Přizpůsobme se muslimům

Přizpůsobme se muslimům

Ne ve všem, například jen v prosazování vlastních pravidel a vlastních zájmů. Stačilo by „okopírovat“ alespoň část toho, co musí dodržovat nemuslimští návštěvníci z Evropy například v Saudské Arábii. Takže: 

Vstup na území EU bez platného víza je trestným činem a souladu s tím bude potres­tán vězením.

Návštěvník je povinen s sebou nosit pas a na vyžádání policie se jím prokázat.

Návštěvník musí místopřísežně uznat, že všechna práva zemí EU jsou nadřazena právu Šaríja. Kdo tak neučiní, nebude do EU vpuštěn.

Ilustrační obrázek Foto: Reuters
Ilustrační obrázek Foto: Reuters

Každý návštěvník musí před vstupem na území EU podepsat souhlas s tím, že v případě úrazu či onemocnění bude léčen dle evropských zvyklostí – tudíž zdravotnickým perso­nálem bez ohledu na jeho pohlaví. Kdo tento dokument nepodepíše, nebude do zemí EU rovněž vpuštěn.        

Návštěvník musí respektovat všechny zákony navštívených států, bez výjimky.

Při vstupu musí návštěvník doložit, že má dostatek finančních prostředků k pobytu.  

Návštěvník pod přísným trestem nesmí propagovat islámské náboženství.

Návštěvník nesmí na veřejnosti nosit žádné náboženské symboly muslimské víry, včetně jednoznačně muslimského oblečení.

Nikdo, ani žena, nesmí do křesťanského Chrámu Páně vstoupit s pokrývkou hlavy.

Návštěvník není v žádném případě oprávněn vyžadovat změnu běžného chování Evropanů vzhledem ke zvyklostem ve státech, v nichž právě pobývá. Je povinen s úctou respek­tovat i náboženské svátky, vánoce apod.

Návštěvník musí rovněž respektovat běžné způsoby života stravování, včetně všech zvířat, která Evropané chovají jako své mazlíčky.

Dalo by se těch zásad jistě vyjmenovat ještě mnohem víc, ale i tohle by na jistou se­lekci muslimských „návštěvníků“ stačilo. Není proč jim v něčem ustupovat. Když se s našimi zákony a stanovenými podmínkami nejsou schopni, či ochotni vyrovnat, nemusejí tu přece být.

 

Václav Husák

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Přizpůsobme se muslimům

  • Hezké. Ale vysvětlujte to někomu, kdo věří, že bezvěrci mají dočasně svěřený majetek a území od Aláha jen proto, aby se o něj starali pro Muslimy. Muslimové mají právo kdykoliv si ho vzít. Navíc v situaci, kdy je v tom utvrzuje Německo.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*