Předpovědi z palmových listů pro ČR

Předpovědi z palmových listů pro ČR

Většina lidí se v dnes domnívá, že svůj osud si vytváří sami. Proto je pro lidi dneška tak obtížné přijmout fakt, že existují lidé, kteří již před tisíciletími přesně a detailně popsali naší současnost.

Jazykem své doby popisovali naší dobu bibličtí či indiánští proroci, stejně jako jiní starověcí jasnovidci. Nejvíce se však studiu budoucnosti věnovali staroindičtí mudrci-rišiové, žijící na území dnešní jižní Indie před více než 5000 lety.

Nejednalo se o klasické jasnovidce, citlivce, kteří většinou ve spontánních reálných či symbolických vizích spatří nějakou událost z budoucnosti. Šlo o velmi vyspělé duchovní mistry, kteří na své duchovní cestě, v hlubokých meditacích došli až do stavu, kdy dokázali překročit omezení prostoru a času a mohli se v bezčasovosti pohybovat jak v minulosti, tak i budoucnosti. Spatřili tak i naší současnou dobu plnou materialismu, problémů a těžkostí, ve které člověk se v životě jen velmi obtížně orientuje a hledá si svou cestu životem. Rozhodli se nám pomoci a založili knihovny, ve kterých jejich žáci, kteří byli s rišii v přímém telepatickém kontaktu začali na list palmy zapisovat osudové příběhy spolu s osobními radami a doporučeními těch lidí, o kterých rišiové díky svým vizím věděli, že se v budoucnu na svůj osud přijdou do knihovny zeptat. V budoucích staletích pak byly tyto svitky několikrát přepisovány na nové listy, a proto se zápisy po tisíciletích zachovaly až do dnešní doby.O tom, že se nejedná o podvod, jsem se osobně spolu s řadou známých a přátel přesvědčil před třemi lety, a svůj zážitek pak popsal v článku Osobní zkušenosti z knihoven palmových listů. Dnes bych na tento článek rád navázal a věnoval se nejdříve otázce, která jistě každého napadne na prvním místě. Jak se shoduje předpověď pro mou osobu s tím, co se v mém životě za poslední tři roky událo?

Odpověděl bych, že shoda je tak dvou třetinová. To že se vše nesplnilo, jak v osudu mém, tak jiných, kterým bylo čteno, je podle mého názoru vycházejícího jednak z filozofie Bytí Josefa Zezulky ( nauky o osudovosti) a samotných slov indických Nadiů (vykladačů palmových listů) způsobeno několika důvody a zdaleka ne jen možnými omyly tvůrců listů Zmíním dva důvody odchylek.

První spočívá v tom, že náš osud je sice pevně dán, ale ve více, vlastně nekonečném počtu osudových variant, ohraničených určitými mantinely, které jsou pro nás nepřekročitelné (třeba v našem osudu nemůžeme opustit planetu, pokud nemáme osud kosmonauta). Naší cestu osudem je tak možné připodobnit plavbě lodí řekou, kdy sice můžeme střídavě kormidlovat na levo, na pravo, či středem, nicméně již nemůžeme na lodi opustit říční koryto. Rozdílné možnosti cesty osudem si dobře uvědomovali i rišiové a tak, pro každého návštěvníka knihovny existuje celá řada listů, odpovídajících jeho otisku palce ruky, z nichž se teprve před vlastním čtením vyhledává ten pravý list. Během této procedury, kdy se mně ptal Nadi, zda je zde shoda s mým životem, měl jsem dojem, že na mnohých těchto listech byl popsán můj osud, jak by probíhal, kdybych se v minulosti, v některých životních situacích rozhodl jinak. Nakonec byl nalezen list, ve kterém byla shoda s mým osudem plná. To, ale platilo jen pro danou současnost. Jak člověk jde dále životem, opět se rozhoduje a směřuje svůj osud, tím či oním směrem (třeba neuskuteční doporučení, uvedené ve svitcích pro zmírnění karmy). Zároveň je stále pod vlivem vnějšího okolí, které také může jeho osud posunout různými směry a to v dobrém-modlitby či ve zlém-černá magie. A tak se nakonec nemusí vše naplnit úplně přesně, jak je ve svitku psáno. Ostatně samotné svitky se často vyjadřují v podobě, že je tu jen určitá možnost, jako třeba nalezení životního partnera, která se může, ale i nemusí naplnit.

Druhým důvodem odchylek může být i nezkušenost a chybné pochopení Nadiů. Svitky jsou psány ve starotamilštině, jazyce který dnes již téměř nikdo nezná a je velmi obtížné daný původní text převést do jazyka dnešní doby.

Až dosud jsem se věnoval jen palmovým svitkům s individuálními osudy. Existují však i svitky s osudy celých států. Existují i listy pro Českou republiku. Jeho obsah byl čten letos v Praze a popisuje osudy naší země v budoucích několika letech. Podle obsahu svitku, by ČR žádné velikánské pohromy v tomto období snad neměly potkat. Vývoj však půjde jak na houpačce a tak se budou střídat časy prosperity a krize. Roky 2018 a 2019 by měly být roky poměrné hospodářské prosperity a politické stability. V roce 2020 nás však postihne krize, která se projeví růstem nezaměstnanosti a dalšími problémy. Pak se situace opět stabilizuje, aby v roce 2024 přišla krize další.

Svitky naznačují jisté potíže s možnými diktáty ze strany EU, kterým bude naše země vystavena. Svitky v podstatě chválí naší vládu za opatrnický přístup k přijímání uprchlíků. Vyzdvihují spirituální bohatství ČR a předpovídají postupné začleňování metod alternativní medicíny do ČR. Několikrát zmiňují problémy s počasím, především upozorňují na rizika horka a sucha.

Předpověď palmových listů pro ČR končí rokem 2025. Co přijde pak? Podle Nadiů existují svitky ještě pro dvě další. Pak přijde konec doby temna, železného věku označovaného Indy jako kalijuga. Začne nový zlatý věk lidstva, ve kterém již nebude této formy pomoci lidem zapotřebí.

Zdroje

O knihovnách palmových listů spolu s předpovědi pro ČR

Vykladači palmových listů jako hosté přednášky Duchovní univerzity Bytí
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*