Předsmrtná křeč OKD

Předsmrtná křeč OKD

Horníci dnes (11. 4. 2016) dostali na vědomí zprávu, že ve středu 13. 4. 2016 bude vyhlášen bankrot firmy OKD, vytunelované Bakalou a představenstvem NWR. To ale není naprosto jisté. „Čerstvý“ článek je zde: http://ekonomika.idnes.cz/varianty-osudu-okd-0aq-/ekonomika.aspx?c=A160410_165048_ekonomika_rny

K 31. 12. 1990 byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen a jako právní nástupcm byla k 21. lednu 1991 zřízena akciová společnost Ostravsko-karvinské doly (OKD), jejímž jediným akcionářem byl stát.

Dále na  https://cs.wikipedia.org/wiki/OK 

15. září 2004 schválila vláda Stanislava Grosse prodej 45,88 % akcií OKD vlastněných Fondem národního majetku. Následující den uzavřel Karbon Invest s FNM smlouvu na koupi akcií za 4,1 mld. Kč, takže poté vlastnil 95,89% akcií OKD. Dle médií byl státní podíl ve společnosti prodán hluboko pod svojí tržní cenou. Politicky zodpovědným za privatizaci byl tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka. Ministerstvo financí 10. dubna 2014 přiznalo, že Evropské komisi v kauze OKD zaslalo zavádějící, či dokonce nepravdivé informace, na základě kterých pak Brusel privatizaci posvětil. Tuto zprávu pro Evropskou komisi zpracovali právníci kupující firmy Karbon Invest. V souvislosti s privatizací byl v roce 2014 obviněn znalec, který vypracoval posudek na ocenění podílu, z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku; dva bývalí místopředsedové FNM, kteří připravovali smlouvu o prodeji státního podílu a vycházeli ze znaleckého posudku, byli obviněni z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Těmito jednáními měla být podle obžaloby státu způsobena škoda ve výši nejméně 5,7 mld. Kč.

Krátce nato se vlastníkem Karbon Investu – a přeneseně tedy i OKD – stala firma Charles Capital, patřící kyperské společnosti RPG INDUSTRIES, za kterou stojí český finančník Zdeněk Bakala.

„Superspecialisté“ na ekonomii a managment vedení tak obrovské firmy se zavčas bezpečně dostali, samozřejmě s tučným a štědrým odstupným, ven z kola vyšťaveného OKD. Nebudu a ani nemusím připomínat, že největší chybou privatizačních tunelů je, že bylo zprivatizováno přírodní a nerostné bohatství a to do rukou zlodějů a šmelinářů.

Voda, nerostné suroviny, vzduch, slunce.

To vše je majetkem občanů naší vlasti a jako takové mělo zůstat v rukou státu. Stejně tak jako strategicky důležité podniky a obory: doprava (letadla, vlaky, nákladní doprava), hutě, energetika, vodní zdroje…

Ve spekulacích o OKD se v dnešní době ani čert nevyzná. Průměrně vzdělaný člověk se ale vyzná ve výčtu zodpovědných za tento stav.

Měli by být pohnáni k zodpovědnosti všichni ti specialisté a chytráci, co si z naší země udělali dojnou krávu, počínaje Havlem, přes Dlouhého a Klauze staršího… Kamárádíčci Havla, spícího knížete, Třísky, Ježka, Komárka, Grosse, Langera, Topolánka, Vondry, Sobotky a Kalouska…  Jaroslav Lízner, Kellner, Kožený, švec Bakala, Krejčíř, Roman, Janoušek, Rittig, Žibřidová-Litken, Dvořák, Bém, Kott… http://nr1a.com/privatizace.htm

Všichni ti, co zlikvidovali prosperující podniky, od šicích firem, přes výrobu praček, bojlerů, traktorů, náklaďáků, letadel, rozkradené podniky Perla, Veba, Tiba, Moravolen, Hedva…

Všichni ti, co rozdávají i přijímají zlaté padáky a trafiky. Líbí se mi primitivní a mongoloidní kecy těch, s prominutím – přiblblých – rudobijců, co by nejraději komunisty zašlapali do země nebo je pověsili na kandelábry.

