Přirozenou součástí kapitalismu už nejsou jen krize, ale teď i vysoké zdi, ploty z ostnatých drátů a železné opony…

Přirozenou součástí kapitalismu už nejsou jen krize, ale teď i vysoké zdi, ploty z ostnatých drátů a železné opony…

To bylo slávy přesně před čtvrt stoletím; politici pózovali při bourání berlínských a matičních zdí, při fotografování přestříhávání ostnatých drátů na hranicích a zahazování cestovních pasů při zavedení Schengenského prostoru…

Svoboda a demokracie, znělo unisono po celé Evropě, která sklízela frenetický aplaus ze zámoří. Sklízeli též odpůrci těch všech předčasných novot; prezident Klaus, co nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu, že omezí naší suverenitu a nezávislost, se stal vlastizrádcem s šancí na impeachment. A ejhle, vznikla nám právě nová periodicita; po šikovné Šikově filosofii, že hospodářská krize je přirozenou součástí kapitalismu, vznikly i opakující se studené války, železné opony a nové ostnaté ploty na hranicích.

A realita dneška? Ne že by zákaz, ale naopak málem povinnost ve stavění nových plotů z ostnatých drátů a vysokých zdí plyne z příkazů EU. Proto staví 175 kilometrů a čtyři metry vysokou zeď Maďaři na hranicích se Srbskem, aby zabránili přílivu několik set tisíc běženců. Stejné kroky podniká Řecko a Bulharsko na hranicích s Tureckem, když sofistikovaná mnoho set kilometrů dlouhá zeď již stojí na hranicích v Saúdské Arábii proti teroristům Islámského státu. Vize světa se státy za ostnatým drátem, jak se vám líbí…?

psi v keni

A mají v Evropě také psy jako v Keni…? Snímek Břetislav Olšer

A Schengenský prostor se ukázal jako zatraceně předčasný politický úkon. A místo epidemií zde máme hned skutečnou pandemii, jak lze nazvat stěhování národů, jemuž brzy nebude rovno ani se srovnáním stejného dění po druhé světové válce. Nucenou kvótu EU přes tisíc běženců vydržíme, ale co nesneseme, je ebola, HIV, malárie a cholera…

“Získali jsme trpkou zkušenost, kde není opozice, ztrácí se svoboda, politické alternativy proto existovat musí,“ řekl Klaus v Bruselu a EU označil za revoluční experiment a situaci v ní za demokratický deficit, což vede k potlačování trhu a podpoře centralizace. Vzbudil bouři nevole; co si to mohl dovolit, ohrožovat jejich třistatisícové platy? Proto během projevu Vávlava Klause europoslanci demonstrativně odcházeli z jednacího sálu, jiní zůstali a bučeli či nepříliš zdvořile hlučeli. Zřejmě se dá aplikovat na tuto situaci i teorie obráceného rasismu, kdy bučící měli Klause za “bílou vránu”…

uprchlici 12

Každá zeď a plot jsou proto, aby byly zdolávány… Foto: Reuters…

A to, prosím, v EU dnes nemá práci asi jedenáct procent lidí, resp. kolem 27  milionu lidí, z toho více než devatenáct milionů v eurozóně. Další práci odeberou tisíce běženců. Nicméně Václava Klause kritizoval kvůli Lisabonské smlouvě také Václav Havel, na hlavě máslo s „humanitárním bombardováním“ Jugoslávie, resp. Srbska, opět nyní obehnaného zdí….

Jen, co se probudíme, pak požádáme o azyl

Jen, co se probudíme, pak požádáme o azyl… Snímek Břetislav Olšer

Havel ke všemu řekl, že české společnosti chybí mravní povědomí, které je nahrazováno lpěním na materiálních hodnotách. “Mravní řád musí být východiskem,” upozornil Havel. A dodal, že Klaus Česku škodí a je pro něho nebezpečím… A přesto, že Havel vydržel na Pražském hradě jako prezident tři funkčních období, na počátku se čestně a mravně koncem roku 1989 zapřísahal: “Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramaturga…”

Někdejší předseda Evropské komise a jeden z tvůrců eura Jacques Delors prohlásil v rozhovoru pro britský deník Daily Telegraph, že fungování eurozóny je podle něj od začátku chybné. Delors působil v čele EK mezi lety 1985 až 1995. Je jedním z klíčových architektů jednotné evropské měny. Kdy ho někdo obviní z velezrady EU?, že vědomě uvedl přes 501 milion jejích obyvatel v bohapustý omyl? A to poslanec za SZ Liška však chtěl postihnout impeachmentem Klause a podat na něj kompetenční stížnost k Ústavnímu soudu jen proto, že se jako prezident odmítá podřizovat EU pod vedením nynějšího socialisty a bývalého předsedy Portugalské komunistické strany pracujících – Revolučního hnutí strany proletariátu José Manuela Barrosa. Na rozdíl od něho měl Václav Klaus opět pravdu a státnickou zodpovědnost za Česko.

