Prezident Miloš Zeman se spletl

Prezident Miloš Zeman se spletl

V neděli jsem si poslechla rozhovor pana prezidenta Miloše Zemana v rádiu v pořadu Press klubu. S jeho obsahem mohu a nemusím souhlasit, na to mám právo. Stejně tak mohu a nemusím jít svůj názor sdělovat na ulici. Žijeme přece v demokratické zemi. Každý z nás si volí cestu, jak svůj postoj k veřejnému dění chce sdělit. Je to projev svobodných občanů ve svobodné zemi. Já nejsem dítě ulice, nepotřebuji odměnu za to, že půjdu říct něčí názor, nepotřebuji lístek na oběd.



Klidnou mě nenechala část rozhovoru, kde se pan prezident zmiňuje k práci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Domnívám se, že se pan prezident Zeman spletl. Po nejvyšším státním zástupci Pavlu Zemanovi dle pana prezidenta nezůstala žádná stopa. Ono to opravdu není žádná stopa, ale pole neorané (zpustošená země). Co se týká tunelování OKD, to že nic nedělal, přestože měl i podněty trestních oznámení, tak v terminologii státního zastupitelství se nic nedělání trestá. Zodpovědná osoba, která nic nedělá je totiž nečinná a to je trestní čin. Dnes se tomu říká maření spravedlnosti.

Dále se domnívám, že se pan prezident spletl v tom, že NSZ Pavel Zeman mohl být odvolán za své nic nedělání. Ale Pavel Zeman pracoval jako „drak“. Jim řízená státní zastupitelství žalovala a žalovala dokonce nevinné lidi. Ročně u soudu na prvním stupni zproštěno cca 5%, na druhém stupni jsou nyní dohady, zda to bylo až 30% zprošťujících rozsudků.

Za práci NSZ Pavla Zemana nezůstává stopa, ale zůstává spálená země. To číslo zprošťujících rozsudků totiž musíme vynásobit počtem nejbližších osob, které tuto osobní dehonestaci stíhaného, souzeného, několik let trvajícího živoření a společenské hanby odnesou zničeným zdravím, rozpadem rodiny, rodinných a přátelských vztahů, přijdou o práci, společenské postavení, radost ze života. Ročně to je minimálně 30 000 takto zničených životů. To je takové malé krásné město, jako je například Opava. No, a jestli tak „úspěšně“ pracoval Pavel Zeman celých 8 let, co je ve funkci, tak pak je to město, jako je např. Ostrava.

To již nehovořím o tom, že se najdou i případy, kdy nevinní jsou vězněni. Je to proto, že si státní zástupce klidně vyrobí falešný důkaz, nebo důkaz zfalšuje, jen aby uspokojil své ego vítěze, či plni úkol zadavatele. Také je možné, že vůbec nezná zákony, správní řád, podzákonné normy, trestní zákon, trestní řád a vše, co k trestnímu či správnímu řízení musí znát.

NSZ Pavel Zeman umí také trestní činy slušně pokrýt, když se k němu dostanou a je to v zájmu mocných. Taková „pomluva uvedená v ČT“ pro něj není nic, co by se mělo řešit trestní cestou. Že vám takováto dehonestace řádně zkomplikuje nejen osobní život, řekla bych nenapravitelně, způsobí škody, tak to ho nezajímá. Nehovořím dále o jeho práci státního zástupce v Plzni.

Za zfalšování důkazu, které NSZ Pavel Zeman předložil Nejvyššímu soudu, jsme na Pavla Zemana podali trestní oznámení. Dále jsme předložili ministryni spravedlnosti Marii Benešové podnět na zahájení kárného řízení s Pavlem Zemanem za jeho nezákonný postup.

Zviditelnění Pavla Zemana prostřednictvím hodnocení předběžné auditní zprávy z Bruselu přece nemůže zastavit prověřování jeho trestní činnosti spojené s nečinností, či vyráběním falešných důkazů pro soudy.

Pane prezidente, spletl jste se. Kdyby totiž Pavel Zeman skutečně nedělal nic, tak by nenapáchal tolik celospolečenské škody. Nedosáhlo by se toho, že ho některé politické strany brání jako vlastní dítě, neprohlubovala by se nedůvěra občanů ve státní zastupitelství, ve vymahatelnost práva a spravedlnosti.




Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*