Přivítejme na našem území vojáky NATO, umožněme průjezd, komunikujme s nimi i s jejich veliteli jak jen to půjde, zkusme projevit moudrost, která bude pro USA šokující, zkusme být jen opravdu vědomí celé situace..bez násilí..

Přivítejme na našem území vojáky NATO, umožněme průjezd, komunikujme s nimi i s jejich veliteli jak jen to půjde, zkusme projevit moudrost, která bude pro USA šokující, zkusme být jen opravdu vědomí celé situace..bez násilí..

Jsem přesvědčený, že hasíme požár, na této úrovni projevu, příliš pozdě. Strukturní řízení obranné politiky ČR si svoji pasivitou, touhou po vlivu i financích některých vyvolených, touhou „někam patřit“, skutečně vysloužilo jak zapojení do největší zločinecké organizace, tak všechny následné kroky, které se již dnes ukazují, jako kroky zcela rozvracející veřejnost, jako kroky, které nebudují jednotný konstruktivní veřejný názor, v žádném ohledu nepřispívající k budování národní i mezinárodní bezpečnosti, jako kroky, které naopak eskalují napětí napříč rozmanitým spektrem válečných dějů v mnoha ohledech. Mám stále pocit, že svoji skutečnou a pevnou identitu ČR stále, a již několik desetiletí, hledá. Jsme rozbití, krvácející, unavení..ale..i plní neprojevené lásky..

atlanticke odhodlani

Myslím si, že je to zapříčiněno určitou nevyzrálostí i strachem, rychlými rozhodnutími „kam vítr tam plášť“, absencí dlouhodobějšího koncepčního řízení a mnohdy rovněž rychlého se „chytání stébla“, když se loď začne potápět. Švejkismus je hnací silou. Jsem přesvědčený, že máme skvělé lidi, kteří dokážou vyslovit svůj názor a tvořit.

Švejkismus je vůbec umění, které jsme postupem času, jako ČR, skutečně bravurně zvládli. Jet v hluboko vyjeté brázdě po někom, sbírat odpadky a zvratky po někom a živit se jimi, poklonkovat všemu a všem, zapojovat se do mylných sdružení, které ve finále slouží k ovládnutí lidského vědomí a vytvoření diktátu, ožebračování obyvatel a mrhání jeho potenciálem, jako to vidíme např. ve „spolupráci s EU“. Je to myslím velká škoda. Máme obrovské a skvělé kapacity ve vědě, napříč množstvím oborů, rovněž i politické persóny, které ovšem ze strachu projevení netendenčních a netrendových názorů, si svůj potenciál nechávají pro sebe. Ty opravdu schopné jsme už stačili zabít nebo ukřižovat. Nedivím se těm, kteří jsou ještě přeživší a mohli by navrátit republice svoji pravou tvář, ale z obav o svoji vlastní bezpečnost, stále otálejí přivést lásku do českých končin.

Zcela a opět přenecháváme žezlo vlastního rozhodování někomu jinému. Dokonce jsme se snížili i k tomu, abychom byli zapsání v tak nebezpečném sdružení pro svět, jako je NATO. Ve své podstatě ale doposud plnilo NATO svoji úlohu tak, jak mělo. Bylo protipólem pro síly světla, pro síly Ruska. Protiváha musí být, bez její přítomnosti není možný, na druhé straně, pokrok. Vše se však již mění a my máme nyní jedinečnou příležitost objevit opět sami sebe a onu pověstnou korunu, si opět nasadit na hlavu. Nyní však jinak..

Jsme v období, kdy už můžeme říci to, co skutečně říci chceme a to i v globálním měřítku. Situace se nyní napříč spektrem všech dějů v realitě nastavila tak, že konečně se můžeme začít věnovat sami sobě, začít objevovat ten nádherný český rozumový i láskyplný potenciál, stran napojení na všechny a všechno, co nás jako národ doposud brzdilo, vysávalo a sráželo dolů. Byl to jakýsi neustálý boj a akce, které byly vytvářeny jen ne námi samými k tomu, abychom ve skutečnosti, nikdy do našeho pravého tvořivého národního potenciálu, neprocitli. I z tohoto důvodu jsou akce, namířené proti průjezdu vojsk NATO bezpředmětné. Naopak, postoj lásky, otevřené komunikace se všemi, kteří mají co dočinění s tímto průjezdem je cesta, která může otevřít další potenciál k jednání, minimálně v nich zaset semínko naděje, že existují vyšší pravdy, spojení a principy spolupráce a harmonie národů.