Trochu odbočím; v Izraeli slýchám neustálé nářky Židů, když jim OSN v jednom kuse vyčítá do  budoucna asi 700 km dlouhou bezpečnostní zeď, která za dobu své zatím 200kilometrové existence snížila počet sebevražedných atentátů skoro na nulu, za to rezolucí Rady bezpečnosti kárajících židovský stát za porušování lidských práv, stoupl na několik stovek; takřka ani jedna nebyla ku prospěchu Izraele. Ale, na každou svini se ve vanštrokách voda vaří, říká se u nás na Valašsku. A už je to tady…

bezpecnostni zed izrael

Bezpečnostní zeď na hranicích Izraele a Pásma Gazy… Snímek Břetislav Olšer

EU vyžaduje plnění kvót pro přijímání uprchlíků z Afriky a Blízkého výchovu a jako zázrakem se vynořily studie, tvrdící, že milionové počty běženců budou zemím, které je přijmout, přinášet zisky. Prý šest tisíc eur na jednoho běžence od EU vše vynahradí zemí, jež neodmítne kvóty a jako Česko přijme ročně na tisíc utečenců, letos 1 328…  Zatím. Ty tam jsou jíž řeči o tom, že Klaus neměl pravdu, když tvrdil, že vstupem do EU přijdeme o suverenitu, svobodu a demokracii. Všechno je ale úplně jinak. Pokud se však najde někdo, kdo se Klause zastane, je najednou málem zrádcem vlasti, xenofob a rasista.

Co čeká Evropu a před čím se již ničím neochrání? Především nás možná čeká pandemie nákaz, které Česko, nedej Bože, neminou, ani když nám EU poskytne další miliardy. Ty totiž spolkne epidemiologické vyšetření každého běžence, jeho ubytování, nakrmení a zjištění jeho integrace do společnosti, a to ještě nebyla řeč o jazykových bariérách a jejich hypotetické odstranění, sehnání práce na úkor našich nezaměstnaných, potíž s gastarbeitry je celoevropsky známá.

uprchlici 25

Kromě zmiňovaných eboly, cholery, HIV a malárie je zde riziko možnosti zavlečeni nemocí TBC a lepry, které se hojně vyskytují v oblastech, odkud imigranti přicházejí. Tyto nemoci jsou mnohem závažnější než cholera a další infekce rovněž vzhledem k obtížnosti jejich léčby. Hrozí Evropě krutá válka se zoufalými a všehoschopnými běženci infikovanými bídou, ebolou či HIV?

Zásadní potíž však tkví v činnosti speciálních policejních služeb, které budou muset vytipovat mezi miliony běženců ty, kteří se infiltrovali mezi ně jako potencionální teroristé Islámské státu. A to bez osobních dokladů, jež mohou být též falešné, pokud je vůbec budou vlastnit. Jak nešťastným běžencům poradit? Zkuste to v Kanadě, kde ročně přijmou přes 200 tisíc imigrantů, dvě třetiny na tzv. bodový systém, aby si bez investování dolaru do vzdělání a praxe cizinců zajistí špičkové profese, zbytek jsou jako daň z přepychu nelegálové ze zemí třetího světa, žádající o status uprchlíka. A právě země javorového listu chce iniciativně přijmout běžence z Afriky a Blízkého východu.

Proč ta humanitární posedlost? Měl jsem možnost uskutečnit v Torontu rozhovor s představitelem The Heritage Front – Cesta dědictví Volfgangem Waltrem Droegem. Tato strana je v silně opozici proti všem, ovšem když přijde na lámání chleba, třeba toho “romského”, jsou všichni zajedno. Proto jsem se mohl zeptat: “Asi tři tisíce členů The Heritage Front v těchto dnech rozšiřuje po Torontu letáky, v nichž nabádají kanadskou vládu, aby omezila příliv utečenců romské komunity z Evropy. Co vás k tomu vede?”

