Příroda umírá v globálním měřítku

Příroda umírá v globálním měřítku

Mizení divoce žijících druhů zvířat a rostlin pokračuje katastrofickým tempem. K takovému závěru přišli odborníci z WWF. Ve zveřejněné zprávě WWF Index živé planety se píše, že od roku 1970 do roku 2010 se populace savců, ptáků, plazů a ryb snížily o 52%.

V Nepálu lov a likvidace přirozeného prostředí stanovišť vedly ke snížení populace tygrů ze 100.000 na 3.000. V Ghaně se populace lvů v jedné rezervaci za 40 let snížila o 90%. Analýza populací strunatců zjistila, že se jejich počet za 40 let snížil na polovinu. Nejhorší situace je v Jižní Americe. Jen o málo lépe na tom je Asijsko-Tichooceánský region. A to je jenom část příkladů ze zprávy WWF, jež hodnotí „zdraví“ Země.

umirajici priroda

Jak ze zprávy vyplývá, v průběhu 40 let naše spotřeba přesahuje schopnost planety obnovovat zdroje. K tomu aby tyto ztráty byly nahrazeny, jedna Země nestačí: je třeba 1,5 této planety. Pomoci zachránit živou přírodu mohou země s velkou „biologickou kapacitou“ – schopností ekosystémů produkovat cenné biologické zdroje a pohlcovat odpady (včetně oxidu uhličitého). Mezi jinými, jednou z předních stran v této oblasti je Rusko. Důvodem je obrovská rozloha naší země s velkými plochami panenských lesů. Vedoucí Programu pro zachování biodiverzity Vladimir Krever se však domnívá, že toto bohatství je třeba chránit:

Máme dostatečně dobrou legislativu. Pokud by byla zcela dodržována, tak by vše bylo dobré. Hlavním problémem je kácení lesů. Odborníci říkají, že bychom se měli vyhnout těžbě těch lesů, které nikdy nebyly těženy. Pokud k ní však dochází, tak by měla být zajištěna gramotná obnova těchto porostů.


Kromě Ruska má velkou biologickou kapacitu také Čína. To je ale země s rychle rostoucí ekonomikou, která na ekologii působí negativně. Ochraně přírody však také moc nenapomáhá tradiční čínská medicína, poznamenává odborník:

Pro mnohé druhy představuje hrozbu tradiční čínská medicína s její poptávkou po orgánech a částech těl různých druhů živočichů: tygrů, leopardů, některých druhů žab, atd. S tím je možné bojovat pouze cestou osvěty, že léčivé účinky takovýchto přípravků jsou velmi silně přeceněny.

Lidstvo má dostatek sil k tomu, aby obrátilo situaci a začalo okolní svět chránit, tvrdí pracovníci WWF. Tehdy lidstvo zajistí i sebe, jsou přesvědčeni ekologové.

zdroj : http://czech.ruvr.ru

Reklama

Místo pro Vaší reklamu
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*