NATO nyní průjezdem jen a průběžně zcela nenápadně zkouší tzv. „teplotu naší připravenosti, poddajnosti k otroctví“. V celkovém plánu vládnutí NATO jde o zcela nepatrný krok, my ho však vidíme díky naší nemoudrosti, jako mohutný, velký a to díky především neznalosti procesů, které tomu dlouhodobě předcházeli. Průjezd je výsledkem dlouhých let jejich koncepce, tedy si myslím, že jakkoliv nemá smysl nyní hasit požár, který byl vyvolán před mnoha mnoha mnoha lety – v podstatě námi samými. Nezbývá, než důsledky svých minulých rozhodnutí, přijmout nyní v přítomnosti, a poučit se z nich. Myslím si také, že jen přijetím a otevřenou komunikací jde nastartovat uvědomění. Vnímám také to, že naše reakce, ve smyslu takovém, k jakým se schyluje, jsou zcela v jejich plánu. Opět jdeme jako postižené ovce na porážku. Z tohoto úhlu pohledu má smysl nevyvíjet vůbec žádnou násilnou snahu ke zvrácení průjezdu. Naopak. Energií, kterou jako národ tímto vyzáříme, jen opět plýtváme a přispívá k budování další naší „bojové povahy a emočních stavů“, které jsou dlouhodobě USA využívány k budování svého vlivu ve světě. Toto se netýká jen České republiky, ale práci s lidským vědomím a jeho ovládání, mají Spojené státy „posvěcené odborníky“ a venkovními projevy je v žádném případě nelze eliminovat. Tyto jen dále přispívají, ať už jsou jakékoliv, k další a hlubší manipulaci, což si opět neuvědomujeme.

Všechny jsou to tzv. „venkovní“ naše projevy. Celá věc byla však naplánována přísnými „vnitřními“ procesy, kdy manipulativní síly a duchovní síly byly zneužity přesně proti systému lásky a harmonie. Tato éra však již končí, měli bychom si to uvědomit. Z tohoto úhlu pohledu nejde nijak venkovně tyto procesy eliminovat. My si mylně myslíme, že můžeme něco zvrátit. Tato věc je velmi nebezpečné duchovní povahy. Je s tím počítáno a na úrovni Univerza byly spuštěny procesy, které jim v tom pomohou. Bohužel. Nejlepší akcí by bylo sednutí k jednacímu stolu, přizvání kapacit v oboru mezinárodního vyjednávání, za použití diplomatickým metod minimálně projevit svůj samostatný konstruktivní přístup k tomu, aby se dalo jednoznačně NATO a USA najevo, že si za svojí státností stojíme a že již končí doba dojení republiky a že už nechceme být tímto žrádlem, kterým jsme byli několik generací.

V dlouhodobějším působení a historie nelze prostě USA, s byť jejím zločineckým syndikátem jen tak odstavit či odstranit. Opět by se tímto vytvořili struktury, které by nás později nakopali do zadku. Musíme si všichni uvědomit, že i USA nám dává jasné zrcadlo nás samých, naší vlastní nejnižší bytostní, troufnu si říct, zvířecí podstaty. Možná si to ani neuvědomujeme, ale pokud vnímáme na USA cokoliv negativního, je to jen obraz nejhlubších a nejtemnějších struktur, které jsou uloženy hluboko v nás samých. Jen tehdy je totiž můžeme poznat, a tedy toto působení klíčujeme a poznáváme. Jsme to my, sami. Tedy z tohoto pohledu nelze nijak zničit nebo zrušit tento zločinecký syndikát, lze ho jen přijmout, dát mu možnost pochopit pravou motivaci pro jeho život a v místě skutečného důvodu tohoto jednání a původu, se pokusit zavést systém pochopení, lásky a harmonie. I oni touží totiž po lásce, hledají ji.

Říká se tomu „VZÁJEMNÁ IMPLOZE VĚDOMÍ“, kdy světelné síly do sebe přijmou síly temna, kdy sebedestruktivnější moc na planetě Zemi může být proměněna do lásky jen v případě, že ji sami v sobě poznáme, poznáme její pravou a skutečnou motivaci a původ. Jen tehdy ji můžeme přeměnit v něco konstruktivního. Zamést toto vše tzv. „pod koberec“ by bylo pro nás později opět smrtelné. Tedy z tohoto pohledu potřebují Spojené státy pomoc, nikoliv násilí tj. projev, kterým se nyní projevují sami. I oni se potřebují poznat, potřebují poznat dokonale konečné důsledky svého jednání, a jakmile se poznají (my sami poznáme tyto struktury „ne-světla“ v nás samých), teprve potom s tím můžeme všichni, na globální úrovni, něco dělat. Jednoduše to vymýtit, zakázat, zničit prostě nejde. Jakmile to identifikujeme v sobě a sami se sebou něco uděláme, začnou se měnit i Spojené státy. Změny budou mírové, bez násilí a excesů, bez kolon, průjezdů a válek.

