Přímá demokracie a její budoucnost v České republice – mladí lidé.

Přímá demokracie a její budoucnost v České republice – mladí lidé.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po institucích přímé demokracie v ČR následuje její budoucnost v ČR – mladí lidé.

Politický systém České republiky je založen na nepřímé demokracii, pročež jsou čeští občané do politických rozhodování zaangažování především pouze v čase voleb do legislativních orgánů. V posledních pár letech bylo dvoubarevné politické spektrum rozšířeno o více politických stran a občané se účastní veřejných záležitostí skrze občanské iniciativy. Především do mladších generací jsou vkládány naděje, že se budou politického života účastnit ve větší míře.

Znalosti mladých

České děti mají občanskou nauku jako povinnou výuku na základní škole. Na střední škole se vyučuje povinný předmět „Základy společenských věd“, tento předmět zahrnuje také informace o politice. Avšak procentuální množství odvisí od specializace té které školy. Na základě mezinárodního výzkumu bylo zjištěno, že na 96% českých škol se vyučuje občanská nauka jako samostatný předmět. Úroveň znalosti předmětu je nadprůměrná, nicméně dle mezinárodních výzkumů převládá mezi studenty neochota k participaci na politické scéně v jejich budoucí kariéře.

Znalost občanů

Čeští občané jsou o politickém životě informováni dobře, nicméně statistiky vypovídají o jejich velmi malé aktivní účasti. To se vylepšuje pouze v čase voleb do legislativních orgánů.

Přímá demokracie a její vlivy

Je pravidlem, že čím více bude lidem povoleno se účastnit zákonodárného procesu, tím lépe budou informováni. Mělo by to také pomoci s vyšší účastí ve volbách. Teprve budoucnost však ukáže, zda toto pravidlo bude použitelné také v případě České republiky. První celostátní zkušeností bylo referendum o vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2003 a další přinesl zákon o přímých prezidentských volbách. Zákon o celostátním referendu však zatím schválen nebyl a to i přes to, že je uveden v ústavě.

Přímá demokracie je velké téma a žít se s ní budeme muset chtě nechtě naučit, jak u nás, tak v celé Evropě, jelikož ona jediná je východiskem z politicko-bruselské krize. Je jedním z nejdůležitějších politických témat, které prosazuje hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), jelikož dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou, přímo volit a odvolávat politiky a zaručuje vymahatelnou odpovědnost politiků či soudců. Tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém.

Zdroj její budoucnost v České republice – mladí lidé: FDFA Presence Switzerland
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Přímá demokracie a její budoucnost v České republice – mladí lidé.

  • · Edit

    Každá strana která se doposud pyšnila v svém názvu slovem „demokracie, demokratická“ to myslela pouze v legraci. Jejich činy plány jsou velmi vzdáleny demokratickému myšlení. Už plán snížit počet potřebných procent u voleb pro vstup do vlády zavání lhaním,a to především voličům. Podílejí se v tom i novináři protože se nikde neuvádí údaj celkem velmi směrodatný, k jakému počtu občanů, nebo jakému počtu voličů se vztahuje oněch minule 20% u sociální demokracie a také hnutí ANO. Mám pocit že došlo k obřímu podvodu, to bylo 20% s oněch 30% voličů kteří volili. Jinak řečeno stát řídí hrstka dobrodruhů bez občanského mandátu , čili podvodem. Správně by měli vrátit plat a šupem do basy než si to občané rozmyslí, zločin podvodu se také trestá smrtí.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*