Šokující výpověď údajné bývalé členky z řádu Iluminátů, která popisuje tuto organizaci (3.část)

Šokující výpověď údajné bývalé členky z řádu Iluminátů, která popisuje tuto organizaci (3.část)

Pokračování článku rozhovoru bývalé členky z řádu Iluminátů o jejich plánech ovládnout svět.

 

pokračování článku :

Izrael

SVALI : Konflikt na Středním východě slouží pouze Iluminátům. Oni Izrael ve skutečnosti nenávidí a a doufají, že jej jednou uvidí zničený. Jedna z akcí, kterou přijme OSN, potom co převezmou vládu bude deklarace zabránění války v tomto regionu, což učiní mnoho lidí šťastnými.

Nicméně v tom stejném čase budou tajně vyzbrojovat obě strany, aby udrželi konflikt. Již v minulosti  dostali zbraně ze Sovětského svazu do Palestiny ve jménu podpory přátelství mezi SSSR a Araby. Na druhé straně USA dělá to samé s Izraelem ze stejných důvodů.

Tito lidé si libují ve sledování světa jako na velké šachovnici. Kontrolují války mezi národy a následně tam zavádějí jejich vlastní pořádek. Rusko má být jednou v jejich plánech mnohem silnější, než dnes, všichni  vojenští školitelé Iluminátů navštěvovali Rusko, aby se učili od místních vojáků. V NWO budou mnohem silnější, než USA.Jsou Ilumináti spiknutí židů ?

SVALI : Absolutně ne. Ve skutečnosti byl Hitler a jeho lidé (hlavně Himmler a Gobbels) Ilumináty vysoké úrovně. Ilumináti jsou extrémně rasistická organizace. I já jsem byla jako dítě nucena k „zábavě v koncentračních táborech“ na naši farmě ve Virginii a také v samostatných táborech v Německu.

V dávných dobách Židi bojovali s okultismem. Podívejte se na Starý Zákon, který popisuje jak chtěl Bůh prostřednictvím Židů očistit zemi od okultistických spolků a pohanů, vyznávajících Baala, Astarte i jiné babylonské idoly. (týká se to samozřejmě pravých Židů a ne potomků Chazarů, kterých je na světě více.)

Z emailu pro Henryho Makowa : V této skupině jsou velmi mocní Židé. Jako kupříkladu známá rodina Rothschildů, která kontroluje finanční impéria v Evropě (a nepřímo v USA).

Znala jsem také osobně lidi, jejichž rodiče byli židovskými obchodníky s diamanty, jsou v organizaci velmi vysoko. Ale aby získat vládu mezi Ilumináty, tak je můžou v noci probudit a přinutit je se vzdát své víry a oddat se Luciferovi. Věří, že tímto způsobem získají bohactví a vládu, což se částečně splní, ale za příliš vysokou cenu. (ztráty své nesmrtelné duše.)

Mimo jiné je idea koncentračních táborů v jejich plánu velmi silná. Hitler, Himmler, Goebels a jiní byli vysoce postaveni Ilumináti (Himmler byl dokonce výš, než oba první) a Mendele byl jejich placená loutka, pracující později jako školitel amerických Iluminátů v době, kdy se v Jižní Americe ukrýval. Všichni tito lidé věří, že pracují pro své bohy, aby zničili židovskou rasu a je mi velice, velice líto  z toho zla, které provedli světu a jsem velmi ráda, že jsem je opustila.

Doufám, že jsem pomohla. Vždy jsem přemýšlela proč jsou vysoce postavení Ilumináti a bankéřské rodiny (baron Rothschild z Francie je jedním ze třinácti evropských lordů, můžete je také nazvat králové, kteří řídí Evropu a zasedají v tajné světové radě), také všichni Židi. Zdá se jednak, že nenávidí vlastní rasu.

Jsou rasisti ?

SVALI:  Mnoho Iluminátů jsou plní idejí Čtvrté říše. Jsou rasisti a mnoho z jich jsou Aryjci. Věří v nadřazenost své rasy, své čisté krve a inteligenci a během svých rituálů často zástupce jiných ras obětují.

Chtějí vytvořit geneticky upravenou rasu nadlidí, která by vládla společně s jejich potomky. Rovněž věří v ideální Platonův stát a chtějí jej stvořit. Utopie, která bude NWO. V jejich plánech bude inteligence řídit a stáda ovcí, neboli masa bude sloužit svým pánům. (to je jejich pohled na svět : okultisti jsou osvícení a moudří a obyčejní lidé jsou ovce, které je třeba vodit za nos.)

