Pravda o Holocaustu – ŠOA

Pravda o Holocaustu – ŠOA

holocaust2

27. Ledna bude den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, pojďme se na tuto otřesnou kapitolu lidské historie podívat poněkud z jiného úhlu.

Město KAMENEC-PODOLSKY http://www.2i.cz/08ea5872a1 v dnešní Ukrajině je jedno s nejstarších Karaitských a Chasidských osídlení, a místo kde se narodil chasidský charedim rabin Izrael Ba’al Šem Tov (1698-1760). Hlasal lásku k Bohu a bližním kterou upřednostňoval před studiem sionistického nesnášenlivého Talmudu. Hlásal prostý a zbožný život v chudobě, a bouřil ostatní židy proti populárnímu talmudickému nacionalismu a sionismu a zvláště navrat židů do palestiny považoval za hříšný a příčící se Bohu. Získával stále větší vliv, než talmudičtí rabíni, což vyvolavalo ve střediscích židovského sionismu nenávist.

Vzniklo sionistické hnutí „odpůrců“ (mitnagdim), v jehož čele stál rabín ha-gaon rabi Elijahu ben Šlomo, zvaný Ga’on z Vilna který roku 1722 uvrhl všechny chasidy a jejich duchovní vůdce do klatby. Doslova řekl: „KDYBY TO BYLO V MÉ MOCI, NALOŽÍM S NIMI TAK, JAKO PROROK ELIJÁŠ S POHANSKÝMY KNĚZY BA’ALOVÝMI.“ (byli hromadně ubiti) http://bit.ly/VjsakR http://bit.ly/VjteoR. Ga’on z Vilna byl jedním na koho se odkazují zakladatelé Voložinské ješivy (talmudické školy) která dodnes vyučuje toto: Odlišnost duše žida s jeho mocí, zaměřením, vnitřním světem, je oproti duši góje (nežida) větší a hlubší, jako je odlišnost duše góje oproti duši zvířete, protože mezi posledními je odlišnost v množství, a mezi prvními je odlišnost v kvalitě.

Libovolný skutek, i ten nejlepší, uskutečněný gójem, jen posiluje Satana, libovolný skutek žida, včetně zločinu, napomáhá Bohu.“Jelikož se hnutí odpůrců tohoto zvráceného učení Chasidim rozrůstalo mělo podporu statisíců prostých a chudých židů ba co víc sympatizovalo s islámem jakož to původně náboženstvím reformující judaismus včetně křesťanství a hrozila tak hromadná konverze, rozhodli se sionisté k hromadnému fyzickému odstranění celé této nebezpečné populace chasidů.

Prostřednictvím vykořistěného majetku, američtí židovští bankéři a obchodníci z Wall street zaplatili za tuto špinavou práci rodící se Hitlerovské mašinerii. http://youtu.be/cvEBsOnhSHE 27-28. srpna 1941 bylo zabito 23.600 Kamenických Židů z Podolí. Z toho bylo (14,000-16,000) maďarských Židů. V celé oblasti Podolí která byla na krátkou dobu součástí Osmanské říše,http://www.2i.cz/e604b69c4f a kde byl Chasidismus nejvíce rozšířen bylo vyhlazeno od 1,600 000 do 2,000 000 Chasidů. Byli upáleni přímo v synagogách, nebo nahnáni do dolů ve kterých byli pomocí trhavin zasypáni. Kamianets-Podolskyi masakr byla první masová akce v „konečném řešení“ nacistů. Očití svědci uvedli, že nacisté se ani nesnažili skrývat své činy před místním obyvatelstvem. http://bit.ly/VjsaRU Je však třeba také zdůraznit že chasidští židé kteří odporovali sionismu obývali celou oblast, the pale settlement, http://bit.ly/13RCW4D do kterého spadala část Ruska, Polska, celá Ukrajina, Litva, a Bělorusko.

Je to přesně ta oblast kam až vniklo během 2. světové války Hitlerovské Německo, které nacionalističtí sionističtí židé jen zneužili ke své alibistické, krvavé, bratrovražedné pomstě a brutálním způsobem zlikvidovalo přez 6 milionů bezbranných odpůrců sionismu. Snad není potřeba připomínat že těch 6 milionů židů by nikdy nedovolilo založit sionistům Izraelský stát v roce 1948, kdyby ovšem žilo…

„Během druhé světové války pravicoví sionističtí vůdci nepodnikli prakticky nic pro pomoc evropským židům. Ze sionistického pohledu byly filantropické akce na pomoc německým Židům nežádoucí a škodlivé. Přicházeli bez majetku a nenabízeli žádné podobné výhody a přednosti jako jejich emigrující souvěrci podle tajné dohody Haawara. Ti němečtí Židé, kteří dostávali přistěhovalecké povolení jako „pouzí uprchlíci“, byli považováni za „nežádoucí lidský materiál“! Vůdci židovských imigrantů z Německa v Palestině byli téhož mínění: „Pro Palestinu je z nich 90 % nepoužitelných.“
V sionistickém archivu v Jeruzalémě je uložen dokument záchranného výboru, zabývající se opravdu neobyčejnou otázkou: „Koho bychom tedy měli zachránit? … Máme bez ohledu na kvalitu pomáhat všem lidem (tj. Židům), kteří jsou v tísni? Nebo nám půjde o národní sionistickou akci a budeme se v první řadě snažit o záchranu těch, kteří mohou prospět zemi Izrael a židovstvu? Jsme-li schopni zachránit 10 až 50 tisíc lidí, jež mohou napomoci výstavbě země a obnově Izraelského národa, namísto záchrany miliónu Židů, kteří by byli na obtíž a v nejlepším případě by představovali apatický prvek, pak se musíme zachovat správně a zachránit řečených deset tisíc – bez ohledu na výtky a prosby miliónů. Je třeba zachránit pionýry, a z nich zase především takové, kteří jsou vyškolení a duchovně vhodní k sionistické práci.“ Dokument v té souvislosti mluví o „nejlepším materiálu“. ( Izraelský levicový politik, člen Knessetu a antisionista Uri Anvery ve své knize „Izrael bez sionistů“ )

zdroj : exilovenoviny.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*