Pouze 1 (!) z 10 nově příchozích migrantů do Švédska má zaměstnání

Pouze 1 (!) z 10 nově příchozích migrantů do Švédska má zaměstnání

Nová studie podpořena vládou odhalila, že něco přes 10 procent „žadatelů o azyl v produktivním věku“, kteří přišli do Švédska, má zaměstnání.

Studie provedená agenturou Statistics Sweden naznačuje, že míra nezaměstnanosti migrantů je raketově vysoká a že málo kvalifikovaní migranti ze Středního východu a severní Afriky se neúměrně spoléhají na služby sociálního zabezpečení, píše deník Aftonbladet.Studie zkoumala statistiky o tom, jak se migranti, kteří přišli v roce 2015 a později, jež mají dnes povolení k trvalému pobytu, ekonomicky udržují. To, co studie zjistila, bylo šokující.

Statistiky ukázaly, že ze 40 019 migrantů, kteří jsou starší 15 let, se jen 4,574 udržuje ekonomicky prostřednictvím nějakého zaměstnání. 18 405 získalo obživu díky podpoře obcí, zatímco 9 970 obdrželo finanční prostředky na financování vzdělávání.

Aftonbladet ve své studii uvádí: „Osm z deseti obcí, které v roce 2015 přijaly nejvíce žadatelů o azyl, mají vyšší nezaměstnanost, než je celostátní průměr a všech deset má vyšší podíl obyvatelstva žijícího ze sociálních dávek“.

Obec Ljusnarsberg v okrese Örebro, oblast, která přijala nejvyšší počet migrantů vzhledem k počtu obyvatel (230 na 1 000 obyvatel), zaznamenala nárůst nezaměstnanosti nad 10 procent. Dnes je na sociálních dávkách 22,9 procent obyvatel.

Stejný trend lze pozorovat v obci Norberg v okrese Västmanland, která přijala druhý nejvyšší podíl migrantů vzhledem k počtu obyvatel. Míra nezaměstnanosti je zde v současné době 8,6% zatímco sociální dávky pobírá 16,9% obyvatel.

Per Lundborg, ekonom a akademik, tvrdí, že řešením rostoucího problému je vybudovat ekonomiku, která bude vyžadovat jednodušší a méně kvalifikovaná pracovní místa, pro která nebudou potřebná vzdělání ani rozsáhlá školení.

„Švédsko je jednou z nejmodernějších zemí na světě, kde zefektivňujeme jednodušší pracovní místa. Proto je mezera ve znalostech příliš velká pro mnoho uprchlíků, kteří sem přicházejí, “řekl Lundborg.

Jediným způsobem, jak tento problém vyřešit, je pro Lundborga vybudování trhu práce se „zvýšeným podílem snadnějších pracovních míst“, která nově příchozím přistěhovalcům umožní plně se integrovat do švédské společnosti.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*