Oni totiž ti pánové, co jsou výše jmenovaní, nemají co do činění s komunisty. A to se hodně lidem nehodí do krámu. Hlavně těm „perzekvovaným“ (většinou odsouzených za rozkrádání či jinou kriminální činnost) – nejsou totiž už setsakramentsky dlouho 50-tá léta a s tímto tvrzením mi žádný komentář od těsně porevolučně ani těsně předrevolučně narozených komunistobijců lítostné slzičky z oka nevykanou.

Opět na ukázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_af%C3%A9r_v_%C4%8Cesku

Seznam zodpovědných za znevážení a zneužití dobrého jména naší země, seznam těch, co dopustili zlodějiny a nikdy nebyli a zdá se, nebudou nikdy potrestáni:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vl%C3%A1d_%C4%8Ceska

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/216452801100410/obsah/464234-papiry-z-panamy

Ale to jsem trošku odbočila od tématu OKD. Chtěla bych totiž přiblížit zkušenosti s prací a specialisty na vedení za 26 let práce na jedné šachtě OKD očima havíře. 

Začneme s nástupem Dietra KLAUSe-DIETERa BECKa v červenci 2007 a zároveň i jeho odchodem v prosinci 2012: JSTE MISTŘI V HORNICKÉ IMPROVIZACI! DRŽÍM OKD PALCE

klaus dieter beck

„Poslední rozhovor Klause-Dietera Becka ve funkci generálního  ředitele OKD o českých hornících, perspektivě OKD i jeho dalších plánech.

Často jste říkal, že v tomto regionu se uhlí těží už 200 let a zásoby jsou tady nejméně na dalších 200 let. Myslíte, že technologie v budoucnu natolik postoupí, aby se tato vize mohla naplnit?

Zcela jistě, spotřeba uhlí ve světě každý rok roste. Musíme si ale uvědomit, že obrovské zásoby uhlí leží mimo Evropu, kde jsou mnohem benevolentnější podmínky povolování těžby. Největší výzvou pro OKD je proto těžit uhlí ekonomicky, abychom byli konkurenceschopní vůči ostatním oblastem. Pokud přestaneme zavádět nové technologie a využívat chytrá zařízení, tak tu bitvu prohrajeme. Celosvětová konkurence je nemilosrdná.“

Analfabet (Bakala), který si koupí šachtu, a prdlajs ví, co se tam vlastně dělá, musí si na řízení pořídit zdatného člověka, který své práci rozumí – a to Klaus Dieter Beck byl. Zpočátku. Ale i zde byla provedena některá špatná investiční rozhodnutí.

„Za Beckova působení OKD výrazněji investovala do zvýšení efektivity a bezpečnosti práce. Do svého rozvoje tak společnost v letech 2008 až 2012 vložila téměř 27 miliard korun, o 156 procent více než v předchozích pěti letech.

„Už při mém prvním fárání v roce 2007 mi bylo jasné, že firma je historicky podinvestovaná. To se nám díky podpoře mateřské společnosti NWR podařilo v následujících letech změnit, dnes se v oblasti těžebních technologií i bezpečnosti práce můžeme srovnávat s předními světovými těžebními firmami,“ řekl na schůzce s novináři generální ředitel a předseda představenstva Klaus-Dieter Beck.

Nicméně i Beck zadlužil OKD koupí nových kombajnů, založil po 20 letech učňovský obor strojírenství a elektrotechniky a v červnu 2011 přijala první absolventy středních škol do svých dolů.“

Krizi těžební společnosti OKD začaly pociťovat i střední školy a učiliště, které se specializují na hornické obory. Svou nabídku omezují, anebo úplně ruší. Výchova nových havířů byla přitom kvůli velké poptávce obnovena teprve v roce 2009. OKD již také snížila příspěvky na učně, kteří chtěli po škole pracovat ve firmě. Těžební společnost netají, že za současné situace, kdy se připravuje restrukturalizace, nemůže učňům práci v OKD zaručit.

