Příprava politické destabilizace Slovenska?!

Příprava politické destabilizace Slovenska?!

Síly, které stály na pozadí převratu v roce 1989 a slibovaly širokým masám modré z nebe- ve skutečnosti se však podílely na rozkrádání společného majetku- se znovu aktivovaly. Organizují demonstrace, jejichž cílem je opovržení současné vlády, jelikož se SR jako člen V4 stala „neposlušným“ státem a odmítá diktát vedení EU.

Stanovisko zemí V4 k masovému přílivu emigrantů do EU- což je vlastně vnášení řízeného chaosu do Evropy ze strany globální elity- je známo. Státy V4 se brání poměrnému přerozdělování emigrantů- plnění povinných kvót- které chtělo nadiktovat vedení EU. Uprchlíci, jsou to v podstatě chudáci, oběti vojenských intervencí nebo podněcování ze strany západu. Tvoří však jen menší část z celkového počtu emigrantů z afroasijských zemí. Většina je produktem náboru a převaděčů.

Důvody odmítnutí povinných kvót jsou jasné, velké množství, vysoké fin. náklady, jiné náboženské vyznání a nižší stupeň společenského rozvoje. Tato populace je vhodným objektem pro podněcování a šíření náboženského fanatismu a nesnášenlivosti vůči jiným kulturám. Etnika mají vysokou porodnost, 8 dětí / žena, hrozí šíření cizokrajných chorob a změna majoritní společnosti. Vedení EU tímto neposlušným státem V4 chce okleštit, případně zastavit čerpání eurofondů, dokonce se vzpomínalo použití síly. Vedení strany evropských socialistů (PES) navrhlo v loňském roce pozastavit Smeru členství ve straně. S tímto záměrem vyrukovalo zase t.r. a rezolutní postoj zaujímá předseda Gianni Pittella. Důvody pro pozastavení členství jsou: Odmítnutí přijmout povinné kvóty, vytvoření vládní koalice ze SNS, názor vlády na islám apod.

Je třeba poznamenat, že polit. vedení EU jako C.Junker, D.Tusk, M.Schulz F. Timermans, P.Rassmussen, J.Stoltenberg a podobní politici členských států nejsou zárukou rozvoje mírutvorné, svéprávné a sociální Evropy, což je správná cesta. Zvětšování majetkové nerovnosti je cesta do propadliště – viz dějiny. Je nejvyšší čas, aby tito politici jako i degenerovaní generálové byli staženi z oběhu, protože svou činností přivedou Evropu a svět do záhuby!

Některé aktivity prezentované evropskými socialisty iniciovaly neznámého autora na toto satirické zhodnocení: Rozdíl mezi konzervativci a nynějšími evrop. socialisty je stejný jako rozdíl mezi Coca-Colou a Pepsi-Colou!! Netřeba se divit, že levicově smýšlející lidé v Evropě, nebo ve světě zakládají nové levicové strany a hnutí -Podemos a další- protože vidí, že kvazi levicové strany se staly lokaji velkokapitálu a globální elity! V souvislosti s tím vzpomenu citát Thomase Jeffersona, třetího prezidenta USA: Konec demokracie přijde, když vláda padne do rukou bankám a bohatých podniků! – Výstižné. Bývalý prezident USA nedávno prohlásil, že v USA demokracie už byla. Ficova vláda se snaží odolávat záměrům směřujícím k potlačení sociálních práv širokých vrstev, čímž se dostala do nemilosti velkokapitálu a glob. elity.

Demonstrace v Blavě, pořádané proti současné vládě nejsou spontánní a velmi připomínají demonstrace v Praze proti Zemanovi. Demonstranti tam měli menší červené kartičky, ale sponzor a podněcovatel je stejný. Aktivita kavárenských povalečů-Havloidů za pomocí politických šašků vzbuzuje podezření na destabilizaci politické scény v SR. Toto může negativně ovlivnit pozici Slovenska před převzetím předsednictví EU v tomto složitém období.

Aktéři usilující o světovládu prostřednictvím masmédií, jejichž drtivá většina je v rukou velkokapitálu, dennodenně podsouvají lež obyvatelům naší planety. Od II. světové války téměř permanentně podněcují nebo vedou dobyvačné války, které začaly na Korejském území, pak Vietnam, Irák, Sýrie, Afghánistán, Grenada, Kongo, Jugoslávie, Jemen a v dalších státech. Rovněž je třeba připomenout zásahy, které probíhaly pod hlavičkou „Arabské jaro“. Některé zdroje uvádějí, že o život přišlo přes 50 milionů lidí a tento počet obětí zaostává pouze o něco méně, než bylo obětí v II. světové válce!

V současnosti západní propaganda označuje Ruskou federaci za potencionálního agresora, západ řinčí zbraněmi a posouvá vojenské základny směrem na východ. Jsou to nezodpovědné a lživé tvrzení, jelikož RF vlastní cca 1/6 zemské souše a má 36% nerostných zdrojů naší planety. RF umožnila sjednocení Německa a souhlasila se zrušením Varšavské smlouvy. Myslím si, že toto je dostatečným argumentem, aby občan objektivně zhodnotil, na čí straně je pravda! Pod vlivem propagandy se stali lidé lhostejní a nevšímaví k aktivitám připravovaných globální elitou. Jejím cílem je zavedení světovlády -NWO- získání moci a bohatství.

Protesty mas obyčejných lidí proti jadernému vyzbrojování, které probíhaly v minulém století v západní Evropě, jsou bohužel minulostí.

Rozsáhlá manipulace společenského vědomí masmédii způsobila nedozírné mentální újmu lidské populaci. Demoralizované člověk-produkt cílené propagandy-není schopen posoudit pravdivé informace a fakta na něj nezabírají! Jako příklad stačí uvést privatizaci po R 89, kdy rozkrádání státního a národního majetku probíhalo za jásotu občanů.

V zájmu zachování života, EU potřebuje urychleně provést personální změny a začít budovat mírotvornou, svéprávnou a sociálně orientovanou Evropu.

Pokud nedojde k urychlené a radikální změně současného trendu, je možné to ospravedlnit jen tím, že evropské národy si zvolily cestu eutanazie!!!

 

Ing. Richard Novák

(Protivládní demonstrace v Blavě Foto: SME/Jozef Jakubčo)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Příprava politické destabilizace Slovenska?!

  • V4 bude ode dneška jednat výhradně pod dohledem Německa a Francie. V4 nesmí mít jiný názor. Totalita, která byla brzděná Velkou Británií, se nadechla k novému útoku na svobodu. Za každou cenu chtějí prosadit čtvrtou říši, kterou ovládne Německo. My máme zkušenosti s 300 letou nadvládou Habsburků, s protektorátem a přesto strkáme hlavu znovu do oprátky. Podpořme každého, kdo jakýmkoliv způsobem oslabí nebo zpomalí tuto tragedii, kterou představuje současná vrchnost v EU. Nevolme eurohujery, volme kohokoliv, kdo má jako prioritu národní obrození.

  • Lžou nic jiného ani neumí, je těžké ukazovat prstem když nesmíme ale je na Nás jestli se vzdáme !

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*