Předvolební klipy TOP09 byly ilegální, konstatovala Rada.

Předvolební klipy TOP09 byly ilegální, konstatovala Rada.

Odvysíláním předvolebních klipů TOP09 v komerčním rádiu těsně před volbami do Evropského parlamentu došlo k porušení zákona – konstatovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Svobodní proto vyzývají TOP09 k vyvození politické odpovědnosti.

Svobodní stranu vyzývají k vyvození politické odpovědnosti.

Praha 4. července 2014

Odvysíláním předvolebních klipů TOP09 v komerčním rádiu těsně před volbami do Evropského parlamentu došlo k porušení zákona – konstatovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Svobodní proto vyzývají TOP09 k vyvození politické odpovědnosti.
Tímto porušením zákona mohly být výsledky voleb ovlivněny ve prospěch TOP09, a proto by se tato strana měla minimálně omluvit voličům ostatních stran.
Komerční rozhlasová stanice Evropa 2 odvysílala dne 22. května 2014 v 16:46 a 18:18 hod. reklamního spoty TOP09 „Prosím vás, nekašlete na tyto volby.“ Volby do Evropského parlamentu se přitom konaly hned následující dva dny (23. a 24. května).
Svobodní zaslali v této věci Radě pro rozhlasové a televizní vysílání dne
26. května 2014 stížnost na možnou reklamu politického subjektu. Rada se tím zabývala dne 17. června a na základě analýzy dospěla k závěru, že odvysíláním zmíněného reklamního spotu na stanici Evropa 2 došlo k porušení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož provozovatel vysílání nesmí do vysílání zařazovat obchodní sdělení politických stran a hnutí.

„Jelikož tato reklama svým obsahem ovlivňuje voličské jednání diváků, nabývá tak charakteru politického obchodního sdělení, které je zákonem zakázáno. Rada proto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.231/2001 upozornila provozovatele vysílání EVROPA 2, spol. s r. o. na porušení zákona a stanovila mu


lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění,“ sdělil v dopise Svobodným Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu povoluje jen reklamu ve veřejnoprávní České televizi a Českém rozhlase. Na bezprecedentní porušení volebních pravidel Svobodní upozornili mj. i zde:

http://web.svobodni.cz/clanky/stanoviska-strany/bezprecedentni-poruseni-volebnich-pravidel-top09-vysila-klip-v-komercnich-radiich

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*