Přes 20 generálů a stovky důstojníků varují před potenciální občanskou válkou ve Francii

Přes 20 generálů a stovky důstojníků varují před potenciální občanskou válkou ve Francii

Otevřený dopis našim politickým vládcům“ zveřejněný 21. dubna na internetových stránkách konzervativního týdeníku Valeurs Actuelles a podepsaný více než 7 600 vysloužilými vojenskými pracovníky, včetně 26 generálů a admirála, 78 plukovníků nebo jejich ekvivalentů v námořnictvu a stovek důstojníků z armády, letectva, námořnictva a četnictva, varuje francouzskou politickou třídu před rizikem občanské války, pokud vláda nepodnikne žádné kroky.

Na rozdíl od svých kolegů v činné službě nejsou penzionovaní vojáci nadále vázáni zákazem zveřejňovat své názory, a mohou se tedy volněji vyjadřovat. Proto seznam signatářů zjevně nezahrnuje příslušníky aktivní služby, ačkoli ministryně ozbrojených sil Florence Parlyová v neděli vyhrožovala, že to bude ověřeno a budou přijaty sankce, pokud se ukáže, že mezi signatáři jsou i vojáci v aktivní službě.Avšak více než varování ze strany příslušníků armády, zdá se, že to, co vyvolává vlnu paniky mezi vládou a levicí, je reakce Marine Le Penové, předsedkyně Národního shromáždění, která vyzvala signatáře otevřeného dopisu, aby se k ní připojili v jejím boji.

Podepsaní důstojníci ve svém dopise uvádějí, že „Francie je v ohrožení“, že „ji ohrožuje několik smrtelných nebezpečí“ a že nemohou zůstat lhostejní tváří v tvář současné situaci.

„Naše čest dnes spočívá v odsouzení rozpadu, který ovlivňuje naši zemi,“ prohlásili.

K rozpadu prý dochází třemi způsoby:

„Rozpad, který je prostřednictvím určitého antirasismu zobrazován s jediným cílem: vytvořit neklid a dokonce nenávist mezi komunitami na naší půdě. Dnes někteří mluví o rasismu, indigenismu a dekoloniálních teoriích, ale těmito termíny chtějí tito nenávistní a fantastičtí straníci rasovou válku. Pohrdají naší zemí, jejími tradicemi, její kulturou a chtějí, aby se rozplynula tím, že ze sebe strhnou minulost a dějiny.“

Rozpad, který spolu s islamismem a předměstskými hordami vede k odloučení mnoha částí národa a jejich přeměně na území podléhající dogmatům, která jsou v rozporu s naší ústavou.

Rozpad proto, že nenávist má přednost před bratrstvem během demonstrací, kde úřady používají donucovací orgány jako prostředníka a obětního beránka před francouzskými občany ve žlutých vestách vyjadřujících své zoufalství. Zatímco jednotlivci infiltrující [demonstrace] v kuklách plení maloobchodní prodejny a vyhrožují stejným pořádkovým silám.“

Řešení navržená signatáři by především vyžadovala, aby francouzská vláda „prosadila zákony, které již existují, bez sebeuspokojení“. A slibují svou podporu „těm politikům, kteří budou brát v úvahu ochranu národa“.

Signatáři dopisu vydávají ostré varování, v němž píší: „Pokud se nic nepodnikne, bude se ve společnosti neúprosně šířit laxnost, která nakonec způsobí explozi a zásah našich aktivních druhů do nebezpečné mise na ochranu našich civilizačních hodnot a zajištění našich krajanů na národním území.“ Proto podle nich „už není čas otálet. Jinak zítra občanská válka tento narůstající chaos ukončí a mrtví, za něž ponesete odpovědnost, se budou počítat na tisíce.“

Den po zveřejnění této výzvy, vůdkyně Národního shromáždění, která – pokud se dá věřit průzkumům veřejného mínění – bude uchazečem Emmanuela Macrona ve druhém kole prezidentských voleb v roce 2022, vyzvala tyto důstojníky, aby jí podpořili: „S odvahou těch, kteří zasvětili své životy své zemi, přímo zpochybňujete naše vůdce, na jejichž zodpovědnost se legitimně zaměřujete, a vyzýváte je, aby znovu nabyli jasnosti jednat, a dokonce, vy …řekněme ,cesta cti‘.“

Le Penová také ukázala prstem na přímou odpovědnost Emmanuela Macrona za zhoršení rozpadu Francie a prohlásila: „Velmi nedávná prohlášení prezidenta republiky o jeho projektu „dekonstrukce dějin Francie“ nám ve skutečnosti ukazují, že tyto škodlivé odchylky nepramení z momentu šílenství, ale z politické orientace, která je vedena zásadně korumpujícími ideologickými úvahami.“ Zároveň však žádá podepisující členy armády, aby „hledali politické řešení, které musí být konkretizováno projektem změny moci, který bude muset být potvrzen hlasováním Francouzů“.

Zveřejnění otevřeného dopisu od generálů se sice zpočátku setkalo s mlčením v hlavních médiích i mezi politickou třídou, avšak výzva Le Penové vyvolala vlnu paniky. Poté, co v neděli 25. dubna večer pohrozila signatářům sankcemi, zveřejnila ministryně obrany Florence Parlyová v pondělí článek v levicovém listu Libération, ve kterém velmi tvrdými slovy odsoudila výzvu tisíců vysloužilých příslušníků armády:

„Kdo jsou ti vysloužilí generálové, kteří tvrdí, že brání Francii a přitom rozdmýchávají plameny nenávisti? Kdo jsou ti vysloužilí generálové, kteří tvrdí, že bojují proti „rozpadu“ Francie vyhrožováním občanskou válkou? Řekněme si to jasně: žádný aktivní generál tento článek s názorem nepodepsal. Mluvíme o dvaceti generálech ve výslužbě, kteří jsou nezodpovědní a zastupují jen sami sebe.“
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*