Poslední záměr započít Třetí světovou válku v Sýrii, znamení kabalistického zoufalství.

Poslední záměr započít Třetí světovou válku v Sýrii, znamení kabalistického zoufalství.

472

Týdenní komentář Benjamina Fullforda – mluvčího „Společnosti Bílého Draka“.Podle různých zdrojů z Pentagonu, MI5, italské zednářské lóže P2 a různých center moci v Asii, konečná porážka kriminální kabaly, která se ilegálně zmocnila kontroly nad mnoha západními zeměmi je na postupu

Neustálé záměry určité části těchto kriminálních náboženských fanatiků začít Armagedon, tentokrát s vojenskou operací v Sýrii není už nic víc než známka zoufalství. Seznam zemí, které přistoupily k zinscenovanému útoku na Sýrii pod záminkou použití otravných plynů, je také seznamem zemí, které jsou pořád pod kabalistickou kontrolou. Jsou to USA, Kanada, Francie, Izrael, Itálie, Turecko, Katar a Saúdská Arábie. To, že ostatní země NATO, částečně také Německo, se neúčastní je signál, že kabala už nekontroluje spojenectví NATO. Na světové úrovni, kabala dominuje jenom 8 z 195 národů této planety.

Je jisté, že tyto národy kontrolované kabalou pořád mají povážlivou vojenskou moc, ale je málo pravděpodobné, že Pentagon bude souhlasit s touto poslední kabalistickou taktikou. Z jejich úhlu pohledu je obtížné vidět, jaký druh legitimního zájmu Spojených Států bude definován pro ospravedlnění útoku na Sýrii.

Namísto toho si říkají, že tento poslední horor je pouze zoufalý záměr začít válku s koncem, který ochrání kabalistickou kontrolu finančního systému. A to jim nebude povoleno.

V popředí toho, zástupce Společnosti Bílého Draka se tento týden spojí s vlastníky asijských dluhopisů vydávaných Juntou Federálních rezerv s tím, že se započnou jednání, která zavážou pevně Fed zaplatit je nebo vyhlásit bankrot. tyto dluhopisy budou přijmuty Mezinárodní bankou (BIS) proto, aby byly později, až bude informováno OSN, vlády Spojených Států, Evropské Unie, Ruska, Číny atd. vyplaceny a použity na financování masívní kampaně na ukončení chudoby a zamezení destrukce životního prostředí. Jestliže někdo bude klást překážky, jména organizací a firem, které budou blokovat toto hnutí budou publikovány a započnou se legální akce proti nim.

Dáno tím, že Mezinárodní soudní dvůr je instituce kontrolovaná kabalisty, pravděpodobně bude nezbytně nutné ustanovit zvláštní tribunál pro masívní zadržení vysokých členů kabaly pžed tím, než můžou započít práce na opravě planety.

Také se chystají utajené snahy pro odstranění agentů kabaly z veřejných funkcí v 8 zemích, které jsou ještě pod kabalistickou kontrolou. Anglie, Spojené Státy, Kanada se čeká, že budou první z 8 zemí takto kontrolovaných, které budou osvobozeny.

Předpokládám, že kabalisti nemají žádný záměr odejít ze scény v tichosti. Navíc mají záměry nejenom pokaždé víc zoufalejší, zahájit třetí světovou válku, ale také ovládat přicházející revoluci.

Avšak plán kabalistů řídit tuto revoluci nabral formu kontrolované opozice. Přehánění, ze strany propagační korporátních médií, případů jako je Edward Snowden a Julian Assange je označuje jako „rebely“ oficiálně poškozované. Tito vysoce publikovaní a ctění „obžalovaní“, přesto že mají přístup k archívům tajných služeb, tak nějakým způsobem nenašli nic, například, o 11-S nebo 11-M z Japonska, a jiné masové kabalistické vraždy.

V každém případě, scénář kabalou kontrolované revoluce se očekává takový, že pravděúpodobně použijou tyhle či jiné antihrdiny nebo ještě jiné pr to, aby to vypúadalo, že se revoluce děje. Předpokládám, že toto bude jako dát si nové sametové rukavice na vytaženou ocelovou pěst kabalistické fašistické kontroly. Tento plán ztroskotá.

Další, odlišnou strategii kabaly provádí důležitý agent kabaly Adnany Sacly, který cestuje do Asie, a částečně také do Indie, v záměru podplatit nebo mít nějaký vliv v jeho případě na dynastické rodiny Asie – podle vysokého funkcionáře zednářské lóže P2. Taktéž je, podle tohoto zednářského funkcionáře pronáledován agenty, kteří pracují pro Vatikán, stejně jako pro CIA, a tak se neočekává, že se udrží v akci delší dobu.

Také, podle jednoho čínského vládního úředníka, stojí určité problémy před čínskou ekonomikou, která se teď zařadí mezi země, jejichž ekonomiky implodují. Jsou zde masívní bankroty, které začaly mezi malými a středními firmami.

To znamená, že kontrolovaná ekonomická imploze, která začala krizí Lehman Brothers v r. 2008 se otevřela cesta nejslabším zemím jako Řecko a USA a teď krize zasahuje ekonomiky jako Čína. Toto všechno dohromady vytváří tlak na začátek nového finančního systému a finanční injekce do globální ekonomiky co nejdříve, jak je to možné.

Nicméně, ačkoliv všichni jsou nemocní a unavení ze starého finančního systému, otázka toho, kdo další bude kontrolovat peněžní pumpu se bude řešit ještě mnoho měsíců, než bude tento nový finanční systém začít.

Problém spočívá v neustálém blokování z nejvyšších míst systému starého. Velké banky používali podvody s finančními deriváty pro vytváření astronomického množství dolarů (trilióny, kvartilióny a jiné exotické cifry jsou v módě jako „zadní dvířka“) a odmítají uznat, aby tyto peníze neměly v reálu žádnou hodnotu. Velké banky ze ztrátami stejně astronomickými za tyto deriváty ve svých účetních knihách se taky brání vyhlášení bankrotu, což je situace na mrtvém bodě.

Nakonec, je pravděpodobné, že bude nezbytné vypnout všechny bankovní počítače a zrušit tak systémové peníze. Potom, jenom peníze, které jsou kryty reálnými aktivy se vrátí do systému. To znamená množství práce pro auditory a jiné experty na sledování stop ve finančních dokumetech.

Vzhledem k tomu, že financování je proces rozhodování, co můžeme jako druh dělat v budoucnosti, a taky je jedna dimenze finančního systému, která je duchovní a musí se adekvátně projednávat. Jednou, až skončí kabalistická kontrola, musíme najít nový způsob rozhodování, jaký svět chceme vybudovat ze zdrojů, které máme aktuálně k dispozici. Jestli se to udělá dobře, nová struktura uvolní skrytý lidský potenciál a dovolit větší změny, které náš druh nezažil od dob začátku zemědělství.

 

Zdroj a komentáře  angličtině:

http://benjaminfulford.net/2013/08/27/latest-attempt-to-start-world-war-3-in-syria-a-sign-of-cabal-desperation/

Zdroj a komentáře ve španělštině:

http://benjaminfulfordcastellano.wordpress.com/   

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*