Svobodné zednářství

SVALI : Svobodní zednáři a Ilumináti je jako rukavice na jedné dlani. Nezajímá mě jestli to někoho zabolí, ale to jsou fakta. Zednářský chrám v Alexandrii, Virginii, chrám ve Washingtonu DC slouží k učení členů Iluminátů. Chodila jsem tam na zkoušky, abych získala vyšší stupeň a mohla se účastnit obřadů. Představitelé této zednářské lóže jsou také Ilumináti.

Tak to bylo v každém větším městě ve kterém jsem žila. Nejvyšší představitel zednářů je také vysoký představitel Iluminátů. Moji dědové byli také vysocí představitelé Zednářů v Pittsburgu a současně představitely Iluminátů v tomto regionu.

Tudíž jsou všichni Zednáři Ilumináti? To ne, hlavně když hovoříme o nízkých úrovních a  nováčcích, myslím že ani nevědí o rituálech, které se konají uprostřed noci v hlavních chrámech. Mnoho z nich jsou úspěšní podnikatelé a Křesťané. Ale na druhé straně jsem nikdy neslyšela o někom, kdo by měl stupeň 32 a vyšší a nebyl členem Iluminátů, kteří vytvořili Zednářství jako prostředek k jejich činnosti.

FBI, CIA jsou infiltrované stejně jako Mormoni

SVALI : Mnoho ředitelů a velitelů v FBI patří Iluminátům. CIA pomáhala vyvést do Spojených států německé vědce po Druhé světové válce. A opět, mnoho z nich bylo mocnými Ilumináty ve své zemi a vědci byli v USA přivítáni s otevřenou náručí. Přenechali jim celou svou práci.

Mormoni se účastnili setkání s vedením Iluminátů už od roku 1950. To samé platí pro svědky Jehovy.

Studená válka

SVALI : Rusko pro nás nebylo nikdy žádnou hrozbou. Marxismus byl vytvořen Ilumináty  a představen jako protiváha kapitalizmu. Sekta hluboce věří ve smysl neustálého vyvažování a kontroly obou stran. Chovají se k historii jako k šachové hře, financují obě strany konfliktu a na konci i tak získají své cíle. Je to pro ně zábava a mají moc nad všemi politickými stranami. Vlivný západní finančník se může tajně setkat se svým ruským „protivníkem“ a budou se oba smát z lidí, které  berou jako slepé ovce.

Je to skutečně mezinárodní organizace a není v ní místo pro žádnou formu vlastenectví. Existuje v ní i výměna lidských zdrojů, ruský specialista, nebo trenér může na čas přiletět do USA k vykonání určité práce a vrátit se do své země.

Tréning sebevrahů

SVALI : Dělá se to takto (byla jsem trénovaná stejně)

 • Když má dítě 2 roky, umístí se do kovové klece a připojí k elektrodám. Posléze se několikrát omráčí elektrickým proudem.
 •  Vytáhne se z klece a dají mu do rukou malé kotě. Řeknou mu, aby ho uškrtilo. Dítě se rozpláče a odmlouvá.
 •  Strčí dítě zpět do klece a pouští do něj elektrický proud tak dlouho, dokud neztratí sílu křičet.
 •  Opět jej vytáhnou a dají znovu rozkaz, aby kotě zabilo. Tentokrát se bude dítě třást, plakat, ale většinou to udělá, jelikož se bojí dalšího mučení. Potom může zajít do rohu a vyzvracet se, ale trenér jej pochválí za dobře vykonanou práci.

To je první krok. Zvířectva jsou časem čím dál tím horší, adekvátní k věku dítěte. V jednom momentu se přikazuje zabít lidské nemluvně. Ne vždy se to ve světě děje přesně takto, může být v centru VR, nebo pod hypnózou. Ve věku 9 let již děti umí složit pistoli, mířit a cílit na terče na rozkaz. Trénují se na reálně vypadajících figurách, později na zvířatech. Potom na lidech „nepotřebných, “ nebo ve virtuálních centrech. Trénováni jsou chváleni za postupy a vykonávání rozkazů a mučeni za porážky.