Jinými slovy, další megalomanský projekt mozku Bakaly.

jan fabian

Dalším specialistou byl nemastný neslaný Ján Fabián, ve funkci ředitele od ledna 2013 do prosince 2013. Ze své pozice ve vrcholovém managementu mateřské společnosti New World Resources (NWR) zodpovídá za organizační řízení OKD a dohled nad dalšími dceřinými firmami NWR. V rámci užšího vedení společnosti se podílí na přípravě a realizaci dlouhodobé podnikatelské strategie. Což se mu tak úplně nepodařilo a šachty se začaly zadlužovat. Horníci si nemohli ani vyfasovat pitomý šroubovák bez sankcí, prosili o gumáky a pracovní obuv a začali jim být strhávány částky za praní fáraček. Bezpečnost práce byla v praxi podceňována a horníci byli posíláni k práci, na kterou buď neměli kvalifikaci, nebo zdravotní způsobilost, úrazy se často zamlčovaly a často také docházelo k nátlaku na zraněného horníka, ať zruší pobyt v nemocnici nebo nemocenskou nebo…

Na vině byly rovněž přebujelé finanční aktivity Bakaly na prodělečné Miss, kde si ho ulovila Maláčová a tak potom peníze, místo na rozvoj šachty, putovaly na zřizování butiků a prodejen luxusního zboží v Praze, na stupidní Havlovo Odcházení, na podporu a sponzoring dědinského fotbalu a hřišť pro nepřizpůsobivé, na golfové hřiště Lipiny u Karviné, Dinopark Doubrava (opravdu Doubrava a ne Ostrava, jak se hlásá), pak opět na Miss, štědré sponzorské finanční injekce spřáteleným politickým stranám i svým kamarádům manažerům v OKD na odchodnou…

Dale Ekmark

Výkonný ředitel OKD Dale Ekmark nastoupil do funkce po Jánu Fabiánovi v lednu 2014 s tím, že je jeho úkolem likvidace OKD, což se mu kvapem podařilo. Co neprohýřil Bakala nesplácením úvěrů dodavatelským firmám, to si vynahradil opakovaným razantním snížení platů horníkům (2008 4%, 2010 4%, 2012 4%, 2014 10% a 2015 10%). Doly se dostaly rázem do dluhů, jako důvod byla uváděna nízká cena uhlí na burze. Ale každý podnikatel by měl vědět, že na takovéto situace si musí dávat bokem penízky, které mají překlenout krizi. Další možností je prodat uhlí levněji – není problém, ale to by hamižný švec Bakala dostal raději infarkt. Proč by to taky dělal, obrátí se na Kalouska, ten mu finanční injekci už 2x poskytl. Ale ouvej. Záškodník Babiš ne a nedá nic. Co Bakala udělá? No co, nahrabal si dost, tak se dolů zbaví. Zaplatí poslední odstupné jak sobě, tak i kamarádům, kteří jako krysy opouštějí potápějící se loď a OKD předá skupině Ad Hoc Group (AHG) a řádně ji poučí, jak se dá ještě vysát stát. A pak honem utíkat z Česka se staženými trenclemi.

Pokud se nenajde řešení do konce dubna, hrozí OKD neřízená insolvence, varuje AHG!

Ad Hoc Group ve čtvrtek navrhla, aby záchranu černouhelné společnosti OKD spolufinancoval stát!

Jak píšou Hospodářské noviny dne 11. 4. 2016

hornici 5

Já bych řešení měla. Nakopat je do prdele. Chceš tu podnikat, starej se. Chceš to zavřít? Zavři to a dej odstupné lidem a vypadni. Tady si už ani neškrtneš!

Jsem žena horníka a vím, že to bude těžké. Ale uživíme se. A věřím, že na každou svini se voda v kotli vaří!

Ps: čerstvá zpráva: http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/firmu-okd-chce-prevzit-miliardar-paukner-pozaduje-ale-insolvenci-podniku–1602489

 
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Předsmrtná křeč OKD

  • Copak na to náš chytráček Sobotka, nejdříve přispěl svojí mafiánskou aktivitou k nevýhoné odprodeji a ke krachu OKD. Nyní vede jako premiérem naší zemi ke stejnému krachu a nikdo mu v tom zatím nezabrání. Je to šílený paradox, jako je šílený i sám Sobotka!!!! A jak říká pani autorka článku „NA KAŽDOU SVINI SE VAŘÍ VODA!“

  • Odvádíme daně, aby vláda mohla vyhazovat peníze na to, aby se udržela u moci. Kdyby peníze do OKD nenasypala, vyšli by horníci do ulic a to by mohlo stát politiky koryto. Zase si někdo za naše peníze slušně nahrabe. To je dílo Sobotky.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*