojenými katastrofami. Podívejte se prosím na „citace“ a „dokumenty“ v dodatkové sekci této webové stránky na další důkazy o existenci pokročilých technik, které modifikují počasí.

Počasí jako multiplikátor síly: Vlastnictví počasí v roce 2025 – (Výzkumný článek prezentovaný pro United States Air Force)

„Modifikace počasí nabízí bojovníkovi ve válce širokou škálu dosažitelných možností porazit nebo potlačit protivníka… Modifikace počasí se stane součástí domácí a mezinárodní bezpečnosti a mohla by se provádět jednostranně… Mohla by mít útočné i obranné použití a mít využití i při odstrašování. Schopnost vytvářet srážky, mlhu a bouře na zemi nebo modifikovat kosmické počasí … a vytváření umělého počasí, to všechno je součástí integrované soustavy vojenských technologií.“

V dubnu 1997 ministr obrany William S. Cohen na ministerstvu obrany Spojených států prohlásil na tiskovém briefingu, že: (Zdroj: Tiskový briefing ministerstva obrany: ministr obrany William S. Cohen)

„Jiní se zapojují i do terorismu eko-typu, při němž mohou měnit klima, dálkově spouštět zemětřesení a sopky za použití elektromagnetických vln.“

Marc Fiterman, bývalý francouzský vojenský důstojník, nastínil několik typů „nekonvenčních zbraní“ využívajících radiových frekvencí. Mluví o „válce počasí“ s poukazem na to, že USA a Sovětský svaz už:

„Zvládly know-how potřebné k rozpoutání náhlých klimatických změn (hurikánů, sucha) už počátkem 80. let.“ (3) Tyto technologie „umožňují spouštět atmosférické poruchy za využití extrémně nízkých frekvencí (ELF) radarové (vlny).“

Zdroj: (Marc Filterman, Intelligence Newsletter, (December 16, 1999) (dscrn.org, globalresearch.ca)

Poslední zadokumentovaná manipulace počasí k vojenským účelům byla provedena před čtyřiceti lety (Operace Popeye) a kalkulačka na mém stole je rychlejší, než tehdy existující počítače. Co by mohli s modifikací počasí udělat teď? Jak daleko na tomto poli vlády pokročily?

Techniky manipulace počasí mohou přinášet na bojišti značné výhody. Je však třeba poznamenat, že s těmito technikami jsou spojeny environmentální problémy.

Konvence o modifikaci životního prostředí (ENMOD), formálně Konvence o zákazu technik modifikace prostředí k vojenskému či jakkoliv nepřátelskému použití je mezinárodní dohoda zakazující vojenské či jiné nepřátelské použití technik modifikace prostředí.

Dohoda ENMOD byla zavedena, aby zabránila použití prostředí jako prostředku válčení tím, že se zakáží záměrné manipulace s přírodními procesy proto, aby se ochránilo prostředí, protože tyto modifikace by mohly vyvolat jevy jako hurikány, přílivové vlny nebo změny klimatu.

Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile Use of Environmental Modification Techniques – United Nations Treaty (Signed in Geneva May 18, 1977)

Tato dohoda vytvořila seznam jevů, které by mohly být důsledkem použití technik modifikace prostředí (tento seznam je ze zdrojů výše uvedené Dohody Spojených národů):

„Zemětřesení a tsunami; rozvrat ekologické rovnováhy v oblasti; změny ve vzorech počasí (oblačnosti, srážek, cyklónů a bouří typu tornádo); změn klimatických vzorů; změn ozónových proudů; změn ve stavu ozónové vrstvy a změn ve stavu ionosféry.“

Rovněž jsem našel dokument, který sepsala NASA. Dokument je označen „Důležitost pochopení mraků“ (Národní aeronautický a kosmický úřad). Dokument vysvětluje, že to mraky regulují průměrné teploty planety a pomáhají s rovnoměrným rozptylem sluneční energie po zemském povrchu. Tento článek rovněž uvádí:

„I maličké změny v množství či umístění mraků by mohly změnit klima více, než jsou domnělé změny způsobené skleníkovými plyny, lidmi vytvářenými aerosoly či jinými faktory spojovanými s globální změnou.“

Tento dokument a tato tvrzení poukazují, že modifikace počasí má daleko větší účinek na klima než skleníkové plyny.

Podívejme se na poslední dokument o manipulaci počasí k vojenským účelům z Operace Popeye. Operace Popeye po pět let prodlužovala období monzunů o 45 dní. Prohlášení NASA naznačuje, že i malé změny v množství či umístění mraků mohou ovlivnit klima, a je to i účinek prodloužení jednotlivého monzunového období o 45 dnů?

ENMOD zakazuje využívání technik modifikace prostředí, nikoliv výzkum těchto technik. Problém, který s tím máme, je ten, že tento zákaz lze snadno obelstít. Modifikace počasí nemá žádný zdroj. Víte, že když se něco zbombarduje, že za to někdo odpovídá, ale jak se dovíme, že za to někdo odpovídá, když se zaplaví město? Modifikace počasí se používalo v minulosti, tak se používá i teď. Teď je ale ten problém, že nevíme, kdo tuto technologii má, a nevíme, kdo ji používá. A vlády rovněž na tomto poli dosahují neustálých pokroků, ale nevíme, jak až daleko dospěly.

Zamyslete se nad bouří jako Sandy a nad seznamem shod okolností, který jsem prezentoval. Když může maličká změna množství mraků ovlivnit klima, jaký je účinek vyfabrikované super-bouře? Jaký je účinek mnoha vyfabrikovaných super-bouří?

„Intervence do atmosféry a klimatu jsou závažné … rozvíjí se do rozměrů, které si lze v současnosti těžko představit. To propojí záležitosti každé země se záležitostmi každé další daleko důkladněji než hrozba jadernou či jakoukoliv další válkou, jakou bychom mohli udělat.“ – John von Neumann

Zamysleme se na dvacet let dopředu. Kolik bouří bude světu prezentováno k vyšetření? Každý hurikán, cyklon, nebo environmentální katastrofa zažehne hrozbu globálního konfliktu. Pusťme se do každého takového incidentu už teď najednou. Čím dříve se s touto záležitostí vypořádáme, tím méně bude mít paliva, aby nás pálila v budoucnu.

„Člověk byl nadán rozumem, schopností tvořit proto, aby mohl přidat k tomu, co mu bylo dáno. Ale až dosud nebyl ještě stvořitelem, jen ničitelem. Lesy se nadále ztrácí, řeky vysychají, divočina hyne, klima se ničí a půda každý den chudne a mrví se.“ – Anton Čechov

O kolik let byla ukrácena životnost naší planety jen kvůli naší povaze a mentalitě?

Přímo pod nosem se odehrávají tajné války, které na ty, co si toho nejsou vědomi, uvrhují zkázu a spoušť. Tento konflikt je na nás, ať se nám tato záležitost líbí nebo ne; ale raději, než aby svět odhaloval pravdu, rozhodl se to ignorovat, ač se důkazy nadále vrší. Mezi tím účinky modifikace počasí poškozují a ničí naši planetu. A to by nás mělo znepokojovat.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: weatherwarfare.info

vyšlo na : ac24.cz

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Podvod projektu Apollo

Podvod projektu Apollo

Stejně jako 11.září 2001, ponziho schéma mezinárodního finančního systému ( hlavně rezervní světové měny USD…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*