Čím je dítě starší, nebo je již teenager, je trénink intenzivnější. Do té doby, než mají 15 let je většina z nich přinucena k soubojům mezi sebou a to i na očích lidí, jako v ringu. Tyto souboje spíše nejsou smrtelné a většinou končí kdy již jeden z účastníků nemůže vstát ze země. Používají příruční zbraně a říká se jim, aby to brali jako boj na život a na smrt. Jestli dítě prohraje, tak je surově pokáráno svým trenérem, který z toho důvodu ztratil tvář a pokud vyhraje, tak je zasypáno pochvalami.Ve věku 21 let jsou již vytrénováni a jsou z nich mašiny k zabíjení, které jsou čas od času prověřovány, jestli jsou nadále poslušné. Takovým způsobem se školí děti Iluminátů v Německu, já jsem tím rovněž prošla.

Víra v rodinu

SVALI : V době kdy své děti mučí, hovoří na ně milým tónem a jako „dělám to všechno jen pro tebe, protože tě mám rád“. Pro ně je vyjádřením lásky to, aby vyrostly silní a nebezpeční a připraveni na vedení druhých a získání vyšších pozic.

Jestliže některý vůdce kultu uvidí dítě, které by chtěl jako své, tak jej milující rodiče odevzdají s radostí, že jejich dítě bude vychovávat někdo mocný.

Pamatuji si na stovky hodin bolesti a lží a řečí, když jsem byla raněná, nebo zrazena, že taková je povaha člověka. Dělali to navzdory tomu, že mě chtěli učit nějakých vyšších hodnot. I z důvodů zákeřné a politické povahy skupiny, měli částečně pravdu : naivní budou rozmačkáni. Znala jsem i takové rodiče, kteří zkoušeli své děti této „lásky“ ušetřit, ale byli zdecimováni jinými členy rodiny, kteří to chápali jako jejich projev slabosti a neúspěchu.

Morálka

SVALI : Většina z nich jsou trpící oběti, které neví, že je možnost tuto skupinu opustit. Je mezi nimi mnoho nespokojených a mohly by hromadně odejít, kdyby jen věřili, že můžou odejít a dále žít. Mnoho trenérů, které znám (ano vím, sadističtí pedofilové) nejsou spokojeni s tím co dělají. Mohou šeptat a ukazovat, že nejsou spokojeni z činů, které po nich chtějí.

Víš co je největším důvodem proč se někteří chtějí angažovat uvnitř skupiny? To, že již nemusí ubližovat jiným lidem v průběhu školení a nebude ani jemu ubližováno. A samozřejmě můžeš řídit ty pod tebou, proto to je tak motivující.

Ilumináti jsou pekelní lidé, kteří si navzájem vrážejí kudly do zad, každý se chce angažovat. Nejsou to milí lidé a jen zneužívají druhé k získání vlády a peněz.

Nikdy se otevřeně nepřiznají ke svému členství, nebo aktivity kultu. Prezentují se jako slušní obyvatelé „Křesťané“, obchodníci a jako příklad společnosti. Jejich obraz je ve společnosti velmi důležitý a přikládají mu velkou důležitost, aby udrželi falešný obraz jejich normálního života a opovrhují těmi, kteří se odhalí. Popírání je jejich velká síla a většina z nich nemá ponětí do jak velkého zla se namočili.

TV

Pamatujete na výzkum, který potvrdil, že sledování televize nemá vliv na chování dětí? Uhádněte, kdo tento výzkum financoval? Je to hromada blábolů. To co každý člověk sleduje má na něj mimořádný vliv a v organizaci je to dobře známý fakt. Využívají televizi jako nástroj  na manipulaci davu. Nemůžou tímto způsobem totálně změnit vaši osobnost, ale má vliv na přijetí násilí, pornografie, okultismu, od útlého věku.

Hudba

Britney Spears, Eminem i jiní jsou jimi vykořisťováni ke zpěvu toho co chtějí. Mnoho špičkových umělců na vrcholu se zodpovídají „Klubu Myšky Miky“ (staré dobré impérium Walta) a nabízí jim slávu záměnou za spolupráci a nebo kontrolu mysli.

Jak mnoho textů omlouvá sebevraždy, násilí, nihilismus, nebo New Age v dnešní populární hudbě? Sami si to přečtěte.