Myslím si, že skutečně bychom měli jít naopak. Měli bychom v dobrém a lásce tyto vojska přivítat, v lehké nadsázce vyslovit principy, kterými bylo vytvořeno celé Univerzum. Pořádání divadel, setkání s vojáky i veliteli kolony, zkrátka projevit to, že jsme nad věcí, že jsme zcela „vědomí“ tohoto stavu, uvědomujeme si to, že nejen oni, ale i my sami pácháme mnohdy zbytečná zla a že už prostě tomuto destruktivnímu chování děláme tipec a nabídnout jim pomocnou ruku. Koneckonců řidiči i vojáci této kolony jsou na samém chvostě řízení celé operace, jsou to lidé, kteří jakkoliv nedokáží ovlivnit výsledek, že není na místě jakkoliv trestat či komplikovat na této úrovni řízení a projevu, cokoliv.

Zkusme je pochopit, zkusme pochopit nás samé. Zkusme v sobě identifikovat to, co tato kolona do ČR, ve skutečnosti, přiváží. Vždyť to máme od nich naservírováno až pod nos, jen s tím neumíme pracovat. Vidíme sami sebe a naši zvířecí podstatu přímo v přímém přenosu. Můžeme tedy některé fragmenty vzít a skutečně reálně si jimi, sami u sebe, reálně zabývat. Je to nádherný studijní materiál, který je nám předkládán zcela zdarma. Máme ho nyní velmi blízko a můžeme se s ním identifikovat a přemýšlet. Univerzum a Stvořitel to bude dělat tak dlouho, dokud nedojde k vlastnímu našemu uvědomění a konci pěstování veškeré temnoty, která není v nich, ale ve skutečnosti v nás. Temnotu, která je v nás, vyjadřujeme právě oním, jakkoliv násilným způsobem, ke kterému chceme opět, jako krásný a v podstatě moudrý a láskyplný český národ, opět a opakovaně, ale mylně sáhnout. Tady ve skutečnosti bojujeme sami proti sobě, nikoliv proti USA. Ty jsou jen nástrojem. Implozí s nimi a jen implozí, jsou možné změny. Nikdo nikoho, ve skutečnosti, nezmění. Jen změnou sebe sama je možná změna druhého. Dokud si tohle jako národ neuvědomíme, budeme stále Stvořitelem i Univerzem – jeho stvořením, konfrontováni. Nebude se nám to stále líbit, stále uvidíme chybu někde jinde, než sami u sebe. Je to začarovaný kruh, ale dobu, po kterou se vněm, jako v bludišti, budeme pohybovat, můžeme již nyní ovlivnit. Zkusme z něho vystoupit vlastním zájmem o nás samé. Zkusme si uvědomit to, co ve skutečnosti nám nastalé okolnosti říkají. Ač se to možná nebude zdát, je v tom obrovská láskyplná síla. Vím, že jsme již na cestě k jejímu poznání..

 

Pro svobodnenoviny.eu MIO

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • Milí přátelé a čtenáři, v zájmu zachování stále plodné a tvůrčí nálady a atmosféry na diskuzi v rozhranní FCB, musím oznámit skutečně i pro mne smutnou a i náročnou novinu. Zablokoval jsem ve FCB diskuzích tyto uživatele. Tímto se jim omlouvám, nemohu skutečně zatím jinak. Pokud si budou přát níže uvedení dále diskutovat v rozhranní FCB pod mými články, dejte mi prosím vědět na email: mio.discussion@gmail.com. Díky za pochopení. Pevně věřím, že to přispěje ke kvalitě a objektivitě diskuzí. Díky ještě jednou za pochopení.

  Robert Janéz
  Daniel Frýda
  Fleiszner Jan
  Anna Hejret
  Milan Zdrahal
  Jiří Vykopal
  Marian Valigura
  Jaroslav Albrecht

