Pozor na multikulturní rasisty!

Pozor na multikulturní rasisty!

Kteří označují bílou rasu jako celek za „utlačovatelskou“, aniž by rozlišovali mezi třeba námi a koloniálními zeměmi typu Velké Británie či Francie.

Tito demagogové a manipulátoři mají plnou pusu rasizmu, xenofobie a všeho možného, ale sami se chovají jako rasisté nejhrubšího zrna.

„“Kopnutí do mrtvoly dvaadvacetiletého kluka bylo pro dvaašedesátiletou vysokoškolskou profesorku věcí progresivistického světonázoru. V něm je totiž bílý muž zdrojem všeho zla na světě a je třeba mu to dát sežrat za všech okolností.“

Bílý muž zasluhuje smrt

Ten kluk byl turista, odsouzený v Severní Koreji za údajnou krádež nějakého propagandistického plakátu, vrátil se ve vegetativním stavu způsobeném poškozením mozku a následně zemřel. Ovšem podle levicově pokrokářské (čti „sluníčkové“) vysokoškolské profesorky (62 let) jen „dostal, co si zasloužil,“ protože to prý byl „„klasický případ rozmazleného bohatého bílého muže“ a takový ten typ, co na večírcích „šňupe koks a znásilňuje holky.“ Ovšem samozřejmě žádné důkazy, jen těžká dojmologie.

Mimochodem, my jsme se ještě učili, že např. Arabové či Turci se také řadí k bělošské (kavkazské) rase. Tak, drazí „sluníčkáři“, jak se s tím poperete? Patří i oni do „utlačovatelské škatulky“, jako třeba my, Češi, se svou „hromadou kolonií po celém světě“? My se stále máme omlouvat za všechno možné, ale kdy se nám třeba Turci omluví za otrokářství? Např. tzv. janičáři, součást turecké osmanské armády, byli jako malí kluci ukradeni z evropských křesťanských rodin na území Evropy, které tehdy Osmani ovládali. A pokud jde o černochy, k nim se Arabové či Turci nechovali v historii o nic lépe než křesťané v době otrokářství, podnikaly se výpravy např. do jižního Súdánu, kde se mladí a zdraví černoši/černošky vzali do otroctví, ostatní obyvatelé byli zabiti a vesnice vypáleny. Není náhodou čas na omluvu též od muslimských „bílých utlačovatelů“?„Evropa nevymyslela otroctví, Evropa naopak vymyslela aboliční hnutí a otroctví zrušila. První, kdo zavedl otroctví v Africe, byli Arabové. Západní obchod s otroky z Afriky do Ameriky je historicky až třetí v řadě. První byl orientální obchod, kdy Arabové deportovali otroky z Asie. Začal v 7. století. Druhý byl obchod s otroky z Afriky, uvnitř Afriky i do ciziny – i ten provozovali Arabové. Ale to všechno je zapomenuto. Lidé samozřejmě dnes vůbec nevědí, že slovo otrok je v řadě západoevropských jazyků synonymum Slovana, což svědčí o obchodu s otroky z východní Evropy v raném středověku. Zapomněli dokonce i to, že ještě v 19. století vesničany na Korsice, v Sardinii, na Sicílii chytali piráti z Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye a prodávali je do osmanské říše a jinam, kde existovala poptávka po levné práci.“

Západ otroctví nevymyslel, ale zrušil

Ale přesto podle neomarxistů, „sluníčkářů“ a dalších podobných… za všechnu bídu a útisk nebělošských národů může Západ! Zkuste si o tomto tématu něco vyhledat na Google a uvidíte, kolik to dá práce. A proč asi? Cenzura, autocenzura a politická korektnost!

Janičáři

A co problém údajného útlaku afroameričanů v USA?

„Bělošský mediální, politicky příkladně pokrokový establišment se snaží vypomáhat s notným přikrášlováním reality. Poslužme si příkladem z Los Angeles v roce 1992. Tehdy místními ulicemi se hnalo vozidlo rychlostí 100 mil, čili přes 160 kilometrů v hodině, s posádkou tří notně opilých černochů, za volantem byl odsouzený lupič Rodney King, momentálně podmínečně propuštěný. Na rozdíl od svých dvou, alkoholem rovněž handicapovaných, spolupasažérů, King se pronásledující policii nemínil po dobrém vzdát, došlo k bitce, pěstnímu utkání, jež svědek nafilmoval. Tehdy s výsledkem mnohanásobného násilí, rabování, a výsledným počtem asi padesáti nikoliv převážně černošských mrtvol.

King za notné mediální podpory se stal ve veřejném povědomí příkladným mučedníkem, aniž však odpůrcem alkoholu a či vzorem způsobného života.“

OTA ULČ: Rozloučení s kdysi solidními americkými médii. Věřit se jim už nedá

A poslední názorná ukázka, kam vede pronikání kulturního marxizmu a multikulturní agendy do justice, tentokrát z Velké Británie.

Zabij všechny bílé muže, doporučovala londýnská úřednice. Jako žena a menšina mám právo toto hlásat, tvrdila u soudu. A ten ji osvobodil…

Takže kde pak rovnost ras, národů a etnických či náboženských skupin, ale nahrazení jedné nerovnosti jinou nerovností, útlaku jedněch útlakem druhých, jedno zlo zlem jiným, ale úplně stejným. Není pak divu, že takováto zvrácená ideologie nenávisti k bělochům pak přiživuje i naštvanost bělochů vůči ostatním. Vinu mají „sluníčkáři“, ať už bílý, barevní, evropští, američtí, asijští či afričtí, zkrátka lidé šířící tuto ideologii nenávisti, maskované údajným „bojem proti nenávisti“!

P.S. Místo moderních politicky, kulturně a genderově korektních paskvilů bych dnešním dětem doporučil starou dobrou Mayovku, která se jmenuje Lovci lidí a pojednává právě o arabském zotročování černochů v severní Africe. Tehdy se ještě o tom mohlo svobodně psát a mluvit.

(Ilustrační obrázek Foto : Reuters / Kacper Pempel)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*