Slabé stránky Iluminátů

SVALI :

 1. Arogance. Myslí, že jsou nedotknutelní a to je může vystavit útoku.

2.  Kdyby se nějakým zázrakem dostatečné množství lidí o tomto dozvědělo a vzalo to vážně a začali se vůči nim bouřit, tak by se je s Boží pomocí a modlitby možná podařilo zastavit a chtěla bych to z celého srdce.

3.  Zbavení se pornografie, prostituce nezletilých, pašování drog a zbraní by je mohlo zbavit obrovských příjmů. Možná by je to trochu zpomalilo. Ale upřímně řečeno, zastavení toho může být stejně těžké, jako zastavení celé organizace.

Merchanizmy popírání

SVALI : Důkazy leží na ulici, ale dle mého názoru obyčejný člověk NECHCE vědět co se doopravdy děje a kdyby byl konfrontován s důkazy, tak raději otočí hlavu na druhou stranu.

Pamatujete na projekt MK Ultra?(mučení s vymýváním mozku CIA). Dokonce kdy byly odtajněny dokumenty a dokázáno, že se nejedná jen o konspirační teorii, tak to lidé ignorovali.

Myslím, že média, která ignorují toto rituální vykořisťování lidí, podporují jen lidské potřeby, aby neznali pravdu o naši realitě.

Proto si nemyslím, že by lidé udělali cokoliv proti Iluminátům, dokonce kdy již budou o nich vědět. Omlouvám se za cynismus, ale opírám se o životní zkušenosti.

Ilumináti se příliž nezabývají takovými výtisky, rozhovory a tím, že jsou odhalováni, jelikož počítají s většinou lidí, která tomu neuvěří i za pomocí mediální kampaně. (viděli jste nedávné články smějící se z konspiračních teoriíí? Asi uhádnete, kdo vlastní Time a Warner?)

Slyšela jsem asi před pěti lety, jak se tomu na setkání vůdců smějí a pochybuji, že se od té doby jejich přístup změnil. Kdyby lidé i tak uvěřili a začali jednat, byla bych zaskočena a šťastná.

Druhá část článku

První část článku

 
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • · Edit

  Chci říct světům, že Ilumináti jsou skuteční, protože jsem viděl výhodu být členem Iluminátů, několikrát jsem se pokusil připojit k Iluminátům, byl jsem oklamán spoustou peněz, ale nevzdal jsem se, protože Vím, že pokud najdu skutečné Ilumináty, můj život se navždy změní, takže jsem se nezastavil, dokud jsem nenašel skutečný oficiální e-mail a telefonní číslo skutečného Ilumináta, pokud se chcete připojit ke skutečnému Iluminátovi, chci, abyste věděli i může vás přesměrovat na skutečný oficiální e-mail a telefonní číslo iluminátů, kteří mají zájem nebo byli tolikrát podvedeni jako já, kteří se stále zajímají o připojení k Iluminátům, protože jste věřili, že když se přidáte, váš život se změní, to jste udělali Nemusím se o nic starat, protože jsem tu byl, abych vám ukázal správný způsob, jak se připojit ke skutečným světlům, chci, abyste všichni věděli, že když jsem byl plně zasvěcen do Iluminátů, získal jsem tolik výhod jako nový člen, Okamžitě vám mohu říci několik výhod, které jsem dostal en ne 1 000 000,00 $ na začátek nového života, dům dle vašeho výběru auto dle vašeho výběru, bratři / sestry, kteří mají zájem připojit se k Iluminátům, toto je skutečný úředník Iluminátů (e-mail: +447418361059

 • · Edit

  Postup montáže veľkého chrámu osvetlených peňazí a moci sa pripojte k veľkému bratstvu lásky osvetlenému dnes, čo je náš agent +1470 543 5889 alebo obyčajnou poštou alebo pohľadnicou (greastestillumininati4@gmail.com)
  Ste podnikateľ alebo podnikateľka, politik, hudobník, študent, chcete byť v živote bohatí, slávni, mocní? Pripojte sa k adoráciám iluminátskeho bratstva ešte dnes a okamžite získate bohatú sumu. 1 milión dolárov týždenne, keď sa stanete členom bratstva a slobodným domovom. Akékoľvek miesto, kde sa rozhodnete žiť na tomto svete a budete dostávať 350 000 dolárov ako mesačný príjem.
  Výhody ponúkané novým členom pri vstupe osvietených.