 • · Edit

  Zdravím pane Jaroslave, vidíme všichni tuhle věc z velmi omezeného pohledu. Tím nemyslím, že by naše inteligence byla nějak „podřadná“, leč zatím nedokážeme dohlédnout až na „místa“, odkud bylo celá tato věc vymyšlena. Vnímáme rozlité mléko na podlaze, ale nevidíme a nechápeme, že jsme ho rozlili my sami. Chceme lynčovat „někoho“ za to, ale ve skutečnosti lynčujeme sami sebe. Vůbec nepracujeme se svým nitrem, přestali jsme se ptát, stali jsme se pro zbytek světa lehkých soustem k sežrání. Život na planetě Zemi je dravčím životem a dravčím způsobem přežívání, byť je potenciál života nezměrný. Pokud nás Spojené státy budou považovat za vypatlané, budeme se takto i my vzájemně titulovat. Nevědomě jsme přistoupili na jejich hru a těmito zbytečnými půtkami mezi sebou, jen živíme jejich moc. Dokonce bych řekl, že oni ví, že bude projevené násilí-resp.nějaká forma při průjezdu ČR. Tyto projevy však tuto tzv. „bestii“ živí, ona si v tom libuje, dobíjíme tímto našim přístupem její baterie. Nic to nezmění. Ve skutečnosti jsme vzniknout této bestii dali my. My jsme její otec i matka, koneckonců i produkt, tedy dítě. Bude zabíjet otec matku, či své dítě ? Bude se mu snažit dát lásku a tou se jedině dá cokoliv řešit. Používat její „metody“ – byť násilí – na vytvoření prostoru pro dialog. Koneckonců toto přesně dělá i Putin a můžeme každý den vidět, že to funguje.. Díky Jaroslave za reakci.. 🙂 vše v dobrém a pěkný den..

 • · Edit

  Evi, pevně věřím, že už jsme v tom proudu pochopení. Ano, jak říkáš sama, je to pro úplné naše pochopení asi trochu těžší, ale jsem přesvědčený, že cesta bezpodmínečné lásky je jedinou cestou, jak postupně objevit hlavně sami sebe. Jak sama říkáš, že nebudeš sedět v obýváku a potom litovat toho, že jsi nic neudělala. Tu práci jsi už udělala, už ji máš za sebou jen tím, co jsi napsala do Tvého komentu. USA stále hřeší na to, že toto vědomí a skutečné procitnutí do moudrosti, nás nikdy v životě potkat nemůže. Toto jim dává právě onu dnes neomezenou moc a na tomto dále usilovně pracují celé týmy po generace. Napsal jsem sice, že bychom je měli vítat, v pravém slova smyslu jsem myslel, že bychom měli dát najevo, že víme „která udeřila“, čím jsou pro nás a co nám mají ukázat. I tady se dokonale ukazuje neustále se měnící poloha žáka a učitele, jejich a naše role se v jeden moment stále a dokola střídají. V jeden moment jsme my pro ně učitelem a ve druhý moment oni pro nás. Ve stejný moment jsme jeden pro druhého žákem a takhle se to děje nonstop. Univerzum se takto ideálně a stále poznává. Stvořitelovi kroky jsou skutečně absolutně dokonalé. Obraz nás samých, nyní v podání USA a NATO je snad tím nejmoudřejším jeho počinkem. Pro nás je to velmi šílené a bolavé zjištění, nicméně není lepší cesty a 99% lidí a skoro všichni budeme tvrdit, že je potřeba NATO zlikvidovat anebo z jejich syndikátu vystoupit. Píšeš o samotě, která vznikne, když všichni od nich odejdou. Ano, toto je přesně to, co nás, jako společnost uvrhne do dalších problémů. Nechala by jsi své dítě někde o samotě, odděleně, ve tmě a v koutě, v zimě, bez prostředků a lásky ? Opět by byla produkována bolest a strádání, která by pro lidstvo znamenala opět další lekce. Nikoliv vystoupit, ale zevnitř rozpustit záměry a cíle, které tento syndikát má. To jde jen našim poznáním, že temno není jen v nich, ale také v nás. Rozpustíme-li temno v nás, rozpustí se temno i v nich. Svoje projevy bych nijak neomezoval a klidně bych šel s kytkou, ale s vědomím a způsobem komunikace, který by je šokoval, ale hlavně otevřel oči. Buď na 100% milovat anebo zemřít. Obsah „někdy mezi“ je vždy lidská manipulace a přizpůsobení si faktů za účelem cokoliv získat. Jinak jsi mi udělala obrovskou radost, že tohle vědomí již pomaličku z nás vyvěrá.. Díky za koment a pěkný den..

 • · Edit

  dovolte vzpomínku na r. 1968. situace podobná, taky k nám lezli přátelé. tenkrát letělo heslo : PASIVNÍ REZISTENCE což spočívalo v tom že jsme stáli na chodníku a když jeli kolem tak jsme se všichni otočili zády. doporučoval bych tuto metodu uplatnit i dnes. když to v 68 pochopili spřátelené armády, tak dnes to pochopí i američani.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*