Poškození občané se hlásí o svá práva

Poškození občané se hlásí o svá práva

Institut Aleny Vitáskové se zabývá již téměř tři roky ochranou lidských práv a svobod. IAV a signatáři založili Manifest IAV – občanů poškozených státem. Doposud mlčící většina odmítá dále mlčet. Vyzýváme občany, přidejte se k nám. Jen ve spojení můžeme dosáhnout cíle.

My, doposud mlčící většina, občané této země, požadujeme řádné odškodnění nás občanů, živnostníků, podnikatelů a firem, kteří byli státem poškozeni v novodobé historii. I my máme nárok být odškodněni za křivdy a škody, které nám byly způsobeny. Je to naše základní lidské právo a již si ho nedáme vzít.

Stát odškodnil v miliardách korun občany a instituce poškozené minulým režimem. Společnost se tímto snažila vypořádat s minulostí a napravit křivdy a škody, které těmto občanům byly způsobeny. Mnohdy se však stalo, že ti, co měli skutečný nárok na odškodnění, doposud odškodněni nebyli a různými nekalými praktikami byli odškodněni jiní, kteří nárok neměli.Primát občana je nad státem. Stát jsme si vytvořili, aby spravoval náš majetek. Politikům jsme předali do rukou moc, aby nám občanům sloužili. Občan svými daněmi platí tento aparát, občan si platí politiky, úředníky, zákonodárce, justice, veřejnou správu. Občan není prosebníček, který by měl prosit o svá práva. Občan nemůže být tím, kdo věčně čeká s čepicí v ruce, zda mu příslušný ministr, politik, úředník odpoví na jeho dopis, zda se dovolá spravedlivého procesu, spravedlnosti a práva. Žádáme důrazně politiky, aby přestali zneužívat naši dosavadní důvěru.

Žádáme vládu a zákonodárce, aby zajistili a to bezodkladně:

 • vymahatelnost práva a spravedlnosti pro občany našeho státu: Politici, vládo, zákonodárci, jste volené struktury a nesete odpovědnost za stav justice, OČTŘ, za funkčnost veřejné správy jako celku
 • nápravu státního zastupitelství: Odvolání NSZ Pavla Zemana s celým vedením a státní zástupce, kteří zneužívají svoji moc k poškozování veřejného zájmu a způsobují škody velkého rozsahu
 • přijetí zákona o osobní odpovědnosti státních zástupců a soudců
 • skoncování s nedůvodným vazebním omezením svobody a důkladně nepodloženým obestavováním majetku
 • zřízení speciálního orgánu pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat a žalovat s možností řešit případy i zpětně
 • postavení tohoto orgánu pod dohled veřejnosti, zřízení občanského dohledu náhodně vybraných občanů – malá, velká porota
 • náležitou ochranu pro oběti a svědky trestné činnosti
 • řádné odškodnění pro občany, živnostníky a firmy poškozené státem a odpovědnost státu za odškodnění a to i zpětně v dostatečné výši

Řádné odškodnění občanů, živnostníků, firem, kteří byli v novodobé historii státem poškození, považujeme za prioritu. Je to naše výsostné právo, být odškodněni, když nás stát poškodil.  Abychom k tomu mohli urychleně dojít, je nutná náprava systému a to především v oblasti státního zastupitelství – justice. Státní zástupci jsou pánové procesu, bez jakékoliv zodpovědnosti za své činy. Svá pochybení, která ničí lidské životy, pak skryjí pod beztrestnost jejich právního názoru na věc. Je to jejich právní názor. Pak jsou skutečné trestné činy, které vedly k vykradení naší vlasti, zametány pod koberec. Když je veřejný tlak neúnosný, tak žalují tak špatně, že nakonec za zlodějny není nikdo zodpovědný např. OKD, MUS, Mototechna České Budějovice a můžeme jmenovat řadu dalších.

Bez jakékoliv odpovědnosti pak jsou schopni buďto z neznalosti zákonů nebo na mafiánskou zakázku likvidovat slušné lidi ve vymyšlených, zmanipulovaných kauzách.

NÁPRAVA STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ JE NEZBYTNÁ, pokud požadujeme přijetí zákona o odškodnění občanů, živnostníků a firem poškozených státem v novodobé historii.

NÁPRAVA STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ JE ZÁSADNÍ, jinak hrozí, že nás všechny na objednávku jednou nechají zavřít…

Signatáři manifestu, jsou uvedeni na našem webu www.manifestiav.cz, stejně jako počet našich sympatizantů, podporovatelů. Poškozených občanů je podstatně více, než jsme původně očekávali. Ti, kteří mají ještě sílu se o náhradu škody ucházet, se budou hlásit do jednotlivých specializovaných sekcí poškozených občanů, další sekce budou pravděpodobně ještě vznikat, podle zájemců o odškodnění. Nyní jsou to tyto sekce:

 • podnikatelé, živnostníci poškození státem (likvidování: vykonstruovaných trestních kauzách, finanční správy tzv. „klekneme na ně“, ve vykonstruovaných insolvenčních řízeních, exekucích,  podvody v privatizaci
 • občané poškození justicí – nezákonné trestní stíhání, vykonstruované kauzy
 • rodiny občanů poškozených justicí
 • úředníci, policisté, státní zástupci, soudci, politici perzekuováni ve vykonstruovaných procesech na objednávku, nepohodlní zločineckému syndikátu, poukázali na nezákonné jednání a snažili se z titulu své funkce o nápravu, nebo řady jiných důvodů
 • ukradené střechy nad hlavou: občané poškození v oblasti tzv. bytové politiky, nezákonná privatizace bytového fondu, developerské podvody na občanech v oblasti bydlení, zmařené investice občanů do bydlení, v bytech pro sociálně potřebné (senioři, mladé pracující rodiny) s dotovaným nájemným bydlí vysoce příjmová skupina (státní zástupci, soudci)
 • občané poškození ve zdravotnictví
 • občané poškození v oblasti finančního sektoru (kampeličky, banky)
 • občané poškození tzv. šmejdím byznysem
 • občané poškození řadou špatných rozhodnutí politiků (např. voda, energetika)

Občané, přidejte se k nám, sledujte náš web www.manifestiav.cz Podpořte naši snahu o nápravu, důstojné odškodnění poškozených. Nejsme politická strana, ani hnutí. Jsme zástupci občanské veřejnosti, která má právo požadovat po svých „zaměstnancích“ tj. politicích, zákonodárcích, veřejném sektoru, aby pracovali v našem, to je, veřejném zájmu, aby převzali politickou zodpovědnost nad stavem ve společnosti. 
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*