  1. Odmena v hotovosti 120 000 USD.

  2. Nové auto Sleek Dream za 150 000 dolárov.

  3. Vysnívaný dom zakúpený vo krajine, ktorú ste si vybrali.
  Zarezervovaný termín s najlepšími 5 na svete, lídrami a 5 najlepšími osobnosťami sveta. Ak máte záujem, zavolajte agentovi teraz +1 470 543 5889 alebo pošlite správu cez whatsapp na + 1470 543 5889 alebo nám môžete tiež poslať e-mail s týmto e-mailom (Greastestilluminati4@gmail.com) na okamžité spustenie online .

  Všetci sú srdečne vítaní.

 • · Edit

  Postup montáže veľkého chrámu osvetlených peňazí a moci sa pripojte k veľkému bratstvu lásky osvetlenému dnes, čo je náš agent +1470 543 5889 alebo obyčajnou poštou alebo pohľadnicou (greastestillumininati4@gmail.com)
  Ste podnikateľ alebo podnikateľka, politik, hudobník, študent, chcete byť v živote bohatí, slávni, mocní? Pripojte sa k adoráciám iluminátskeho bratstva ešte dnes a okamžite získate bohatú sumu. 1 milión dolárov týždenne, keď sa stanete členom bratstva a slobodným domovom. Akékoľvek miesto, kde sa rozhodnete žiť na tomto svete a budete dostávať 350 000 dolárov ako mesačný príjem.
  Výhody ponúkané novým členom pri vstupe osvietených.

  1. Odmena v hotovosti 120 000 USD.

  2. Nové auto Sleek Dream za 150 000 dolárov.

  3. Vysnívaný dom zakúpený vo krajine, ktorú ste si vybrali.
  Zarezervovaný termín s najlepšími 5 na svete, lídrami a 5 najlepšími osobnosťami sveta. Ak máte záujem, zavolajte agentovi teraz +1 470 543 5889 alebo pošlite správu cez whatsapp na + 1470 543 5889 alebo nám môžete tiež poslať e-mail s týmto e-mailom (Greastestilluminati4@gmail.com) na okamžité spustenie online .

  Všetci sú srdečne vítaní.

 • Dobrý den! Doufám, že jste všichni v bezpečí? Situace Covid-19 se opravdu zhoršuje po celé planetě, všichni se modlíme k všemohoucímu bohu, aby nás posílil, abychom mohli zůstat naživu, abychom svědčili, přinesl jsem dobré zprávy, z nichž každý může těžit a také pomoci privilegiu, svobodnému zednářství společnost vybírá ty nejlaskavější lidi, kteří mají zájem vstoupit do společnosti, a dobrá část je, že zednářská společnost, do které nezasahují, do zlých věcí, nejsou jako společnost iluminátů, zednářská společnost věří v boha, jsou seskupeni lidí, kteří se sejdou, aby vyhodnotili původní stav lidí a ostatních, jakmile se stanete členem společnosti, mají velkou výhodu, kterou vám jako novému členovi poskytneme, a měli byste použít 10% výhody na pomoc privilegium, a summit the credential to the lordship, I urgent you if if you have interested, you can be one of the lucky random, WhatsApp; +31 687329133
  Emailová adresa; info.masonic.oregon@gmail.com

  Dobrý den! Doufám, že jste všichni a vaše rodiny v bezpečí? Situace Covid-19 se na celém světě opravdu zhoršuje, všichni se modlíme k všemohoucímu bohu, aby nás posílil, abychom mohli zůstat naživu, abychom svědčili, přinesl jsem dobré zprávy, z nichž každý může těžit a také pomoci privilegovanému jsou dobří laskaví lidé, kteří také chtějí, aby se svět stal lepším místem k životu, nyní zednářská společnost vybírá ty nejlaskavější lidi, kteří mají zájem vstoupit do společnosti, a dobrá část je, že zednářská společnost nezasahovala do jejich já do zlých věcí, nejsou jako společnost iluminátů, svobodná zednářská společnost věří v boha, jsou to seskupení lidí, kteří se sejdou, aby vyhodnotili původní stav lidí a ostatních, jakmile se stanete členem společnosti, mají velké množství výhod, které dostaneme vás jako nového člena a měli byste použít 10% výhody na pomoc privilegium a získat pověření pro lordstvo, naléhavě vás žádám, pokud máte zájem, najděte oficiální kontaktní adresu níže, můžete být jeden ze šťastných náhodných, každý má v sobě kus dobré zprávy, dobrá zpráva je, že nevíte, jak skvělí můžete být! Kolik můžete milovat! Čeho můžete dosáhnout! A jaký máte potenciál, zůstaňte silní, postavte se, mluvte.