“Kanada přijala jen v roce 1997 na 250 tisíc legálních utečenců, z toho jich přišlo do Toronta a okolí asi 80 tisíc. Tisíce lidí se v tomto období přistěhovalo nelegálně. Jedná se hlavně o uprchlíky barevné pleti z tak zvaného třetího nejchudšího světa. A těm přijde vhod každá práce, hlavně však kanadské sociální dávky. Vyhovuje to našim podnikatelům, jimž tito chudáci vytvářejí levnou pracovní sílu, za níž neplatí sociální a zdravotní pojištění. Berou navíc příležitost kanadským občanům, kteří by však museli za stejnou práci dostávat platy až dvojnásobně vyšší, než imigranti.”

Celkově ročně v Kanadě žádá o uprchlický status plus mínus 34 800 lidí. Vede Mexiko (8069), Haiti (4963), Kolumbie (3132). Rozhodnutí kanadské vlády jsou však směrodatná a není proti nim dovolání, ani odvolání. Dnes chce Kanada přijímat i africké běžence, jež se ocitnou v rozlohou druhé největší zemi na světě, navíc jen s necelými 36 miliony obyvatel. Pracovních míst je spousta. Imigrantů je zapotřebí; kdo by potom v Kanadě zametal chodníky, svážel odpadky, kácel tamní lesy…? Naskytnou se jim závažnější potíže, až bude torontská sociálka honit jejich děti pořád do školy. Ekoteroristé na Hradě! Zavolejte “kukláče” a deratizátory…

olser skvorecky

V Torontu s Josefem Škvoreckým a jeho švagrem Lumírem Salivarem…

Kanada není zdaleka tak útlocitná, jak to na první pohled vypadá; za to že ročně přijme přes dvě stě tisíc imigrantů, z toho legálně asi 150 tisíc těch, kteří splní podmínku tzv. bodového systému. Tím získá bez investice jediného centu hotového pracovníka pro asi tisíc vybraných profesí, takže mohou okamžitě nastoupit do práce a ihned bez zaučování přinášet firmě zisk. A za to, že takto Kanada „krade světu“ mozky, musí přijmout i na 50 tisíc lidí z nejchudší části planety. Výhodný obchod, žádné lidumilství…

V letadle letí lidumilové Nečas s Kalouskem. Nečas říká: “Vyhodím z okénka tisíc stokorun, ať má tisíc lidí radost…“ Kalousek ho přebije: „Vyhodím z okýnka pět tisíc dvoutisícovek, ať má radost pět tisíc našich občanů…“ Pilot se otočí a řekne: „Vyhodím vás z letadla oba, ať mají radost všichni…“

Inu, stěhování národů se tak stane po železné oponě, studené válce a nových bezpečnostních zdech další periodicitou, o níž jsme si mysleli, že jednou provždy z planety zem vymizela; jako třeba černý kašel…

 

Blog autora http://olser.blog.idnes.cz/
Další komentáře, glosy a ukázky z mých knih na webech olser.cz, bretislav-olser.enface.cz a na mém facebooku

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Přirozenou součástí kapitalismu už nejsou jen krize, ale teď i vysoké zdi, ploty z ostnatých drátů a železné opony…

  • Nejlepe v tomto pripade je vzit si priklad z Izraele. Ten jaksi emigranty jine barvy kuze neprijima pro udrzeni ‚ciste rasy zidovske‘. Kdyz ma byt Izrael pouze pro zidy, tak v tom pripade Evropa jen pro bile Evropany!

  • · Edit

    autor článku má nejspíše velice krátkou paměť-sám Václav Klaus má na hlavě přímo kopec sraček-vždyť to byl on,kdo nás chtěl dostat do EU a za každou cenu co nejdříve přijmout euro-nestalo se tak díky(také jeho) totálního rozkradení a zadlužení republiky jeho zpackanými privatizacemi-to že později otočil o 380°,když viděl,jak to všechno jde totálně do hajzlu,toto podle mě není ekonomický pragmatizmus,ale totální vychcanost-a také to hodně svědčí o jeho charakteru-místo,aby si tedy stál za svým,tak vykládá akorát to,co je v danou chvíli trošku nepopulárnější,aby zrovna on byl ten největší rebel a hodně se o něm mluvilo-vážím si jej jen v jediné věci a to je otázka Ruska,jinak zprasil na co sáhl tento „ekonomický expert“.V otázce protiruských sankcí podle mě má ovšem pravdu,jinak bych ale tomu starýmu oprornýmu židákovi nepodal ani ruku

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*