Populisti, populisti, populisti!

Populisti, populisti, populisti!

Toto prakticky ve všech našich médiích stále více frekventované označení každého, kde nesouhlasí s jediným a tím jedině správným názorem stanoveným naší bruselskou „vrch­ností“ mi připomíná nádhernou scénu z filmu

„Rozpuštěný a vypuštěný“, kdy značně zoufalý Zdeněk Srstka ukazuje prstem a říká: „Kachny, kachny, kachny!“

Jak popisuje pojem populismus internetový slovník cizích slov?

    „Jde o styl politiky, který usiluje o získání široké základny voličů ú d a j n o u ochra­nou zájmů prostých lidí proti různým ohrožením a prosazováním témat vzbuzují­cích emociální reakce veřejnosti.“

Všimněte si proloženě napsaného slova „ú d a j n o u“, které je pro definici pojmu klí­čové. Všichni bychom mohli uvést řadu příkladů, jak je tento pojem uplatněný ve větě čte­nářem vnímán.

„Údajně ho praštil do nosu.“ „Údajně získal dotaci podvodem.“ „Premiér Sobotka je údajně mimozemšťan.“

Já to chápu tak, že by tam mohlo být klidně použito slovo „možná“ – tedy pravděpo­dobnost zhruba padesát na padesát. Jsou-li však v projevu použita ověřená fakta, nemůže být označen za populistický, případně xenofobní – což je úplně stejná volovina.

Byl Winston Churchill populista, když burcoval Brity k obraně proti fašistickému Německu? Jistě ne. Ani my, kteří se obáváme důsledků nevojensky provedené invaze a následné anexe území Evropy jejími reálnými nepřáteli, jimi nejsme!
Loading...

Podobné články

2 Komentáře “Populisti, populisti, populisti!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*