  WhatsApp; +31 687329133

  Emailová adresa; info.masonic.oregon@gmail.com

 • Dobrý den! Doufám, že jste všichni a vaše rodiny v bezpečí? Situace Covid-19 se na celém světě opravdu zhoršuje, všichni se modlíme k všemohoucímu bohu, aby nás posílil, abychom mohli zůstat naživu, abychom svědčili, přinesl jsem dobré zprávy, z nichž každý může těžit a také pomoci privilegovanému jsou dobří laskaví lidé, kteří také chtějí, aby se svět stal lepším místem k životu, nyní zednářská společnost vybírá ty nejlaskavější lidi, kteří mají zájem vstoupit do společnosti, a dobrá část je, že zednářská společnost nezasahovala do jejich já do zlých věcí, nejsou jako společnost iluminátů, svobodná zednářská společnost věří v boha, jsou to seskupení lidí, kteří se sejdou, aby vyhodnotili původní stav lidí a ostatních, jakmile se stanete členem společnosti, mají velké množství výhod, které dostaneme vás jako nového člena a měli byste použít 10% výhody na pomoc privilegium a získat pověření pro lordstvo, naléhavě vás žádám, pokud máte zájem, najděte oficiální kontaktní adresu níže, můžete být jeden ze šťastných náhodných, každý má v sobě kus dobré zprávy, dobrá zpráva je, že nevíte, jak skvělí můžete být! Kolik můžete milovat! Čeho můžete dosáhnout! A jaký máte potenciál, zůstaňte silní, postavte se, mluvte.

  WhatsApp; +31 687329133

  Emailová adresa; info.masonic.oregon@gmail.com

 • · Edit

  Ahoj, jsem floria holm z Dánska 🇩🇰 šťastně ženatý, jsem členem tohoto velkého bratrství iluminátů..Illuminati je tajná společnost, která se snaží prosazovat duchovní a morální hodnoty. Bylo založeno na zásadách lásky, spravedlnosti, jednoty, míru a úlevy a nenechte se zmást svým pozváním, protože jste byli vybráni, protože ve vás Ilumináti vidí velmi bohatého muže, vy budete tím, kdo pomůže lidem v nouzi, bezdomovci si vás užijí, nakrmíte chudé pomocí iluminátů, dokážeme vaši společnost přesunout a můžeme vám poskytnout jakoukoli pozici na vašem pracovišti nebo být kreativní ve všem, co děláte, a může být vlastníkem společnosti děláte právě teď a ilumináti sdružují jednotlivce dobré vůle bez ohledu na rozdíly a pozadí a zajišťují, aby se tito dobří muži / ženy ve společnosti zlepšovali. Chcete být členem iluminátů a stát se bohatým, slavným, mocným a vynikat v životě? Odpovězte na tento e-mail. gloryilluminati90@gmail.com nebo přidat na whatsapp +1914037798

 • · Edit

  VÍTEJTE VELKÉHO BROTHERHOODU.
  Chcete být členem bratrstva Illuminati,
  Chcete bohaté a slavnější na světě a mít
  moc ovládat lidi na vysokých místech po celém světě?
  Jste obchodní muž nebo žena, umělec, politický,
  hudebníka, studente, chceš být bohatý, slavný, silný
  v životě, připojte se k Illuminati bratrství dnes a dostat
  okamžitý součet. 2 miliony dolarů za týden a zdarma
  domů kdekoli, kde se rozhodnete žít ve světě a také
  získáte 10 000 000 U.S dolarů měsíčně jako plat
  VÝHODY DÁVANÉ NOVÝM ČLENŮM, KDO JOIN ILLUMINATI.
  1. Odměna ve výši 500 000 USD
  2. Nový elegantní sen CAR v hodnotě 300 000 USD
  3. Dream House koupil v zemi dle vlastního výběru
  4. Jeden měsíc dovolená (plně zaplaceno) pro váš vysněný turista
  destinace.
  5. Jediný balíček golfového členství
  6.A V.I.P ošetření na všech letištích na světě
  7.A celkem
  Změna životního stylu
  8.Přístup do Českého háje
  9.Měsíční platba ve výši 1 000 000 USD do vaší banky
  účet každý měsíc jako člen
  10.Jeden měsíc rezervováno schůzky s Top 5 svět
  Lídři a Top 5 osobností na světě.
  Pokud máte zájem připojit se k velkému bratrstvu nejvyššího iluminátu, kontaktujte nás prostřednictvím
  WhatsApp +1 747-240-5224
  E-mail: worldilluminatikingdom@gmail.com

