Práce Českého parlamentu je skvělá, aneb jak by řekl Stalin – ZASTŘELTE TU SVINI!

Práce Českého parlamentu je skvělá, aneb jak by řekl Stalin – ZASTŘELTE TU SVINI!

Už to úplně slyším, jak po mé osobě opět začnou štěkat Havloidnízmetci, cože jsem si to dovolil. Jak mohu kritizovat skvělá a demokratická rozhodnutí Českého parlamentu a lidové vlády! No – kdyby to jen trochu šlo, tak bych nekritizoval, ale rovnou bych ten bezcharakterní dobytek kopal do držky.

Proč tak ostrá slova? Nešlo by to říci jinak? Ale jistě, že by to šlo říci jinak a slušněji, ale myslím si, že s dobytkem se slušně jednat nedá. Ten prostě slušně a po dobrém nerozumí! Víte – pozastavuji se nad rozhodnutím parlamentu, že první tři dny nemoci zůstanou neplacené. To si nedovolil Hitler a ani ti „zlí komunisté“. Cožpak nemocný člověk ony první tři dny nemoci nejí, nepije, netopí, nesvítí, neplatí nájem? To možná platí pro soudruhy poslance a senátory, ale nikoliv pro dělnickou třídu. Rozhodnutí parlamentu proto považuji za nestoudné a pokrytecké. Ta prasátka na jedné straně tvrdí, že zdražují cigarety proto, aby chránili naše zdraví a přitom jim na druhé straně je naše zdraví ukradené tím, že se ony tři dny neplatí a nemocenská je almužnou stačící na ubohé přežití, což znamená, že málo kdo si může dovolit luxus nemoci, neb by chcípl hlady. Postoj parlamentu a jím schválené zákony nutí lidi nemoc přecházet, čímž se hrubě poškozuje zdraví občanů a de facto tím vzdaluje možnost využití lékařské péče. To v konečném důsledku znamená, že se zdraví národa nezlepšuje, ale zhoršuje. Navíc přístup sněmovny a vlády je od základu hrubě diskriminační a to z toho důvodu, že všichni ti mocipáni, ty bílé límečky, mají fixní platy a je tedy lhostejné, jestli chodí do práce nebo marodí. Oni mají stále stejný plat!! Tito nadlidé, kteří dělnickou třídou pohrdají a diskriminují ji, se však nestydí brát plat, který jim dělnická třída svou prací vytváří! A to platy bílých límečků nejsou vůbec malé. Ptám se tedy, jak je možné, že si ta miniaturní skupina hajzlíků může s lidmi takto vytírat prdel? Možné je to proto vážení, že jim to dovolíme. Náš dělnický hlas je málo slyšet a politickým stranám na dělnické třídě pramálo záleží – tedy krom dnů, kdy se konají volby.

Velmi diskutabilní a dovolím si říct, že i protiústavní je norma, která umožňuje prolomení nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a domovní svobody. Toto svinstvo spatřilo světlo světa skrze falešnou písničku o ekologii a údajné nutnosti kontroly občanů, jakýže mají kotel na vytápění svých nemovitostí a jaké spalují palivo. Tato norma už je doslova totalitní a občany obtěžující. Nejde o nic jiného, než se pod rouškou diskriminačního zákona vloudit občanům do jejich příbytků a šikanovat je. Navíc zde dochází  ke zmaření investic občanů, kteří údajně nevyhovující kotle vlastní. Kotlíková dotace je jen ubohou náplastí na kterou bohužel každý nedosáhne a to z různých důvodů. Aby bylo dosaženo spravedlnosti ze strany státu, tak ten by musel plnohodnotně a plošně, bez jakýchkoliv obstrukcí občanům zmařenou investici nahradit, protože tito nejen investovali své vydělané prostředky, ale také z tohoto zaplatili daně.

Nic na tom nemění ani tvrzení, že lidé spalují všechno možné. Problém je úplně někde jinde, jen si ho ta naše zlodějská vláda odmítá připustit. Nikdo normální by jen tak z plezíru nespaloval plasty nebo nevyráběl takzvané ostravské rakety (plastová láhev plněná pilinami a napuštěná vyjetým olejem). Fakt, že spalování tohoto odpadu smrdí a znečišťuje životní prostředí, je nezvratný. Ten, kdo tímto sajrajtem topí, musí neustále vymetat komín a ničí si komínové těleso, což není zrovna levná záležitost. Spíše si však položme otázku – proč to někteří lidé dělají? Co je k tomuto postupu dohnalo? Odpověď na toto není nikterak složitá a opět jsou hlavními viníky vláda a parlament. To oni jsou příčinnou. Podívejte se prosím, jak jsou vyšroubované ceny solidních paliv. Pro mnohé občany jsou díky přemrštěným cenám doslova nedostupná. Smutnější to je o to, že republika disponuje svými zdroji solidního paliva, ale doly se zavírají. Kampak zmizel národní zájem? Podívejte se prosím na to, kolik polistopadové vlády vyprodukovaly lidí žijících na hranici bídy, kolik nezaměstnaných a bezdomovců, nemluvně o tom, že i matky samoživitelky patří mezi ty, kdož velmi často žijí na hranici bídy. Nelze pominout ani to, že většina příslušníků dělnické třídy i když pracují, tak jejich mzdy jsou na úrovni použití měsíce na měsíc. Pohlédněme na příjmy důchodců a invalidů!! Vždyť tyto nejsou v žádném případě na úrovni zachování důstojného života. Vinu za toto nesou všechny polistopadové vlády a politické strany, jež byly a jsou u moci. A nyní takovýto totalitní zákon, který lidem ještě více utáhne smyčku pod krkem. To se chce blít! Ten kdo lidi zbídačil, je snad chce dohnat až k sebevraždám. Jste vůbec vy papaláši normální? To vám není hanba?

EET – další to výtvor zavádějícího významu. Tato norma by byla skvělá avšak ne v systému mafiánského kapitalismu a parlamentarismu. Tato norma poskytuje značnou výhodu samotnému panu Babišovi, který se tímto způsobem dostane k informacím o obchodním styku všech podnikatelů a živnostníků, což mu vytvoří neoprávněnou výhodu v podnikání. K tomuto nutno přičíst neustálý střet zájmů, kdy je velkopodnikatel zároveň politikem, ministrem a předsedou hnutí!

Veškeré funkce pana Babiše ve spojení s EET ve výsledku znamenají snahu o ovládnutí ještě většího dílu ekonomické formace, než v současnosti pan Babiš již ovládá! Tato norma vůbec politicky neměla projít, neb je v přímém rozporu s jakoukoli formou demokracie a daleko více směřuje k totalitě a zotročování! Uplatnění takovéto normy v praxi má smysl pouze v socialismu a to za předpokladu, že vlastníkem ekonomické formace je národ – společnost jako celek. Aplikace této normy do současného systému přinese jedině nárůst vydírání, ekonomické kriminality a korupce bílých límečků, čehož důsledky pocítí ve své peněžence opět daňový poplatník a běžný spotřebitel.

Doufám Vážení voliči, že jste alespoň něco málo ze shora uvedeného pochopili a že svůj hněv dáte u voleb náležitým způsobem najevo!

 

(Parlament České republiky Foto : cs.wikipedia.org)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Práce Českého parlamentu je skvělá, aneb jak by řekl Stalin – ZASTŘELTE TU SVINI!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*