Přinese Bělorusku návštěva Františka požehnání, anebo prokletí?

Přinese Bělorusku návštěva Františka požehnání, anebo prokletí?

„Papež“ plánuje návštěvu Běloruska. Podle statistiky zde žije 78 % Bělorusů, 13 % Rusů, 4 % Poláků a 3 % Ukrajinců. Většina obyvatel jsou pravoslavní. Jaký cíl sleduje František? To ví on a architekti NWO. Jaký užitek přinesla jeho návštěva jiným zemím bývalého Sovětského svazu jako je Gruzie, Arménie, Azerbajdžán? Žádný, ani politický ani náboženský, ale opak.

Jaký je ideologický program Františka?

Františkovi nejde o vnitřní obrodu křesťanství skrze osobní vztah ke Kristu.

Františkovi nejde o obnovu křesťanské Evropy. Naopak, jde mu o likvidaci morálních základů a zničení křesťanské Evropy.

František nebyl a ani není pravým papežem, protože na něm, jako na heretikovi, leží Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9. Svou činností a svými návštěvami toto Boží prokletí vnáší na to území, na které je přijat.

Byzantský katolický patriarchát, který je prorockým hlasem volajícího na poušti, vyzývá, jak pravoslavné tak katolíky, zvláště kněze a řeholníky, aby se obrátili na papežského nuncia s žádostí, aby Františkova plánovaná návštěva Běloruska byla zrušena. Zároveň vybízíme všechny věřící, pravoslavné i katolíky, aby se sjednotili na společném čase modliteb, mezi 20-21 hodinou, ve společném modlitebním úmyslu – za ochranu Běloruska. Ať se modlí jakékoliv modlitby, moleben, růženec či žalmy aneb o ať se alespoň v tomto čase po dobu jednoho měsíce upřímně modlí Otčenáš. Bůh pak uchrání Bělorusko od prokletí, které František vnáší prosazováním homosexualismu a islamizace.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

+ Samuel OSBMr

mluvčí BKP
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*