 • للانضمام إلى Illuminati أمر سهل … انضم إلى مجموعة Illuminate عبر الإنترنت اليوم أينما كنت ، واحصل على مبلغ فوري قدره 10،000،000،00 USD [بالدولار] مع منزل حر في أي مكان تختار فيه العيش في العالم والعديد من المزايا الأخرى على النحو التالي. نحن نجعل عملك ينمو بشكل أسرع ويمكِّنك … الانضمام إلى المتنورين ينقلك إلى دائرة الضوء في العالم الذي تعيش فيه اليوم فصعوباتك المالية تصل إلى نهايات تطول أطفائك ندعمك مالياً وماديًا لضمان لك عيش حياة مريحة في بنطلون مريح يمكنك الانضمام من أي مكان ، أي جزء من العالم [البلد] الذي أنت فيه … من الولايات المتحدة إلى الجزء الأكثر جزء من الأرض الذي نأتي به كل ما تريد ، لا أن تكون مثقفًا أو أميًا غنيًا أو ضعيفًا أي شخص هو نصيحة للانضمام إذا كنت مهتمًا بالاتصال بنا الآن فكل ما تسعى إليه في الحياة سيأتي إلى الواقع. مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الآن: [illuminatiworld521@gmail.com] … /…
  أقول وداعا وداعا للفقر بالانضمام إلى المتنورين لم أؤمن أبدا حتى انضم أخيرا ولكن الآن أنا غني .. هذا الرجل الحقيقي هو الذي جعلني ما أنا اليوم وأنا فخور جدا لي بدء عضو المتنورين … إذا كانوا ، يمكن أن تجعلني أغني تجعلني أصير شيئًا في الحياة لماذا لا تنضم إلينا أيضًا لأنك غني أيضًا ، فالمال يتدفق دائمًا عبر الأعضاء مثل المحيط الذي لا يجف أبداً ، لا يهم إذا كنت قد خدعت قبل الاتصال به للمساعدة في الانضمام :::: ملاحظة؛ أنه في هذا الإخوان العظماء المتنورين لا سفك دماء ولا ضحية إنسانية متورطة [نحن لا نقتل لأي شيء] حسنا … لا تفوت هذه الفرصة شكرا.

 • Pozdrav z veľkého rozkazu iluminátu zjednotenému štátu a po celom svete, to je otvorená príležitosť vstúpiť do bratstva Iluminátu, kde môžete obnoviť svoje stratené sny a tiež tam, kde môžete vidieť svetlo bohatstva a šťastia. a moci bez akejkoľvek obete krvi. A tiež zaplatíme sumu 800 000 USD, aby sme privítali všetkých nových členov, keď sa pripoja k bratstvu, a tiež dom podľa vlastného výberu a umiestnenia s investíciami, spolu s touto príležitosťou v živote, aby boli slávni.

  PRÍNOSY POSKYTNUTÉ NOVÝM ČLENOM, KTORÍ SA ZAPOJUJEME.
  1. Peňažná odmena vo výške 800 000 USD.
  2. Nová elegantná Dream CAR v hodnote 190 000 USD
  3. Sen domu kúpil v krajine podľa vášho výberu
  4. Mesačná platba vo výške 2 400 000 USD na váš bankový účet ako člen
  5. Diplomatický pas na cestu do ktorejkoľvek krajiny podľa vášho výberu a mnoho ďalších
  6. Mesiac stretnutí s 5 najlepšími na svete. Lídri a 5 najznámejších celebrít na svete.

  POZNÁMKA; môžete sa pripojiť k bratstvu Iluminátov odkiaľkoľvek na svete Indie, Turecka, Afriky, Spojených štátov, Malajzie, Dubaja, Kuvajtu, Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka, Európy. Ázia, Austrália atď.,

  POZNÁMKA: ak máte záujem, kontaktujte nás prostredníctvom nášho emailu: illuminatitemple9102@gmail.com

  Pozdravy ILLUMINATI TEMPLE Spojené štáty americké

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*